Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 39 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BProOnpGknBeg   > Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.1 5 D Bouw
BProOnpGknGeh   > Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.2 5 D Bouw
BProOnpGknArk   > Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.3 5 D Bouw
BProOnpGknOnd   > Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.4 5 D Bouw
BProOnpGknCon   > Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.5 5 D Bouw
BProOnpGknGet   > Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.6 5 D Bouw
BProOnpGknAie   > Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.7 5 D Bouw
BProOnpGknHvi   > Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.8 5 D Bouw
BProOnpGknTvi   > Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.9 5 D Bouw
BProOnpGknOet   > Ontwerp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.10 5 D Bouw
BProOnpGknHeg   > Herstellings- en garantiewerken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.11 5 D Bouw
BProOnpGknCvd   > Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.12 5 D Bouw
BProOnpGknVez   > Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.13 5 D Bouw
BProOnpGknRst   > Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.14 5 D Bouw
BProOnpGknOvh   > Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.15 5 D Bouw
BProOnpGknAko   > Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.16 5 D Bouw
BProOnpGknWin   > Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.17 5 D Bouw
BProOnpGknLbe   > Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.18 5 D Bouw
BProOnpGknLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.19 5 C Bouw
BProOnpGknOpw   > Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.20 5 C Bouw
BProOnpGknOvm   > Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.21 5 D Bouw
BProOnpGetBeg   > Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.1 5 C Bouw
BProOnpGetBma   > Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.2 5 C Bouw
BProOnpGetBmv   > Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.3 5 C Bouw
BProOnpGetBmo   > Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.4 5 C Bouw
BProOnpGetBmn   > Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.5 5 C Bouw
BProOnpGetNbw   > Niet belast wegens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.6 5 C Bouw
BProOnpGetLii   > Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.7 5 C Bouw
BProOnpGetLiu   > Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.8 5 C Bouw
BProOnpGetLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.9 5 D Bouw
BProOnpGetOpw   > Opgeleverde werken gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.10 5 D Bouw
BProOnpGetOvm   > Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.11 5 C Bouw
BProOnpVzvBeg   > Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.1 5 C Bouw
BProOnpVzvToe   > Toename voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.2 5 C Bouw
BProOnpVzvOnt   > Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.3 5 D Bouw
BProOnpVzvVri   > Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.4 5 D Bouw
BProOnpVzvLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.5 5 D Bouw
BProOnpVzvOpw   > Opgeleverde werken voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.6 5 D Bouw
BProOnpVzvOvm   > Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.7 5 C Bouw