Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 124 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3     J J Agrarisch
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs meerjaren plantopstand 221010 4 D J J Agrarisch
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221010.1 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpIna   > Investeringen 221010.2 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 221010.5 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen 221010.6 5 C Agrarisch
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen 221010.7 5 C Agrarisch
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 221010.8 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen 221010.9 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties 221010.10 5 D Agrarisch
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen meerjaren plantopstand 221020 4 C J J Agrarisch
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221020.1 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen 221020.2 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 221020.3 5 D Agrarisch
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 221020.4 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 221020.5 5 D Agrarisch
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen meerjaren plantopstand 221030 4 D J Agrarisch
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221030.1 5 D Agrarisch
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen 221030.2 5 D Agrarisch
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 221030.3 5 C Agrarisch
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 221030.4 5 C Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3     J J Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebruiksvee 222010 4 D J J Agrarisch
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222010.1 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpIna   > Investeringen 222010.2 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 222010.5 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen 222010.6 5 C Agrarisch
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen 222010.7 5 C Agrarisch
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 222010.8 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen 222010.9 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties 222010.10 5 D Agrarisch
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen gebruiksvee 222020 4 C J J Agrarisch
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222020.1 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen 222020.2 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 222020.3 5 D Agrarisch
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 222020.4 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 222020.5 5 D Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen gebruiksvee 222030 4 D J Agrarisch
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222030.1 5 D Agrarisch
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen 222030.2 5 D Agrarisch
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 222030.3 5 C Agrarisch
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 222030.4 5 C Agrarisch
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3     J J Agrarisch
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 D J J Agrarisch
BVrdNigVic - Voorziening incourant niet gebruiksvee 3105020 4 C Agrarisch
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 D Agrarisch
WAfsAmvAmp - Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden 4102095 4 D J J Agrarisch
WAfsAmvAfg - Afschrijvingen Gebruiksvee 4102096 4 D J J Agrarisch
WAfsRvmBmp - Boekresultaat Meerjaren plantopstanden boekresultaat op materiƫle vaste activa 4106095 4 C J J Agrarisch
WAfsRvmBgv - Boekresultaat Gebruiksvee boekresultaat op materiƫle vaste activa 4106096 4 C J J Agrarisch
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 3     J J Agrarisch
WKprAklTee - Teeltkosten toegerekende kosten 4301009 4 D J J Agrarisch
WKprAklZpe - Zaai, plant en pootgoedkosten toegerekende kosten 4301010 4 D J J Agrarisch
WKprAklSmk - Substraatmateriaalkosten toegerekende kosten 4301020 4 D J J Agrarisch
WKprAklBdm - Bemestingskosten dierlijke mest toegerekende kosten 4301030 4 D J J Agrarisch
WKprAklBek - Bemestingskosten kunstmest toegerekende kosten 4301040 4 D J J Agrarisch
WKprAklGew - Gewasbeschermingskosten toegerekende kosten 4301050 4 D J J Agrarisch
WKprAklGvk - Gewassenverzekeringskosten toegerekende kosten 4301060 4 D J J Agrarisch
WKprAklAft - Afvoerkosten teeltafval toegerekende kosten 4301070 4 D J J Agrarisch
WKprAklCoe - CO2-, OCAP- en waterkosten toegerekende kosten 4301080 4 D J J Agrarisch
WKprAklPeg - Potten en grondkosten toegerekende kosten 4301085 4 D J J Agrarisch
WKprAklOte - Overige teeltkosten toegerekende kosten 4301090 4 D J J Agrarisch
WKprAklGko - Gaskosten toegerekende kosten 4301100 4 D J J Agrarisch
WKprAklEkn - Elektrakosten toegerekende kosten 4301110 4 D J J Agrarisch
WKprAklWkn - Water kosten toegerekende kosten 4301115 4 D J J Agrarisch
WKprAklOwk - Onderhoudskosten WKK toegerekende kosten 4301120 4 D J J Agrarisch
WKprAklLew - Leasekosten WKK toegerekende kosten 4301130 4 D J J Agrarisch
WKprAklVkn - Veilingkosten toegerekende kosten 4301140 4 D J J Agrarisch
WKprAklAve - Afzet-, verpakking- en fustkosten toegerekende kosten 4301150 4 D J J Agrarisch
WKprAklPah - Pacht/huur toegerekende kosten 4301155 4 D J J Agrarisch
WKprAklTra - Transportkosten toegerekende kosten 4301160 4 D J J Agrarisch
WKprAklCkn - Compostkosten toegerekende kosten 4301170 4 D J J Agrarisch
WKprAklAfc - Afvoerkosten champost toegerekende kosten 4301180 4 D J J Agrarisch
WKprAklCtk - Contractteeltkosten toegerekende kosten 4301190 4 D J J Agrarisch
WKprAklVwa - Vergoeding werk aan derden toegerekende kosten 4301200 4 D J J Agrarisch
WKprAklPbk - Productbewerkingskosten toegerekende kosten 4301210 4 D J J Agrarisch
WKprAklSod - Sorteerkosten derden toegerekende kosten 4301220 4 D J J Agrarisch
WKprAklAaf - Aanwas fruitopstanden toegerekende kosten 4301230 4 D J J Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 3     J J Agrarisch
WKprAkvVks - Voerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302010 4 D J J Agrarisch
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302020 4 D J J Agrarisch
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302030 4 D J J Agrarisch
WKprAkvTee - Teeltkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302040 4 D J J Agrarisch
WKprAkvSkn - Strooiselkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302050 4 D J J Agrarisch
WKprAkvEne - Energiekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302060 4 D J J Agrarisch
WKprAkvOve - Overige veekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302070 4 D J J Agrarisch
WKprAkvMes - Mestafzetkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302080 4 D J J Agrarisch
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302090 4 D J J Agrarisch
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302100 4 D J J Agrarisch
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302110 4 D J J Agrarisch
WKprAkvVgd - Voergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302120 4 D J J Agrarisch
WKprAkvBik - Bijproducten kosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302130 4 D J J Agrarisch
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302140 4 D J J Agrarisch
WKprAkvEie - Eiergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302150 4 D J J Agrarisch
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302160 4 D J J Agrarisch
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302170 4 D J J Agrarisch
WKprAkvMel - Melkgeld agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302180 4 D J J Agrarisch
WKprAkvAvb - Aankopen vee agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302190 4 D J J Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 3     J J Agrarisch
WKprInaLpk - Inkoopkosten planten opkweek inkoopwaarde agrarisch 7101010 4 D J J Agrarisch
WKprInaLph - Inkoopkosten planten handel inkoopwaarde agrarisch 7101020 4 D J J Agrarisch
WKprInaLpo - Inkoopkosten potten inkoopwaarde agrarisch 7101030 4 D J J Agrarisch
WKprInaLpt - Inkoopkosten potgrond inkoopwaarde agrarisch 7101040 4 D J J Agrarisch
WKprInaLbh - Inkoopkosten bloembollen handel inkoopwaarde agrarisch 7101050 4 D J J Agrarisch
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3     J J Agrarisch
WOmzAolPom - Productieomzet toegerekende opbrengsten 8007010 4 C J J Agrarisch
WOmzAolVpa - Verpakkingsvergoeding toegerekende opbrengsten 8007020 4 C J J Agrarisch
WOmzAolGms - GMO subsidie toegerekende opbrengsten 8007030 4 C J J Agrarisch
WOmzAolVee - Verkoop elektra toegerekende opbrengsten 8007040 4 C J J Agrarisch
WOmzAolVwd - Vergoeding werk aan derden 8007045 4 C J J Agrarisch
WOmzAolOno - Overige niet toegerekende opbrengsten toegerekende opbrengsten 8007050 4 C J J Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3     J J Agrarisch
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie toegerekende opbrengsten 8008005 4 C J J Agrarisch
WOmzAovOzv - Omzet vee toegerekende opbrengsten 8008010 4 C J J Agrarisch
WOmzAovOea - Omzet en Aanwas vee toegerekende opbrengsten 8008015 4 C J J Agrarisch
WOmzAovBts - Bedrijfstoeslag toegerekende opbrengsten 8008020 4 C J J Agrarisch
WOmzAovMel - Melkgeld 8008030 4 C J J Agrarisch
WOmzAovEie - Eiergeld 8008040 4 C J J Agrarisch
WWivWav Wijziging agrarische voorraden 8110000 3     J J Agrarisch
WWivWavAaf - Aanwas fruitopstanden 8110010 4 C J J Agrarisch
WWivWavAav - Aanwas vee 8110020 4 C J J Agrarisch
WWivWavOvv - Overige voorraadmutaties 8110030 4 C J J Agrarisch
WWivWva Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120000 3     J J Agrarisch
WWivWvaWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden 8120010 4 D J J Agrarisch