Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 4 ] van totaal [ 4 ] begrippen

Passiva

Passiva is de creditzijde van een balans en staat feitelijk tegenover de Activa (vaste activa en vlottende activa).
Artikel 364 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (hoofdindeling van de balans) vermeldt hierover het volgende "Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de schulden en, voor zover zij niet onder de schulden zijn vermeld, de overlopende passiva"

 
Persoonlijke holding (personal holding)

Een persoonlijke holding is een vennootschap waarin één persoon, zijnde Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) alle aandelen bezit. De persoonlijke holding houdt vervolgens aandelen in een andere vennootschap (Werk-BV). Bij dit laatste is dan sprake van een deelneming. Een persoonlijke holding maakt geen onderdeel uit van een groepsmaatschappij.

Lees verder...
 
Productiesystemen

Wij maken voor de boekingsvoorbeelden op basis van RGS alleen onderscheid tussen serieproductie (op voorraad produceren) en stukproductie (klantorder gericht produceren).

Lees verder...
 
Proef- en saldibalans

Een proef- en saldibalans is feitelijk opgebouwd uit 2 delen:
Proefbalans: opsomming van alle grootboekrekeningen met alle bijbehorende bedragen (apart debet en credit weergegeven). Het totaal van alle debet bedragen is gelijk aan alle creditbedragen.
Saldibalans: dezelfde opsomming, waarbij het debet- en creditbedrag per rekening is gesaldeerd tot 1 bedrag. Het totaal van de saldibalans komt uit op 0.