Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Vouchers, zoals cadeaukaarten, en ontbrekende RGS codes

Plaatsingsdatum 16-05-2024
Berichtdatum 16 mei 2024

Bij het werken met vouchers is sprake van enkele specifieke rekeningen. Heeft betrekking op bijvoorbeeld cadeaukaarten. Kan gelden voor retail, horeca en bijvoorbeeld vrijetijd sector. Deze rekeningen ontbreken op dit moment in RGS. Te weten:

  • Kosten vouchers; w&v rekening.
  • Vouchers uitstaand; balansrekening kortlopend, overeenkomst de rekening "Statiegeld uitstaand".
  • Opbrengst uit vervallen vouchers; w&v rekening, overige opbrengst.
  • Af te dragen verkochte vouchers. Voor afdracht aan derde partij die vouchers (cadeaubonnen) uitgeeft.
  • Omzet verkoop vouchers; w&v rekening, overige opbrengst.
  • Ontvangen vouchers; door de partij die de voucher als betaalmiddel aanneemt.
  • Zegels uitstaand onder afnemers; overeenkomstig de rekening BSchOvsSta (16530) "Statiegeld uitstaand". 

Zie voor een nadere specificatie onder andere "RGS en eigen cadeaukaarten in de boekhouding" EN de website "Belastingdienst met Vouchers, zegels en waardebonnen" in relatie tot de BTW.

Voorgesteld wordt nu bovenstaande rekeningen op te nemen in RGS op niveau 4 (rekeningen).
Deze rekeningen worden dan toegekend aan RGS MKB (als + plus rekening).
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug