Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 5 ] van totaal [ 5 ] begrippen

Waarderingsgrondslagen

Er zijn meerdere waarderingsgrondslagen die een onderneming kan hanteren voor activa en passiva. Soms is de keuze van een waarderingsgrondslag beperkt door wetgeving.  

Lees verder...
 
Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen duidt aan in hieverre een organisatie (financiële) calamiteiten kan opvangen. Bijvoorbeeld bij ongustige tijden of bijvoorbeeld een onverwachte financiële claim die toegekend wordt. Ook aangeduid als de mate waarin niet begrote kosten opgevangen c.q. gedekt kunnen worden. Een bekend voorbeeld zijn pensioenfondsen die moeten beschikken over een financiële buffer om dalingen van de vermogenswaarde op te kunnen vangen om toekomstige uitkering aan deelnemers te waarborgen. 

 
Werkkapitaal

Werkkapitaal geeft inzicht in de mate waarop schulden op korte termijn (looptijd korten dan één jaar) voldaan kunnen worden. 

Lees verder...
 
Wettelijke reserves

Wettelijke reserves zijn een onderdeel van het eigen vermogen (zie Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) dat niet uitgekeerd mag worden aan bijvoorbeeld aandeelhouders.
Deze reserves staan credit op de balans.

Lees verder...
 
WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

"Als schuldeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord".
Bron: Ondernemersplein.

Lees verder...