Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Tussenrekeningen

Tussenrekeningen is vaak een bonte verzameling van rekeningen waarop tjdelijk geboekt wordt. De bedoeling is dat een tussenrekening uiteindelijk weer glad loopt. Het persé glad lopen van een tussenrekening aan het eind van een boekingsperiode of zelfs een boekjaar is, zoals weleens beweerd wordt, niet altijd nodig. 

De rekening "Kruisposten" kan ook als tussenrekening beschouwd worden. Stel dat op 31-12 van enig jaar einde van de dag kasgeld gestort wordt op een bankrekening. Dan kan het zo zijn dat de bijstorting op de betreffende bankrekening pas op 1-1 van het volgende jaar zichtbaar is. Op de rekening "Kruisposten" staat dan op 31-12 het saldo dat gestort is.