Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 4 ] van totaal [ 4 ] begrippen

Uitkeringstoets en balanstest

Per 1 oktober 2012 geldt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Flex BV). Hierdoor is onder meer de kapitaalbescherming van de schuldeisers van de besloten vennootschap (BV) gewijzigd. Er bestaat een verplichte uitkeringstoets alvorens dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd door een BV. Voorafgaand aan de uitkering van dividend moet getoetst worden of opeisbare schulden (zoals betaling aan crediteuren) nog betaald kunnen worden na uitkering van het dividend. Er moet namelijk voorkomen worden dat de continuïteit van een bedrijf in gevaar komt door dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Lees verder...
 
Uitstelposten

Zijn onderdeel van Transitorische posten en onderverdeeld in:
- Vooruitbetaalde kosten;
- Vooruit ontvangen baten.
Bedoeld om kosten en opbrengsten in die periode te boeken waarop ze ook betrekking op hebben.
Tegenover uitstelposten kennen we ook anticipatieposten.

 
Uitval

Uitval is datgene dat aan het einde van een productieproces verloren gaat. Productie kan betrekking hebben op het produceren van halffabrikaten of eindproducten in een fabriek. Uitval zijn dan de halffabrikaten of eindproducten die de kwaliteitscontrole niet doorstaan en daarom afgekeurd worden. Uitval kan nog een restwaarde bezitten. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde componenten of onderdelen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Naast uitval kennen we ook het begrip afval dat betrekking heeft op grondstoffen die verloren gaan tijdens het productieproces.

 
Upstream sales

Aan een deelnemende rechtspersoon verkochte goederen. Bijvoorbeeld een werkmaatschappij die aan de moedermaatschappij goederen levert. De moedermaatschappij houdt de aandelen van de dochter en is daarmee de deelnemende rechtspersoon.