Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers Bran Bron
BVasVio Lang was : Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Lang wordt:Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
204000 C.A D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVasaVioCuhHer
BVasVioCuhHer
Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 204030.3 C.A.C030 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BFvaOvrAgA
BFvaOvrAga
Agio afkoop leningen/derivaten 309027 D.H.L D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BFvaIlnAil
BFvaIlgAil
Aflossing interne lening 330020 D.L.A020 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BFvaIlnAvp
BFvaIlgAvp
Aflossingsverplichting interne lening 330030 D.L.A030 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BEivWerRla Kort was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennoot
Kort wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Lang was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Lang wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
504020 J.F.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerRed Kort was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
Kort wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
Lang was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
Lang wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
504070 J.F.G C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerRvo Kort was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
Kort wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen
Lang was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
Lang wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen
504080 J.F.H C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerKoe Kort was : Koersverschillenreserve
Kort wordt:Reserve omrekeningsverschillen
Lang was : Koersverschillenreserve
Lang wordt:Reserve omrekeningsverschillen
504090 J.F.I C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivOreVdeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506010.1 J.L.C010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivOreVdeAll Allocatie van het resultaat 506020.4 J.L.C100 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivOreVdeDiv Dividenduitkeringen 506020.2 J.L.C080 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivOreVdeOvm Overige mutaties 506020.14 J.L.C230 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivOreVdeOve Overboekingen 506020.3 J.L.C090 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivOreVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 J.L.C C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 J.J C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivFijFijOvm Overige mutaties statutaire reserve 507110.4 J.J.A090 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivFijFijBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 507110.1 J.J.A010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivFijFijOve Overboekingen 507110.7 J.J.A060 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivFijFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 J.J.A C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivKa2 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 2
509100 J.N C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa2Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 2
509130 J.N.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa3 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 3
509200 J.O C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa3Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 3
509230 J.O.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa4 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 4
509300 J.P C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa4Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 4
509330 J.P.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa5 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 5
509400 J.Q C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa5Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 5
509430 J.Q.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVrzOvzBeg
BVrzOvzLobBeg
Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704160.1 K.C.O010 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BVrzOvzZoaVri Vrijval van voorziening 704170.4 K.C.P040 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzZoaToe Toevoegingen aan voorzieningen 704170.2 K.C.P020 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzZoa Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 K.C.P C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzZoaOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704170.5 K.C.P050 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzZoaOnt Gebruik van voorzieningen 704170.3 K.C.P030 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzZoaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704170.1 K.C.P010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzZoaOev Oprenting van voorzieningen 704170.6 K.C.P060 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704170
704174
K.D C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Import
BVrzOvzUhpVri Vrijval van voorziening 704180.4 K.C.Q040 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhpToe Toevoegingen aan voorzieningen 704180.2 K.C.Q020 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhp Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 K.C.Q C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhpOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704180.5 K.C.Q050 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhpOnt Gebruik van voorzieningen 704180.3 K.C.Q030 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704180.1 K.C.Q010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhpOev Oprenting van voorzieningen 704180.6 K.C.Q060 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgbOev Oprenting van voorzieningen 704190.6 K.C.R060 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgbVri Vrijval van voorziening 704190.4 K.C.R040 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgbToe Toevoegingen aan voorzieningen 704190.2 K.C.R020 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgb Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 K.C.R C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgbOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704190.5 K.C.R050 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgbOnt Gebruik van voorzieningen 704190.3 K.C.R030 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzAgbBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704190.1 K.C.R010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVzaOev Oprenting van voorzieningen 704191.6 K.C.S060 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVzaVri Vrijval van voorziening 704191.4 K.C.S040 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVzaToe Toevoegingen aan voorzieningen 704191.2 K.C.S020 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVza Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 K.C.S C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVzaOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704191.5 K.C.S050 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVzaOnt Gebruik van voorzieningen 704191.3 K.C.S030 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVzaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704191.1 K.C.S010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BLasSakHvl Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010 L.E.A0 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSohAsofBeg
BLasSohAsoBeg
Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806125.1 L.S.A110 D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BLasOlsOsl Lang was : Overige schulden (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom overige schulden (langlopend)
806130 L.U.A C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOlsOslAvp
BLasOlsAflAvp
Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806135.5 L.U.A120 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 1002010.10 I.B.A100 BSchSakRbaBg10 D 3.2 N.v.t. NIEUW
BLimBanSpa (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 I.B.G D 3.2 N.v.t. NIEUW
BLimKruPIb
BLimKruPib
PIN betalingen kruisposten 1003020 I.C020 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BVorVogDaeTvd Te vorderen dividend 1103106.4 G.B.Q040 D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogDaeCwv Cumulatieve waardeverminderingen 1103106.2 G.B.Q020 C 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogDae Rekening-courant DAEB 1103106 G.B.Q BSchSagDae D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogDaeWve Waardeveranderingen 1103106.5 G.B.Q050 C 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogDaeDoo Doorbelastingen 1103106.3 G.B.Q030 D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogDaeRec Rekening courant 1103106.1 G.B.Q010 D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogDaeOvm Overige mutaties 1103106.6 G.B.Q060 D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNdaTvd Te vorderen dividend 1103107.4 G.B.R040 D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNdaCwv Cumulatieve waardeverminderingen 1103107.2 G.B.R020 C 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 G.B.R BSchSagNda D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNdaWve Waardeveranderingen 1103107.5 G.B.R050 C 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNdaDoo Doorbelastingen 1103107.3 G.B.R030 D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNdaRec Rekening courant 1103107.1 G.B.R010 D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNdaOvm Overige mutaties 1103107.6 G.B.R060 D 3.2 Wonen NIEUW
BOvhOvh
BVorOvh
Overheid 1104105 G.N D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb 1104115 G.K.X BSchOvsOvd
BSchSdnDae
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb 1104125 G.K.Y BSchOvsOvn
BSchSdnNda
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BOvhOvhVor Overheid 1104205 G.N.A
BSchSohSoh
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BOvhOvhVor
BVorOvhVor
Overheid 1104205 G.N.A BSchSohSoh D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BSchKol Lang was : Kortlopende leningeningen
Lang wordt:Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen
1201000 M.A C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchKolAok Lang was : Andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
1201030 M.A.C C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BschCreTtf
BSchCreTtf
Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 M.D.F C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BSchSalTvg Kort was : Te betalen vakantiebijslag
Kort wordt:Te betalen vakantiegeld
Lang was : Te betalen vakantiebijslag overige schulden
Lang wordt:Te betalen vakantiegeld overige schulden
1204040 M.O.D C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwOlw Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
Kort wordt:2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
1205010.6 M.K.A060 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwVoo Kort was : Voorbelasting
Kort wordt:5b. Voorbelasting
1205010.9 M.K.A090 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwOlo Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
Kort wordt:1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
1205010.4 M.K.A040 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwOla Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
Kort wordt:1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief
1205010.2 M.K.A020 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwOlb Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
Kort wordt:4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU
1205010.7 M.K.A070 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwVvd Kort was : Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
Kort wordt:5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
1205010.10 M.K.A100 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwOop Kort was : Omzetbelasting over privégebruik
Kort wordt:1d. Omzetbelasting over privégebruik
1205010.5 M.K.A050 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwOlv Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
Kort wordt:1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief
1205010.3 M.K.A030 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepBtwOlu Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
Kort wordt:4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
1205010.8 M.K.A080 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSagDaeTbr Te betalen rente 1208160.2 M.F.F020 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagDae Schuld aan DAEB 1208160 M.F.F BVorVogDae C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagDaeRbg Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 M.F.F030 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagDaeKlg Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 M.F.F010 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagNdaTbr Te betalen rente 1208170.2 M.F.G020 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB 1208170 M.F.G BVorVogNda C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagNdaRbg Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 M.F.G030 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagNdaKlg Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 M.F.G010 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchOpaKsv Kosten S&V verrekenbaar 1210256 M.Q.Z016 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchOpaNao Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 M.Q.Z017 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchOpaVgo Vooruitgefactureerde omzet 1210260 M.Q.Z020 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 M.A.F010
BVorOvhVor
C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BSchDhaVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 M.S.B C 3.2 N.v.t. NIEUW
De statistieken:
[ 110 ] Totaal RGS-codes
[ 67 ] Nieuwe RGS-codes
[ 43 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 11 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 26 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 22 ] Gewijzigde omschrijvingen kort
[ 9 ] Gewijzigde omschrijvingen lang
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer