Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Dubbele materialiteit

Dubbele materialiteit wordt gebruikt bij duurzaamheidsverslaggeving. Het gaat dan om de impact op de onderneming EN impact van de onderneming op duurzaamheid.  

Door middel van duurzaamheidsverslaggeving geeft de onderneming inzicht in:

  1. Inzicht in de manier waarop de onderneming geraakt wordt door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zoals de invloed van klimaatverandering op het bedrijfsmodel.
    Dit wordt financiële materialiteit genoemd.
     
  2. De invloed die een onderneming heeft op haar omgeving. Zoals het effect van uitstoot van productieprocessen op de luchtkwaliteit van omwonenden.
    Dit noemen impact materialiteit genoemd.

Tesamen aangeduid als dubbele materialiteit.

Informatie is materieel indien weglaten of onjuist weergeven ervan het oordeel van de gebruiker kan beïnvloeden. Een onderwerp dat enkel vanuit financieel of impact oogpunt materieel is of materieel vanuit beide perspectieven, wordt onderdeel van het duurzaamheidsverslag.
Zie ook het begrip materialiteit.