Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 124 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3     J J Agrarisch
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs meerjaren plantopstand 221010 4 D J J Agrarisch
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221010.1 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpIna   > Investeringen 221010.2 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 221010.5 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen 221010.6 5 C Agrarisch
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen 221010.7 5 C Agrarisch
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 221010.8 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen 221010.9 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties 221010.10 5 D Agrarisch
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen meerjaren plantopstand 221020 4 C J J Agrarisch
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221020.1 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen 221020.2 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 221020.3 5 D Agrarisch
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 221020.4 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 221020.5 5 D Agrarisch
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen meerjaren plantopstand 221030 4 D J Agrarisch
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221030.1 5 D Agrarisch
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen 221030.2 5 D Agrarisch
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 221030.3 5 C Agrarisch
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 221030.4 5 C Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3     J J Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebruiksvee 222010 4 D J J Agrarisch
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222010.1 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpIna   > Investeringen 222010.2 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 222010.5 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen 222010.6 5 C Agrarisch
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen 222010.7 5 C Agrarisch
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 222010.8 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen 222010.9 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties 222010.10 5 D Agrarisch
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen gebruiksvee 222020 4 C J J Agrarisch
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222020.1 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen 222020.2 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 222020.3 5 D Agrarisch
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 222020.4 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 222020.5 5 D Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen gebruiksvee 222030 4 D J Agrarisch
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222030.1 5 D Agrarisch
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen 222030.2 5 D Agrarisch
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 222030.3 5 C Agrarisch
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 222030.4 5 C Agrarisch
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3     J J Agrarisch
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 D J J Agrarisch
BVrdNigVic - Voorziening incourant niet gebruiksvee 3105020 4 C Agrarisch
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 D Agrarisch
WAfsAmvAmp - Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden 4102095 4 D J J Agrarisch
WAfsAmvAfg - Afschrijvingen Gebruiksvee 4102096 4 D J J Agrarisch
WAfsRvmBmp - Boekresultaat Meerjaren plantopstanden boekresultaat op materiƫle vaste activa 4106095 4 C J J Agrarisch
WAfsRvmBgv - Boekresultaat Gebruiksvee boekresultaat op materiƫle vaste activa 4106096 4 C J J Agrarisch
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 3     J J Agrarisch
WKprAklTee - Teeltkosten toegerekende kosten 4301009 4 D J J Agrarisch
WKprAklZpe - Zaai, plant en pootgoedkosten toegerekende kosten 4301010 4 D J J Agrarisch
WKprAklSmk - Substraatmateriaalkosten toegerekende kosten 4301020 4 D J J Agrarisch
WKprAklBdm - Bemestingskosten dierlijke mest toegerekende kosten 4301030 4 D J J Agrarisch
WKprAklBek - Bemestingskosten kunstmest toegerekende kosten 4301040 4 D J J Agrarisch
WKprAklGew - Gewasbeschermingskosten toegerekende kosten 4301050 4 D J J Agrarisch
WKprAklGvk - Gewassenverzekeringskosten toegerekende kosten 4301060 4 D J J Agrarisch
WKprAklAft - Afvoerkosten teeltafval toegerekende kosten 4301070 4 D J J Agrarisch
WKprAklCoe - CO2-, OCAP- en waterkosten toegerekende kosten 4301080 4 D J J Agrarisch
WKprAklPeg - Potten en grondkosten toegerekende kosten 4301085 4 D J J Agrarisch
WKprAklOte - Overige teeltkosten toegerekende kosten 4301090 4 D J J Agrarisch
WKprAklGko - Gaskosten toegerekende kosten 4301100 4 D J J Agrarisch
WKprAklEkn - Elektrakosten toegerekende kosten 4301110 4 D J J Agrarisch
WKprAklWkn - Water kosten toegerekende kosten 4301115 4 D J J Agrarisch
WKprAklOwk - Onderhoudskosten WKK toegerekende kosten 4301120 4 D J J Agrarisch
WKprAklLew - Leasekosten WKK toegerekende kosten 4301130 4 D J J Agrarisch
WKprAklVkn - Veilingkosten toegerekende kosten 4301140 4 D J J Agrarisch
WKprAklAve - Afzet-, verpakking- en fustkosten toegerekende kosten 4301150 4 D J J Agrarisch
WKprAklPah - Pacht/huur toegerekende kosten 4301155 4 D J J Agrarisch
WKprAklTra - Transportkosten toegerekende kosten 4301160 4 D J J Agrarisch
WKprAklCkn - Compostkosten toegerekende kosten 4301170 4 D J J Agrarisch
WKprAklAfc - Afvoerkosten champost toegerekende kosten 4301180 4 D J J Agrarisch
WKprAklCtk - Contractteeltkosten toegerekende kosten 4301190 4 D J J Agrarisch
WKprAklVwa - Vergoeding werk aan derden toegerekende kosten 4301200 4 D J J Agrarisch
WKprAklPbk - Productbewerkingskosten toegerekende kosten 4301210 4 D J J Agrarisch
WKprAklSod - Sorteerkosten derden toegerekende kosten 4301220 4 D J J Agrarisch
WKprAklAaf - Aanwas fruitopstanden toegerekende kosten 4301230 4 D J J Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 3     J J Agrarisch
WKprAkvVks - Voerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302010 4 D J J Agrarisch
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302020 4 D J J Agrarisch
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302030 4 D J J Agrarisch
WKprAkvTee - Teeltkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302040 4 D J J Agrarisch
WKprAkvSkn - Strooiselkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302050 4 D J J Agrarisch
WKprAkvEne - Energiekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302060 4 D J J Agrarisch
WKprAkvOve - Overige veekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302070 4 D J J Agrarisch
WKprAkvMes - Mestafzetkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302080 4 D J J Agrarisch
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302090 4 D J J Agrarisch
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302100 4 D J J Agrarisch
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302110 4 D J J Agrarisch
WKprAkvVgd - Voergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302120 4 D J J Agrarisch
WKprAkvBik - Bijproducten kosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302130 4 D J J Agrarisch
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302140 4 D J J Agrarisch
WKprAkvEie - Eiergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302150 4 D J J Agrarisch
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302160 4 D J J Agrarisch
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302170 4 D J J Agrarisch
WKprAkvMel - Melkgeld agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302180 4 D J J Agrarisch
WKprAkvAvb - Aankopen vee agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302190 4 D J J Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 3     J J Agrarisch
WKprInaLpk - Inkoopkosten planten opkweek inkoopwaarde agrarisch 7101010 4 D J J Agrarisch
WKprInaLph - Inkoopkosten planten handel inkoopwaarde agrarisch 7101020 4 D J J Agrarisch
WKprInaLpo - Inkoopkosten potten inkoopwaarde agrarisch 7101030 4 D J J Agrarisch
WKprInaLpt - Inkoopkosten potgrond inkoopwaarde agrarisch 7101040 4 D J J Agrarisch
WKprInaLbh - Inkoopkosten bloembollen handel inkoopwaarde agrarisch 7101050 4 D J J Agrarisch
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3     J J Agrarisch
WOmzAolPom - Productieomzet toegerekende opbrengsten 8007010 4 C J J Agrarisch
WOmzAolVpa - Verpakkingsvergoeding toegerekende opbrengsten 8007020 4 C J J Agrarisch
WOmzAolGms - GMO subsidie toegerekende opbrengsten 8007030 4 C J J Agrarisch
WOmzAolVee - Verkoop elektra toegerekende opbrengsten 8007040 4 C J J Agrarisch
WOmzAolVwd - Vergoeding werk aan derden 8007045 4 C J J Agrarisch
WOmzAolOno - Overige niet toegerekende opbrengsten toegerekende opbrengsten 8007050 4 C J J Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3     J J Agrarisch
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie toegerekende opbrengsten 8008005 4 C J J Agrarisch
WOmzAovOzv - Omzet vee toegerekende opbrengsten 8008010 4 C J J Agrarisch
WOmzAovOea - Omzet en Aanwas vee toegerekende opbrengsten 8008015 4 C J J Agrarisch
WOmzAovBts - Bedrijfstoeslag toegerekende opbrengsten 8008020 4 C J J Agrarisch
WOmzAovMel - Melkgeld 8008030 4 C J J Agrarisch
WOmzAovEie - Eiergeld 8008040 4 C J J Agrarisch
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3     J J Agrarisch
WWivWavAaf - Aanwas fruitopstanden 8110010 4 C J J Agrarisch
WWivWavAav - Aanwas vee 8110020 4 C J J Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties 8110030 4 C J J Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3     J J Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120010 4 D J J Agrarisch