Organisatie

Onderzoeksbureau GBNED is een zelfstandige organisatie, gespecialiseerd in het leveren van de volgende diensten:

Onderzoek
GBNED voert regelmatig onderzoek uit op het gebied van softwarepakketten en daaraan gerelateerde onderwerpen c.q. innovaties. Met als belangrijkste doelgroep de accountancy en financials in het bedrijfsleven. 

Publicaties
Veel publicaties van GBNED zijn, meestal gratis, te vinden op de eigen websites van GBNED (zie onderaan). Regelmatig verschijnen er ook publicaties van GBNED in vakbladen en andere media (op papier of digitaal) van derden.

Bijeenkomsten
Meerdere malen per jaar organiseert GBNED bijeenkomsten gerelateerd aan het hiervoor genoemde onderzoek. 

Structuur websites
GBNED beheert meerdere websites die zijn ondergebracht bij het "Platform boekhoudplaza.nl" of "Platform softwarepakketten.nl".
Het voordeel van deze opzet is dat niet voor elk initiatief c.q. label een aparte beheeromgeving nodig is.

De onderverdeling van websites is als volgt:

Platform boekhoudplaza.nl

Platform softwarepakketten.nl