Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 4 ] van totaal [ 4 ] begrippen

Waarderingsgrondslagen

Er zijn meerdere waarderingsgrondslagen die een onderneming kan hanteren voor activa en passiva. Soms is de keuze van een waarderingsgrondslag beperkt door wetgeving.  

Lees verder...
 
Werkkapitaal

Werkkapitaal (ook wel netto werkkapitaal genoemd) is de vlottende activa minus de vlottende passiva. 
Vergelijkbaar met de current ratio die de verhouding weergeeft tussen de vlottende activa (als noemer) en vlottende passiva (als teller).  

Lees verder...
 
Wettelijke reserves

Wettelijke reserves zijn een onderdeel van het eigen vermogen (zie Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) dat niet uitgekeerd mag worden aan bijvoorbeeld aandeelhouders.
Deze reserves staan credit op de balans.

Lees verder...
 
WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

"Als schuldeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord".
Bron: Ondernemersplein.

Lees verder...