Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 683 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BEff Effecten (kortlopend) 4 2 H     J+ J+ N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3 H.A     J+ N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerde effecten 401010 4 H.A.A D J+ N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet-beursgenoteerde effecten 401020 4 H.A.B D J+ N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3 H.B     J+ J+ N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerde effecten 402010 4 H.B.A D J+ J+ N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten 402020 4 H.B.B D J+ J+ N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3 H.D     N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerde effecten 404010 4 H.D.A D N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet-beursgenoteerde effecten 404020 4 H.D.B D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3 H.E     N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerde effecten 405010 4 H.E.A D N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet-beursgenoteerde effecten 405020 4 H.E.B D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3 H.C     J+ J+ N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerde effecten 403010 4 H.C.A D J+ J+ N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet-beursgenoteerde effecten 403020 4 H.C.B D J+ J+ N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2 J     J J J J N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3 J.D     J N.v.t.
BEivAgiAgi - Agioreserve agio 502010 4 J.D.A C J N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3 J.Z     N.v.t.
BEivAvdAvd - Aandeel van derden aandeel van derden 508010 4 J.Z.A C N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3 J.H     J N.v.t.
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen bestemmingsfondsen 507020 4 J.H.A C J N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3 J.I     J N.v.t.
BEivBerBer - Bestemmingsreserve bestemmingsreserves 505020 4 J.I.A C J N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3 J.C     J+ N.v.t.
BEivCokCok - Commanditair kapitaal eigen vermogen 509070 4 J.C.A C J+ N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3 J.J     N.v.t.
BEivFijFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 J.J.A C N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3 J.Y     J+ J J J N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510060 4 J.Y.E C N.v.t.
BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510010 4 J.Y.B C J+ J+ N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen 510020 4 J.Y.A C J+ J J J N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510090 4 J.Y.H C J+ J+ N.v.t.
BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510030 4 J.Y.C C N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen PASSIEF 510040 4 J.Y.D C N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510070 4 J.Y.F C N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510080 4 J.Y.G C J+ J+ N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3 J.A     J N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 501070 4 J.A.D C J+ N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 501080 4 J.A.G C J+ N.v.t.
BEivGokGea - Normale aandelen aandelenkapitaal 501010 4 J.A.A C J N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 J.A.B C J+ N.v.t.
BEivGokPri - Prioriteitsaandelen 501050 4 J.A.C C J+ N.v.t.
BEivGokWia - Winstrechtloze aandelen 501020 4 J.A.F C J+ N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 501030 4 J.A.E C J+ N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3 J.E     J J N.v.t.
BEivHerHew - Herwaardering herwaarderingsreserves 503010 4 J.E.A C J J N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3 J.N     J N.v.t.
BEivKa2Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509110 4 J.N.A C J N.v.t.
BEivKa2Pbe - Privé-belastingen firmant 2 509170 4 J.N.F D J N.v.t.
BEivKa2Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 509160 4 J.N.E D J N.v.t.
BEivKa2Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 2 509150 4 J.N.D D J N.v.t.
BEivKa2Ppr - Privé-premies firmant 2 509180 4 J.N.G D J N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 J.N.C D J N.v.t.
BEivKa2Prs - Privé-stortingen firmant 2 509130 4 J.N.B C J N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3 J.O     J N.v.t.
BEivKa3Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509210 4 J.O.A C J N.v.t.
BEivKa3Pbe - Privé-belastingen firmant 3 509270 4 J.O.F D J N.v.t.
BEivKa3Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 509260 4 J.O.E D J N.v.t.
BEivKa3Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 3 509250 4 J.O.D D J N.v.t.
BEivKa3Ppr - Privé-premies firmant 3 509280 4 J.O.G D J N.v.t.
BEivKa3Pro - Privé-opnamen firmant 3 509240 4 J.O.C D J N.v.t.
BEivKa3Prs - Privé-stortingen firmant 3 509230 4 J.O.B C J N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3 J.P     J N.v.t.
BEivKa4Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509310 4 J.P.A C J N.v.t.
BEivKa4Pbe - Privé-belastingen firmant 4 509370 4 J.P.F D J N.v.t.
BEivKa4Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 509360 4 J.P.E D J N.v.t.
BEivKa4Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 4 509350 4 J.P.D D J N.v.t.
BEivKa4Ppr - Privé-premies firmant 4 509380 4 J.P.G D J N.v.t.
BEivKa4Pro - Privé-opnamen firmant 4 509340 4 J.P.C D J N.v.t.
BEivKa4Prs - Privé-stortingen firmant 4 509330 4 J.P.B C J N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3 J.Q     J N.v.t.
BEivKa5Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509410 4 J.Q.A C J N.v.t.
BEivKa5Pbe - Privé-belastingen firmant 5 509470 4 J.Q.F D J N.v.t.
BEivKa5Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 509460 4 J.Q.E D J N.v.t.
BEivKa5Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 5 509450 4 J.Q.D D J N.v.t.
BEivKa5Ppr - Privé-premies firmant 5 509480 4 J.Q.G D J N.v.t.
BEivKa5Pro - Privé-opnamen firmant 5 509440 4 J.Q.C D J N.v.t.
BEivKa5Prs - Privé-stortingen firmant 5 509430 4 J.Q.B C J N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3 J.M     J J N.v.t.
BEivKapOnd - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509010 4 J.M.A C J J N.v.t.
BEivKapPbe - Privé-belastingen 509043 4 J.M.F D J J N.v.t.
BEivKapPng - Privé-onttrekking in natura en goederen 509042 4 J.M.E D J J N.v.t.
BEivKapPoc - Privé-onttrekking contanten 509041 4 J.M.D D J J N.v.t.
BEivKapPpr - Privé-premies 509044 4 J.M.G D J J N.v.t.
BEivKapPro - Privé-opnamen 509040 4 J.M.C D J J N.v.t.
BEivKapPrs - Privé-stortingen 509030 4 J.M.B C J J N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3 J.X     J N.v.t.
BEivOkcInk - Informeel kapitaal (alleen in BD-VPB) 509080 4 J.X.A C N.v.t.
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB) 510050 4 J.X.B C J N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3 J.L     J J J J N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst onverdeelde winst 506010 4 J.L.A C J J N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 506020 4 J.L.B C J J J J N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 4 J.L.D C N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 J.L.C C N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3 J.K     J J N.v.t.
BEivOvrAlr - Algemene reserve 506001 4 J.K.B C J N.v.t.
BEivOvrCor - Continuïteitsreserve 506006 4 J.K.D C J N.v.t.
BEivOvrOrs - Overige reserves 506005 4 J.K.C C N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging 509049 3 J.B     J N.v.t.
BEivSevCoo - Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 4 J.B.C C J N.v.t.
BEivSevSti - Stichtingskapitaal eigen vermogen 509050 4 J.B.A C J N.v.t.
BEivSevVnk - Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509060 4 J.B.B C J N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3 J.G     J+ J+ N.v.t.
BEivStrStr - Statutaire reserve statutaire reserves 505030 4 J.G.A C J+ J+ N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3 J.F     J J N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 J.F.I C N.v.t.
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves 504010 4 J.F.A C N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 J.F.G C J+ J+ N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 J.F.F C J J N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 J.F.B C N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 J.F.E C J N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 J.F.C C J+ N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 J.F.D C N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen 504080 4 J.F.H C N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2 D     J J J N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 D.E     J+ J+ N.v.t.
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige deelnemingen 303020 4 D.E.B C N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen 303030 4 D.E.C D J+ J+ N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen 303010 4 D.E.A D J+ J+ N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 D.A     J+ N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020 4 D.A.B C N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030 4 D.A.C D J+ N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010 4 D.A.A D J+ N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D.B     J+ N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030 4 D.B.B C N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040 4 D.B.C D J+ N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020 4 D.B.A D J+ N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 D.I     J+ J+ N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D.I.A D J+ J+ N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D.I.C D N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D.I.B D J+ J+ N.v.t.
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 D.K     J J N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 D.K.A D J J N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D.G     J+ J+ N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige effecten (langlopend) 304030 4 D.G.C D N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige effecten (langlopend) 304020 4 D.G.B C N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs overige effecten (langlopend) 304010 4 D.G.A D J+ J+ N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen 309000 3 D.H     J J J N.v.t.
BFvaOvrHva - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309025 4 D.H.F D J N.v.t.
BFvaOvrHvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 4 D.H.FA C J N.v.t.
BFvaOvrLec - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 4 D.H.IA C N.v.t.
BFvaOvrLed - Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D.H.I D N.v.t.
BFvaOvrLvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 4 D.H.EA C N.v.t.
BFvaOvrLvl - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 309024 4 D.H.E D N.v.t.
BFvaOvrOvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 4 D.H.JA C J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrOvl - Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend) 309029 4 D.H.J D J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrTsc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 4 D.H.GA C J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D.H.G D J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrVaw - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 4 D.H.DA C N.v.t.
BFvaOvrVca - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 4 D.H.CA C J+ N.v.t.
BFvaOvrVga - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 4 D.H.BA C N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D.H.B D N.v.t.
BFvaOvrVgc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 309023 4 D.H.D D N.v.t.
BFvaOvrVoa - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 309120 4 D.H.AA C J J N.v.t.
BFvaOvrVob - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 309020 4 D.H.A D J J N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D.H.C D J+ N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D.H.H D N.v.t.
BFvaOvrWac - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 4 D.H.HA C N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 D.C     J+ N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020 4 D.C.B C N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305030 4 D.C.C D N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen 305010 4 D.C.A D J+ N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen 306000 3 D.F     J+ J+ N.v.t.
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306020 4 D.F.B C N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306030 4 D.F.C D N.v.t.
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010 4 D.F.A D J+ J+ N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D.D     J+ N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020 4 D.D.B C N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030 4 D.D.C D N.v.t.
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010 4 D.D.A D J+ N.v.t.
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     J+ J J J N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 4 A.C.A1 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 A.C.B C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 A.C.C D J+ J+ N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010 4 A.C.A D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D     J+ J J J N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 107015 4 A.D.A1 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill 107020 4 A.D.B C J+ J J J N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 A.D.C D N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill 107010 4 A.D.A D J+ J J J N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B     J+ J J J N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 4 A.B.A1 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 A.B.B C J+ J J J N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030 4 A.B.C D J J N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 A.B.A D J+ J J J N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 101000 3 A.A     J N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 4 A.A.A1 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020 4 A.A.B C J N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen PASSIEF 101030 4 A.A.C D N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 A.A.A D J N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 A.Z     J+ J J J N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 4 A.Z.A1 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 A.Z.B C J+ J J J N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030 4 A.Z.C D J J N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 A.Z.A D J+ J J J N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 4 A.E.A1 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 4 A.E.B C N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030 4 A.E.C D N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 A.E.A D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2 L     J J J J N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3 L.A     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasAclAll - Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend) 801010 4 L.A.A C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasAclCla - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend) 801020 4 L.A.B D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3 L.C     J+ N.v.t.
BLasAoeAol - Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803010 4 L.C.A C J+ N.v.t.
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803020 4 L.C.B D J+ N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3 L.L     N.v.t.
BLasBepBec - Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 4 L.L.B D N.v.t.
BLasBepBep - Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 L.L.A C N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3 L.B     J+ N.v.t.
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend) 802020 4 L.B.B D J+ N.v.t.
BLasColCll - Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend) 802010 4 L.B.A C J+ N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3 L.D     J+ J J J N.v.t.
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) 804020 4 L.D.B D J+ J J J N.v.t.
BLasFlvFlv - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend) 804010 4 L.D.A C J+ J J J N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3 L.O     J+ J+ J+ N.v.t.
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 L.O.A C J+ J+ J+ N.v.t.
BLasNegCbd - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 L.O.B C J+ J+ J+ N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806148 3 L.P     J+ N.v.t.
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806149 4 L.P.A C J+ N.v.t.
BLasOls Overige schulden 806129 3 L.U     J J J J N.v.t.
BLasOlsAfl - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) 806135 4 L.U.A1 D J J J J N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 L.U.A C J J J J N.v.t.
BLasOlsWba - Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 4 L.U.C1 D N.v.t.
BLasOlsWbs - Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend) 806137 4 L.U.C C N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 3 L.Q     J+ N.v.t.
BLasParCla - Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 4 L.Q.B D J+ N.v.t.
BLasParPar - Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 4 L.Q.A C J+ N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3 L.I     J+ N.v.t.
BLasSagAfl - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806015 4 L.I.B D J+ N.v.t.
BLasSagHoo - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806010 4 L.I.A C J+ N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 L.E     J J J J N.v.t.
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805015 4 L.E.A1 D J+ J J J N.v.t.
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 L.E.B1 D N.v.t.
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 L.E.B0 C N.v.t.
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010 4 L.E.A0 C J+ J J J N.v.t.
BLasSakLca - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805035 4 L.E.C1 D J J J J N.v.t.
BLasSakLvl - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030 4 L.E.C0 C J J J J N.v.t.
BLasSakOca - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805045 4 L.E.D1 D N.v.t.
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805040 4 L.E.D0 C N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3 L.G     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSalSac - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 4 L.G.B D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSalSal - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 L.G.A C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3 L.J     J+ N.v.t.
BLasSaoAfl - Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806025 4 L.J.B D J+ N.v.t.
BLasSaoHoo - Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806020 4 L.J.A C J+ N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3 L.K     J+ J+ N.v.t.
BLasSapAfl - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806035 4 L.K.B D J+ J+ N.v.t.
BLasSapHoo - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806030 4 L.K.A C J+ J+ N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3 L.N     J J J N.v.t.
BLasStzStc - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 4 L.N.B D J J J N.v.t.
BLasStzStz - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 L.N.A C J J J N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3 L.M     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSuhSuc - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 4 L.M.B D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasSuhSuh - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045 4 L.M.A C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3 L.H     N.v.t.
BLasTbwTbc - Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 4 L.H.B D N.v.t.
BLasTbwTbw - Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 L.H.A C N.v.t.
BLasVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 806059 3 L.F     N.v.t.
BLasVobVob - Hoofdsom ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806060 4 L.F.A C N.v.t.
BLasVobVoc - Cumulatieve aflossingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806061 4 L.F.B D N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2 I     J J J J N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 I.B     J J J J N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002040 4 I.B.D D N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002030 4 I.B.C D J J J J N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002020 4 I.B.B D N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002060 4 I.B.E D J J N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002050 4 I.B.F D J J J J N.v.t.
BLimBanRba - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen 1002010 4 I.B.A BSchSakRba D J J J J N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen 1002011 4 I.B.A200 BSchSakRbb D J J J J N.v.t.
BLimBanRbc - Rekening-courant bank - Naam B - tegoeden op bankgirorekeningen 1002012 4 I.B.A210 BSchSakRbc D J J J N.v.t.
BLimBanRbd - Rekening-courant bank - Naam C - tegoeden op bankgirorekeningen 1002013 4 I.B.A220 BSchSakRbd D J J J N.v.t.
BLimBanRbe - Rekening-courant bank - Naam D - tegoeden op bankgirorekeningen 1002014 4 I.B.A230 BSchSakRbe D J+ J+ J+ N.v.t.
BLimBanRbf - Rekening-courant bank - Naam E - tegoeden op bankgirorekeningen 1002015 4 I.B.A240 BSchSakRbf D J+ J+ J+ N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 I.B.G D J J J N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 I.A     J J J J N.v.t.
BLimKasKas - Kas kasmiddelen 1001010 4 I.A010 D J J J J N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas kasmiddelen 1001020 4 I.A020 D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 I.C     J J J J N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening kruisposten 1003030 4 I.C030 D J J J J N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 I.C015 D J+ J+ J J N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen kruisposten 1003020 4 I.C020 D J J J J N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg kruisposten 1003010 4 I.C010 D J J J J N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques kruisposten 1003040 4 I.C040 D N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     J J J J N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 B.B     J+ J J J N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 4 B.B.A1 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 B.B.B C J+ J J J N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 B.B.C D J J N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen 202010 4 B.B.A D J+ J J J N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 B.H     J J J J N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs inventaris 215015 4 B.H.A1 D N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris 215020 4 B.H.B C J J J J N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris 215030 4 B.H.C D J J N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris 215010 4 B.H.A D J J J J N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 B.L     J+ J J J N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 4 B.L.A1 D N.v.t.
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen 209020 4 B.L.B C J+ J J J N.v.t.
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030 4 B.L.C D J J N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 B.L.A D J+ J J J N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 B.D     J J J J N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs machines en installaties 210015 4 B.D.A1 D N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties 210020 4 B.D.B C J J J J N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties 210030 4 B.D.C D J J N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 210010 4 B.D.A D J J J J N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 B.W     J+ J+ N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015 4 B.W.A1 D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020 4 B.W.B C J+ J+ N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030 4 B.W.C D J+ J+ N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010 4 B.W.A D J+ J+ N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 B.E     J J J J N.v.t.
BMvaObeAkp - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214015 4 B.E.A1 D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020 4 B.E.B C J J J J N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030 4 B.E.C D J J N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214010 4 B.E.A D J J J J N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 B.N     J+ N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs schepen 212015 4 B.N.A1 D N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen 212020 4 B.N.B C J+ N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen 212030 4 B.N.C D J+ N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen 212010 4 B.N.A D J+ N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3 B.A     J+ J J J N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen 201015 4 B.A.A1 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 B.A.B C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen 201030 4 B.A.C D J+ J+ N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 B.A.A D J+ J J J N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 B.I     J J J J N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 4 B.I.A1 D N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 213020 4 B.I.B C J J J J N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 213030 4 B.I.C D J J N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen 213010 4 B.I.A D J J J J N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 B.U     J+ N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 4 B.U.A1 D N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020 4 B.U.B C N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030 4 B.U.C D N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010 4 B.U.A D J+ N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 B.C     J J J J N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen 203015 4 B.C.A1 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen 203020 4 B.C.B C J J J J N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen 203030 4 B.C.C D J J N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen 203010 4 B.C.A D J J J J N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 B.M     J+ N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 4 B.M.A1 D N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen 211020 4 B.M.B C J+ N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen 211030 4 B.M.C D J+ N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen 211010 4 B.M.A D J+ N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 B.V     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 4 B.V.A1 D N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120 4 B.V.B C N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130 4 B.V.C D N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110 4 B.V.A D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2 F     J J J J N.v.t.
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3 F.A     J J J J N.v.t.
BProOnpGet - Gefactureerde termijnen 3501020 4 F.A.D BSchOppOppGet C J J J J N.v.t.
BProOnpGkn - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten onderhanden projecten in opdracht van derden 3501010 4 F.A.A BSchOppOppGkn D J J J J N.v.t.
BProOnpOpi - Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen onderhanden projecten in opdracht van derden 3501060 4 F.A.E BSchOppOppOpi C N.v.t.
BProOnpOpo - Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten onderhanden projecten in opdracht van derden 3501040 4 F.A.B BSchOppOppOpo C N.v.t.
BProOnpOpv - Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten onderhanden projecten in opdracht van derden 3501050 4 F.A.C BSchOppOppOpv C J J J J N.v.t.
BProOnpVzv - Voorziening verliezen onderhanden projecten in opdracht van derden 3501030 4 F.A.F BSchOppOppVzv C N.v.t.
BProOnpWin - Winstopslag onderhanden projecten 3501070 4 F.A.G BSchOppOppWin C J J J J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2 M     J J J J N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3 M.M     N.v.t.
BSchAosAos - Aflossingsverplichtingen overige schulden 1201090 4 M.M.D C N.v.t.
BSchAosFvk - Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201070 4 M.M.C C N.v.t.
BSchAosHvk - Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 1201060 4 M.M.A C N.v.t.
BSchAosLvk - Leningen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201080 4 M.M.B C N.v.t.
BSchAosMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 1201100 4 M.M.E C N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3 M.K     J J J J N.v.t.
BSchBepBaf - Omzetbelasting afdracht 1205030 4 M.K.A300 C J J J J N.v.t.
BSchBepBtw - Te betalen Omzetbelasting 1205010 4 M.K.A BVorVbkTvo C J J J J N.v.t.
BSchBepEob - Te betalen EU omzetbelasting 1205020 4 M.K.A200 BVorVbkEob C J J J J N.v.t.
BSchBepLhe - Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen 1206010 4 M.K.B BVorVbkTvl C J J J N.v.t.
BSchBepOvb - Overige belastingen 1208000 4 M.K.D C J J J J N.v.t.
BSchBepVpb - Te betalen Vennootschapsbelasting 1207010 4 M.K.C BVorVbkTvv C J J N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 M.D     J J J J N.v.t.
BSchCreHac - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203010 4 M.D.A C J J J J N.v.t.
BSchCreHci - Handelscrediteuren intercompany 1203020 4 M.D.B C J+ N.v.t.
BSchCreKcr - Kostencrediteuren 1203040 4 M.D.D C J J N.v.t.
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 M.D.F C J J J N.v.t.
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 M.D.E C J J J J N.v.t.
BSchCreVbk - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1203030 4 M.D.C C N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3 M.S     J N.v.t.
BSchDhaDha - Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1231000 4 M.S.A C J N.v.t.
BSchDhaVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 4 M.S.B C N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3 M.T     N.v.t.
BSchDhpDhp - Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1241000 4 M.T.A C N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3 M.J     J+ J J J N.v.t.
BSchFlkFlk - Financiële lease verplichtingen 1208510 4 M.J.A C J+ J J J N.v.t.
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3 M.A     J+ N.v.t.
BSchKolAlk - Achtergestelde schulden 1201010 4 M.A.A C J+ N.v.t.
BSchKolAok - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 1201030 4 M.A.C C J+ N.v.t.
BSchKolClk - Converteerbare leningen 1201020 4 M.A.B C J+ N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3 M.Q     J J J J N.v.t.
BSchOpaNaa - Nog te betalen accountants- en advieskosten overlopende passiva 1210200 4 M.Q.V BVorOvaVae C J J N.v.t.
BSchOpaNad - Nog te betalen administratiekosten overlopende passiva 1210210 4 M.Q.W BVorOvaVoa C J+ J J J N.v.t.
BSchOpaNak - Nog te betalen autokosten overlopende passiva 1210150 4 M.Q.Q BVorOvaVak C J J J N.v.t.
BSchOpaNas - Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva 1210190 4 M.Q.U BVorOvaVas C J J J N.v.t.
BSchOpaNbh - Nog te betalen huren overlopende passiva 1210080 4 M.Q.J C J J J J N.v.t.
BSchOpaNbi - Nog te betalen bijdragen overlopende passiva 1210100 4 M.Q.L C N.v.t.
BSchOpaNbs - Nog te betalen servicekosten 1210055 4 M.Q.F BVorOvaNos C J+ J J J N.v.t.
BSchOpaNee - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten overlopende passiva 1210130 4 M.Q.O BVorOvaVem C J J J N.v.t.
BSchOpaNhv - Nog te betalen huisvestingskosten overlopende passiva 1210120 4 M.Q.N BVorOvaVoh C J J J N.v.t.
BSchOpaNkf - Nog te betalen kosten fondsenwerving overlopende passiva 1210220 4 M.Q.X BVorOvaVkf C J N.v.t.
BSchOpaNkk - Nog te betalen kantoorkosten overlopende passiva 1210170 4 M.Q.S BVorOvaVok C J J J N.v.t.
BSchOpaNok - Nog te betalen organisatiekosten overlopende passiva 1210180 4 M.Q.T BVorOvaVoo C N.v.t.
BSchOpaNom - Nog te betalen omzetbonificaties overlopende passiva 1210060 4 M.Q.H C N.v.t.
BSchOpaNpe - Nog te betalen personeelskosten overlopende passiva 1210110 4 M.Q.M BVorOvaVop C J J J N.v.t.
BSchOpaNpr - Nog te betalen provisies overlopende passiva 1210070 4 M.Q.I C J+ J J J N.v.t.
BSchOpaNtb - Nog te betalen andere kosten overlopende passiva 1210020 4 M.Q.B BVorOvaVan C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BSchOpaNtk - Nog te betalen transportkosten overlopende passiva 1210160 4 M.Q.R BVorOvaVtr C J J J N.v.t.
BSchOpaNto - Nog te ontvangen facturen overlopende passiva 1210010 4 M.Q.A C J+ J J J N.v.t.
BSchOpaNve - Nog te betalen vergoedingen overlopende passiva 1210090 4 M.Q.K C J J J J N.v.t.
BSchOpaNvk - Nog te betalen verkoopkosten overlopende passiva 1210140 4 M.Q.P BVorOvaVov C J J J N.v.t.
BSchOpaOop - Overige overlopende passiva overlopende passiva 1210050 4 M.Q.E BVorOvaOoa C J J J J N.v.t.
BSchOpaPen - Schulden pensioen onder overlopende passiva 1210270 4 M.Q.Z030 BVorOvaPen C N.v.t.
BSchOpaTbr - Te betalen rente overlopende passiva 1210030 4 M.Q.C BVorOvaTor C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BSchOpaVgo - Vooruitgefactureerde omzet 1210260 4 M.Q.Z020 C J J J J N.v.t.
BSchOpaVor - Vooruitontvangen rente overlopende passiva 1210040 4 M.Q.D BVorOvaVbr C J J J N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3 M.N     J J J J N.v.t.
BSchOppOpp - Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209120 4 M.N.A C J J J J N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3 M.P     J J J J N.v.t.
BSchOvsGif - Giftenverplichtingen 1209090 4 M.P.G C N.v.t.
BSchOvsOvi - Overige verplichtingen inzake personeel overige schulden 1209065 4 M.P.E C N.v.t.
BSchOvsOvs - Overige schulden overige schulden 1209150 4 M.P.M BVorOvrOvk C J J J J N.v.t.
BSchOvsRcb - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 1209020 4 M.P.A BVorOvrRcb C J J J N.v.t.
BSchOvsRcc - Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 1209025 4 M.P.B BVorOvrRcc C N.v.t.
BSchOvsRco - Rekening-courant overigen (Kortlopend) 1209045 4 M.P.C BVorOvrRco C N.v.t.
BSchOvsSaa - Schulden aan aandeelhouders 1209010 4 M.P.D BVorOvrRca C J N.v.t.
BSchOvsStp - Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen 1209110 4 M.P.I BVorVpkTto C J J J N.v.t.
BSchOvsSuv - Terugbetaling subsidies overige schulden 1209100 4 M.P.H C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BSchOvsTbd - Te betalen dividenduitkeringen overige schulden 1209070 4 M.P.F C J N.v.t.
BSchOvsWaa - Waarborgsommen overige schulden 1209135 4 M.P.N C J+ J+ J+ N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3 M.F     J+ N.v.t.
BSchSagSg1 - Schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110 4 M.F.A BVorVogVr1 C J+ N.v.t.
BSchSagSg2 - Schuld aan groepsmaatschappij 2 1208120 4 M.F.B BVorVogVr2 C N.v.t.
BSchSagSg3 - Schuld aan groepsmaatschappij 3 1208130 4 M.F.C BVorVogVr3 C N.v.t.
BSchSagSg4 - Schuld aan groepsmaatschappij 4 1208140 4 M.F.D BVorVogVr4 C N.v.t.
BSchSagSg5 - Schuld aan groepsmaatschappij 5 1208150 4 M.F.E BVorVogVr5 C N.v.t.
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 M.B     J J J J N.v.t.
BSchSakRba - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen 1209030 4 M.B.A BLimBanRba C J J J J N.v.t.
BSchSakRbb - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A - schulden aan kredietinstellingen 1209031 4 M.B.A200 BLimBanRbb C J J J J N.v.t.
BSchSakRbc - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B - schulden aan kredietinstellingen 1209032 4 M.B.A210 BLimBanRbc C J J J N.v.t.
BSchSakRbd - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam C - schulden aan kredietinstellingen 1209033 4 M.B.A220 BLimBanRbd C J J J N.v.t.
BSchSakRbe - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam D - schulden aan kredietinstellingen 1209034 4 M.B.A230 BLimBanRbe C J+ J+ J+ N.v.t.
BSchSakRbf - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam E - schulden aan kredietinstellingen 1209035 4 M.B.A240 BLimBanRbf C J+ J+ J+ N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3 M.O     J J J N.v.t.
BSchSalBls - Bruto lonen en salarissen 1204070 4 M.O.G C N.v.t.
BSchSalGra - Gratificaties 1204120 4 M.O.L C J J J N.v.t.
BSchSalNet - Netto lonen overige schulden 1204010 4 M.O.A C J J J N.v.t.
BSchSalOna - Overige netto-afdrachten 1204110 4 M.O.K C J J J N.v.t.
BSchSalOrn - Overige reserveringen overige schulden 1204075 4 M.O.H C J+ J+ J+ N.v.t.
BSchSalOsf - Te betalen overige sociale fondsen 1204130 4 M.O.M C J J J N.v.t.
BSchSalPer - Personeelsfonds / personeelsvereniging 1204100 4 M.O.J C J J J N.v.t.
BSchSalPsv - Premies sociale verzekeringen overige schulden PASSIEF 1204080 4 M.O.I C J J J N.v.t.
BSchSalReu - Reservering eindejaarsuitkering 1204140 4 M.O.N C J J J N.v.t.
BSchSalTan - Tantièmes overige schulden 1204030 4 M.O.C C J J J N.v.t.
BSchSalTbv - Reservering vakantiedagen overige schulden 1204050 4 M.O.E C J J J N.v.t.
BSchSalTvg - Te betalen vakantiegeld overige schulden 1204040 4 M.O.D C J J J N.v.t.
BSchSalVab - Vakantiebonnen 1204060 4 M.O.F C J+ J+ J+ N.v.t.
BSchSalVpe - Voorschotten personeel 1204020 4 M.O.B C J J J N.v.t.
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3 M.G     J+ N.v.t.
BSchSaoSo1 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210 4 M.G.A BVorVovVr1 C J+ N.v.t.
BSchSaoSo2 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220 4 M.G.B BVorVovVr2 C N.v.t.
BSchSaoSo3 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230 4 M.G.C BVorVovVr3 C N.v.t.
BSchSaoSo4 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240 4 M.G.D BVorVovVr4 C N.v.t.
BSchSaoSo5 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250 4 M.G.E BVorVovVr5 C N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1208300 3 M.H     J+ J+ N.v.t.
BSchSapSp1 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310 4 M.H.A BVorVopVr1 C J+ J+ N.v.t.
BSchSapSp2 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320 4 M.H.B BVorVopVr2 C N.v.t.
BSchSapSp3 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330 4 M.H.C BVorVopVr3 C N.v.t.
BSchSapSp4 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340 4 M.H.D BVorVopVr4 C N.v.t.
BSchSapSp5 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350 4 M.H.E BVorVopVr5 C N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208400 3 M.I     N.v.t.
BSchShbShb - Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208410 4 M.I.A C N.v.t.
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 3 M.V     J N.v.t.
BSchSlcLi1 - Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 4 M.V.A BVorVlcLi1 C J N.v.t.
BSchSlcLi2 - Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 4 M.V.B BVorVlcLi2 C J N.v.t.
BSchSlcLi3 - Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 4 M.V.C BVorVlcLi3 C J N.v.t.
BSchSlcLi4 - Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 4 M.V.D BVorVlcLi4 C J N.v.t.
BSchSlcLi5 - Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 4 M.V.E BVorVlcLi5 C J N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3 M.L     N.v.t.
BSchStzPen - Te betalen pensioenuitkeringen schulden ter zake van pensioenen 1204090 4 M.L.A BVorVpkTop C N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 1209079 3 M.E     N.v.t.
BSchTbwAvp - Aflossingsverplichtingen te betalen wissels en cheques 1209081 4 M.E.A C N.v.t.
BSchTbwOvs - Overige schulden te betalen wissels en cheques 1209080 4 M.E.C C N.v.t.
BSchTbwTbr - Te betalen rente te betalen wissels en cheques 1209082 4 M.E.B C N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 M.R     J J J J N.v.t.
BSchTusLen - Tussenrekeningen leningen 1228500 4 M.R.K BVorTusLen C N.v.t.
BSchTusTbt - Tussenrekeningen betalingen 1220500 4 M.R.A BVorTusTbt C J J J J N.v.t.
BSchTusTdv - Tussenrekeningen dienstverlening 1225000 4 M.R.F BVorTusTdv C N.v.t.
BSchTusTin - Tussenrekeningen inkopen 1222000 4 M.R.C BVorTusTin C J J J N.v.t.
BSchTusTon - Tussenrekeningen ontvangsten 1228000 4 M.R.I BVorTusTon C N.v.t.
BSchTusTov - Tussenrekeningen overig (Vraagposten) 1229000 4 M.R.J BVorTusTov C J J J J N.v.t.
BSchTusTpj - Tussenrekeningen projecten 1223000 4 M.R.D BVorTusTpj C N.v.t.
BSchTusTpr - Tussenrekeningen productie 1224000 4 M.R.E BVorTusTpr C N.v.t.
BSchTusTsa - Tussenrekeningen salarissen 1221000 4 M.R.B BVorTusTsa C N.v.t.
BSchTusTvk - Tussenrekeningen verkopen 1227000 4 M.R.H BVorTusTvk C J J J N.v.t.