Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Het Referentie grootboeknummer

Plaatsingsdatum 30-06-2019
Berichtdatum 2018

Het Referentie grootboeknummer wordt gebruik naast de RGS-code. Over de toegevoegde waarde van het referentienummer in RGS lopen de meningen uiteen. De RGS-beheergroep levert al een paar jaar geen adequate ondersteuning aan het Referentienummer. Zie ook de blog "Rekeningnummer Lonen en salarissen 4100 of RGS-code WPerLesLon". Zolang het Referentie grootboeknummer onderdeel is van RGS moet het goed ondersteund worden, hetgeen nu niet het geval blijkt.

Advies:

  1. Het referentienummer laten bestaan, uniek houden en niet wijzigen in de toekomst;
  2. Onderbouwen waarom het referentienummer niet als sortering gebruikt kan worden (volgens de RGS beheergroep) en aangeven wat er nodig is dat wel te kunnen;
  3. Zorgen voor blijvende logica in het referentienummer en eventueel de logica herstellen waar dat is misgegaan in het verleden.

Of (in plaats van 1,2 en 3), na uitgebreide marktconsultatie, het referentienummer verwijderen uit RGS als de markt dat wil.

Extensies
Binnen het referentie grootboeknummer is positie 7 bedoeld voor extensies. In andere gevallen behoort deze positie dus niet in gebruik te zijn en derhalve gelijk aan "0".

Er blijken meerdere referentie grootboeknummers, waarbij positie 7 ongelijk is aan 0, terwijl er geen gebruik is van een extensie.
Bijvoorbeeld:
- 8405005 Waardeveranderingen groepsmaatschappijen 
- 8410015.01 Resultaat deelneming groepsmaatschappij 1.

Mutaties
Binnen het Referentie grootboeknummer worden mutaties (dus niveau 5 van de RGS code) genummerd van 01 – 99, achter de "." (punt). Voor het overgrote deel klopt dit ook. Maar niet bij de volgende mutaties:

RGS-Code Ref. Grootboeknr Naam
BSchBepOvbBib
BSchBepOvbBut
BSchBepOvbPrb
BSchBepOvbGbe
BSchBepOvbBgd
BSchBepOvbTdb
BSchBepOvbOvb

WOvbOrsOreOsa
WOvbOrsOreOar
WOvbOrsOreEeo
1208010
1208020
1208030
1208040
1208050
1208070
1208060

8207020
8207030
8207040

Binnenlandse belastingen
Buitenlandse belastingen
Provinciale belastingen
Gemeentelijke belastingen
Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
Te betalen Dividendbelasting
Te betalen overige belastingen

Ontvangen loonsubsidies
Ontvangen afdrachtrestituties
Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen

En op de nodige andere plaatsen in de kostensfeer. Op dez wijze lijken mutaties niet consequent weergegeven in het referentie grootboeknummer.

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Het referentienummer is in RGS opgenomen als voorbeeld en moet niet als een grootboekrekening beschouwd worden.

Het referentienummer is het in het verleden mede opgenomen om voor een sortering zorg te dragen. Dit functioneerde niet of niet voldoende en daarom is de sortering geïntroduceerd. Omdat het referentienummer door sommige softwareleveranciers werd gebruikt hebben wij deze laten bestaan in RGS. Nieuwe RGS codes kregen dus ook nog een referentienummer maar hierbij ontbrak dan zeker de logica.

De beheergroep zal het verwijderen van het referentienummer bespreken omdat (ondanks dat is aangegeven dat het slechts een voorbeeld is) er verwarring is over het gebruik ervan. Dit rekening houdend met het feit dat het door sommige partijen gebruikt wordt.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL http://www.rgsready.nl

Terug