Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 1 ] van totaal [ 1 ] begrippen

Uitstelposten

Zijn onderdeel van Transitorische posten en onderverdeeld in:
- Vooruitbetaalde kosten;
- Vooruit ontvangen baten.
Bedoeld om kosten en opbrengsten in die periode te boeken waarop ze ook betrekking op hebben.
Tegenover uitstelposten kennen we ook anticipatieposten.