Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Verkapt dividend

Van verkapt dividend is sprake als goederen tegen een lagere prijs dan de waarde in het economisch verkoop aan een aandeelhouder verkocht worden. Fiscaal wordt dan de waarde in het economisch verkeer als verkoopprijs beschouwd en het verschil met de lagere verkoopprijs beschouwd als boekwinst. 

Deze boekwinst is van invloed op:

  • De vennootschapsbelasting die de onderneming moet voldoen;
  • Het verkapt divident leidt tot een afboeking van de vrije reserves en eventuele dividendbelasting leidt tot een verplichting.