Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Persoonlijke holding (personal holding)

Een persoonlijke holding is een vennootschap waarin één persoon, zijnde Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) alle aandelen bezit. De persoonlijke holding houdt vervolgens aandelen in een andere vennootschap (Werk-BV). Bij dit laatste is dan sprake van een deelneming. Een persoonlijke holding maakt geen onderdeel uit van een groepsmaatschappij.

De Werk-BV betaalt een vergoeding aan de holding voor werkzaamheden die door de DGA uitgevoerd worden. De DGA krijgt vervolgens loon vanuit de holding.

Winst vanuit de Werk-BV kan als dividend uitgekeerd worden aan de holding zonder dat daarover dividendbelasting wordt ingehouden. Als dit laatste toch het geval is kan de ingehouden dividendbelasting verrekend worden met de VPB-aangifte. Uitgaande van een persoonlijke holding die minimaal 5% van de aandelen in de Werk-BV bezit. Er is dan sprake van dividendvrijstelling.

Zie ook de Wiki RGS en dividend uitkeren in de boekhouding.