Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 39 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BProOnpGknBeg   > Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.1 5 D Bouw
BProOnpGknGeh   > Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.2 5 D Bouw
BProOnpGknArk   > Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.3 5 D Bouw
BProOnpGknOnd   > Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.4 5 D Bouw
BProOnpGknCon   > Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.5 5 D Bouw
BProOnpGknGet   > Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.6 5 D Bouw
BProOnpGknAie   > Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.7 5 D Bouw
BProOnpGknHvi   > Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.8 5 D Bouw
BProOnpGknTvi   > Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.9 5 D Bouw
BProOnpGknOet   > Ontwerp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.10 5 D Bouw
BProOnpGknHeg   > Herstellings- en garantiewerken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.11 5 D Bouw
BProOnpGknCvd   > Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.12 5 D Bouw
BProOnpGknVez   > Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.13 5 D Bouw
BProOnpGknRst   > Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.14 5 D Bouw
BProOnpGknOvh   > Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.15 5 D Bouw
BProOnpGknAko   > Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.16 5 D Bouw
BProOnpGknWin   > Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.17 5 D Bouw
BProOnpGknLbe   > Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.18 5 D Bouw
BProOnpGknLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.19 5 C Bouw
BProOnpGknOpw   > Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.20 5 C Bouw
BProOnpGknOvm   > Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.21 5 D Bouw
BProOnpGetBeg   > Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.1 5 C Bouw
BProOnpGetBma   > Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.2 5 C Bouw
BProOnpGetBmv   > Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.3 5 C Bouw
BProOnpGetBmo   > Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.4 5 C Bouw
BProOnpGetBmn   > Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.5 5 C Bouw
BProOnpGetNbw   > Niet belast wegens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.6 5 C Bouw
BProOnpGetLii   > Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.7 5 C Bouw
BProOnpGetLiu   > Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.8 5 C Bouw
BProOnpGetLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.9 5 D Bouw
BProOnpGetOpw   > Opgeleverde werken gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.10 5 D Bouw
BProOnpGetOvm   > Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.11 5 C Bouw
BProOnpVzvBeg   > Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.1 5 C Bouw
BProOnpVzvToe   > Toename voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.2 5 C Bouw
BProOnpVzvOnt   > Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.3 5 D Bouw
BProOnpVzvVri   > Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.4 5 D Bouw
BProOnpVzvLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.5 5 D Bouw
BProOnpVzvOpw   > Opgeleverde werken voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.6 5 D Bouw
BProOnpVzvOvm   > Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.7 5 C Bouw