Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers ZP EZ BV SV Bran Bron
BVrzOvzZoa Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 K.C.P C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVza Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 K.C.S C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhp Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 K.C.Q C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgb Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 K.C.R C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704170
704174
K.D C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Import
BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 G.B.R BSchSagNda D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogDae Rekening-courant DAEB 1103106 G.B.Q BSchSagDae D 3.2 Wonen NIEUW
BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb 1104125 G.K.Y BSchOvsOvn
BSchSdnNda
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb 1104115 G.K.X BSchOvsOvd
BSchSdnDae
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BOvhOvhVor
BVorOvhVor
Overheid 1104205 G.N.A BSchSohSoh D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BOvhOvh
BVorOvh
Overheid 1104105 G.N D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVasVio Standaard was : Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Standaard wordt:Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
204000 C.A D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 M.A.F010
BVorOvhVor
C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BSchSalTvg RGS MKB was : Te betalen vakantiebijslag
RGS MKB wordt:Te betalen vakantiegeld
Standaard was : Te betalen vakantiebijslag overige schulden
Standaard wordt:Te betalen vakantiegeld overige schulden
1204040 M.O.D C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB 1208170 M.F.G BVorVogNda C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagDae Schuld aan DAEB 1208160 M.F.F BVorVogDae C 3.2 Wonen NIEUW
BSchOpaVgo Vooruitgefactureerde omzet 1210260 M.Q.Z020 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BSchOpaNao Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 M.Q.Z017 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchOpaKsv Kosten S&V verrekenbaar 1210256 M.Q.Z016 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchKolAok Standaard was : Andere obligaties en onderhandse leningen
Standaard wordt:Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
1201030 M.A.C C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchKol Standaard was : Kortlopende leningeningen
Standaard wordt:Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen
1201000 M.A C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchDhaVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 M.S.B C 3.2 N.v.t. NIEUW
BschCreTtf
BSchCreTtf
Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 M.D.F C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BOvhOvhVor Overheid 1104205 G.N.A
BSchSohSoh
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BLimKruPIb
BLimKruPib
PIN betalingen 1003020 I.C020 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BLimBanSpa (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 I.B.G D 3.2 N.v.t. NIEUW
BLasSakHvl Hoofdsom hypotheken 805010 L.E.A0 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOlsOsl Standaard was : Overige schulden (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom overige schulden (langlopend)
806130 L.U.A C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrAgA
BFvaOvrAga
Agio afkoop leningen/derivaten 309027 D.H.L D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BFvaIlnAvp
BFvaIlgAvp
Aflossingsverplichting interne lening 330030 D.L.A030 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BFvaIlnAil
BFvaIlgAil
Aflossing interne lening 330020 D.L.A020 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BEivWerRvo RGS MKB was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
RGS MKB wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen
Standaard was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
Standaard wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen
504080 J.F.H C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerRla RGS MKB was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennoot
RGS MKB wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Standaard was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Standaard wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
504020 J.F.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerRed RGS MKB was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
RGS MKB wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
Standaard was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
Standaard wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
504070 J.F.G C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerKoe RGS MKB was : Koersverschillenreserve
RGS MKB wordt:Reserve omrekeningsverschillen
Standaard was : Koersverschillenreserve
Standaard wordt:Reserve omrekeningsverschillen
504090 J.F.I C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivOreVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassifice 506030 J.L.C C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivKa5Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 5
509430 J.Q.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa5 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 5
509400 J.Q C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa4Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 4
509330 J.P.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa4 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 4
509300 J.P C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa3Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 3
509230 J.O.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa3 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 3
509200 J.O C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa2Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 2
509130 J.N.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa2 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 2
509100 J.N C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivFijFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 J.J.A C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 J.J C 3.2 N.v.t. NIEUW
De statistieken:
[ 46 ] Totaal RGS-codes
[ 16 ] Nieuwe RGS-codes
[ 30 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 7 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 17 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 13 ] Gewijzigde omschrijving rgs MKB
[ 9 ] Gewijzigde omschrijving standaard
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen Engels
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer