Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Het Referentie grootboeknummer

Plaatsingsdatum 30-06-2019
Berichtdatum 2018

Dit punt is vervangen door een ander punt en wordt als gearchiveerd beschouwd.

Inmjddels is duidelijk dat het Referentienummer blijft bestaan.

Het Referentie grootboeknummer wordt gebruik naast de RGS-code. Over de toegevoegde waarde van het referentienummer in RGS lopen de meningen uiteen. De RGS-beheergroep levert volgens ons al een tijdje geen adequate ondersteuning aan het Referentienummer. Zie ook de blog "RGS wel of niet als decimaal rekeningschema kunnen blijven gebruiken".

Zolang het Referentie grootboeknummer onderdeel is van RGS moet het goed ondersteund worden, hetgeen nu niet het geval blijkt.

Advies:

  1. Het referentienummer laten bestaan, uniek houden en niet wijzigen in de toekomst;
  2. Onderbouwen waarom het referentienummer niet als sortering gebruikt kan worden (volgens de RGS beheergroep) en aangeven wat er nodig is dat wel te kunnen;
  3. Zorgen voor blijvende logica in het referentienummer en eventueel de logica herstellen waar dat is misgegaan in het verleden.

Of (in plaats van 1,2 en 3), eerst een gedegen onderzoek doen met een uitgebreide marktconsultatie en impactanalyse. En op basis daarvan tot besluitvorming komen over het voortbestaan van het referentienummer met schriftelijk akkoord door NBA, SRA, NOAB, RB, SBR Beraad, CBS en KVK. Zodat al deze organisaties niet achteraf kunnen zeggen dat ze van niets wisten.

Mei 2021
De RGS beheergroep heeft onderzoek gedaan naar het laten vervallen van het Referentie grootboeknummer. Met als besluit dat het betreffende nummer blijft bestaan. 

Mutaties
Binnen het Referentie grootboeknummer worden mutaties (dus niveau 5 van de RGS code) genummerd van 01 – 99, achter de "." (punt). Voor het overgrote deel klopt dit ook. Maar niet bij de volgende mutaties:

RGS-Code Ref. Grootboeknr Naam
BSchBepOvbBib
BSchBepOvbBut
BSchBepOvbPrb
BSchBepOvbGbe
BSchBepOvbBgd
BSchBepOvbTdb
BSchBepOvbOvb

WOvbOrsOreOsa
WOvbOrsOreOar
WOvbOrsOreEeo
1208010
1208020
1208030
1208040
1208050
1208070
1208060

8207020
8207030
8207040

Binnenlandse belastingen
Buitenlandse belastingen
Provinciale belastingen
Gemeentelijke belastingen
Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
Te betalen Dividendbelasting
Te betalen overige belastingen

Ontvangen loonsubsidies
Ontvangen afdrachtrestituties
Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen

En op de nodige andere plaatsen in de kostensfeer. Op dez wijze lijken mutaties niet consequent weergegeven in het referentie grootboeknummer.

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
"Het referentienummer is in RGS opgenomen als voorbeeld en moet niet als een grootboekrekening beschouwd worden.

Het referentienummer is het in het verleden mede opgenomen om voor een sortering zorg te dragen. Dit functioneerde niet of niet voldoende en daarom is de sortering geïntroduceerd. Omdat het referentienummer door sommige softwareleveranciers werd gebruikt hebben wij deze laten bestaan in RGS. Nieuwe RGS codes kregen dus ook nog een referentienummer maar hierbij ontbrak dan zeker de logica.

De beheergroep zal het verwijderen van het referentienummer bespreken omdat (ondanks dat is aangegeven dat het slechts een voorbeeld is) er verwarring is over het gebruik ervan. Dit rekening houdend met het feit dat het door sommige partijen gebruikt wordt".

GBNED
De RGS beheergroep geeft dus aan dat het referentienummer niet of niet voldoende functioneerde als sortering. Zonder verder enige vorm van onderbouwing of voorbeeld. Volgens ons functioneert het referentienummer wel als sortering (op basis van een decimaal rekeningschema), maar functioneert het onderhoud niet op het referentienummer door diezelfde beheergroep. En daar hebben we wel voorbeelden van, zoals hiervoor gemeld.

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware

Terug