Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Omslagcode DC Versie Bron Branche
BVorVogDaeRec Rekening courant 1103106.1 G.B.Q010 D 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzAgbOev Oprenting van voorzieningen 704190.6 K.C.R060 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BLimBanSpa (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 I.B.G D 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagDaeRbg Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 M.F.F030 C 3.2 NIEUW Wonen
WBwvNwbNwbGwt Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in terreinen en gebouwen 4106310.3 V.C.A030 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzZoaVri Vrijval van voorziening 704170.4 K.C.P040 D 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 Z.02.R D 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeVlrVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519100 Z.02.T010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogDaeOvm Overige mutaties 1103106.6 G.B.Q060 D 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzVzaVri Vrijval van voorziening 704191.4 K.C.S040 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivFijFijOvm Overige mutaties statutaire reserve 507110.4 J.J.A090 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchOpaKsv Kosten S&V verrekenbaar 1210256 M.Q.Z016 C 3.2 NIEUW Wonen
WFbePhpPhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511100 Z.02.K010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzUhpToe Toevoegingen aan voorzieningen 704180.2 K.C.Q020 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogNdaTvd Te vorderen dividend 1103107.4 G.B.R040 D 3.2 NIEUW Wonen
WBwvGwbGwbGwg Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in groepsmaatschappijen 4106210.1 V.B.A010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivOreVdeAll Allocatie van het resultaat 506020.4 J.L.C100 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WAfsAivBou Afschrijvingen bouwclaims 4101200 T.A.G D 3.2 NIEUW Wonen
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 Z.02.O D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzAgb Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 K.C.R C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogDae Rekening-courant DAEB 1103106 G.B.Q BSchSagDae D 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzAgbOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704190.5 K.C.R050 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagDaeTbr Te betalen rente 1208160.2 M.F.F020 C 3.2 NIEUW Wonen
WBwvNwbNwbGwd Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere deelnemingen 4106310.2 V.C.A020 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzZoaOnt Gebruik van voorzieningen 704170.3 K.C.P030 D 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeEmkEmk Emissiekosten 8516100 Z.02.Q010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 Z.02.T D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogDaeWve Waardeveranderingen 1103106.5 G.B.Q050 C 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzVzaOnt Gebruik van voorzieningen 704191.3 K.C.S030 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivFijFijOve Overboekingen 507110.7 J.J.A060 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagNdaRbg Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 M.F.G030 C 3.2 NIEUW Wonen
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 Z.02.K C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzUhpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704180.1 K.C.Q010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogNdaDoo Doorbelastingen 1103107.3 G.B.R030 D 3.2 NIEUW Wonen
BSchDhaVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 M.S.B C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivOreVdeOve Overboekingen 506020.3 J.L.C090 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WRevLoaLoaOso Opbrengsten serviceabonnement onderhoud 8015100.28 O.J.F.A280 C 3.2 NIEUW Wonen
WFbeNolNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513100 Z.02.M010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzUhpOev Oprenting van voorzieningen 704180.6 K.C.Q060 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzAgbVri Vrijval van voorziening 704190.4 K.C.R040 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagDaeKlg Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 M.F.F010 C 3.2 NIEUW Wonen
WBwvNwbNwbGwg Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in groepsmaatschappijen 4106310.1 V.C.A010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzZoaToe Toevoegingen aan voorzieningen 704170.2 K.C.P020 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 Z.02.Q D 3.2 NIEUW N.v.t.
WAfsRviBou Boekresultaat bouwclaims boekresultaat op immateriële vaste activa 4105200 T.D.G C 3.2 NIEUW Wonen
WFbeBkfBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 Z.02.S010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogDaeTvd Te vorderen dividend 1103106.4 G.B.Q040 D 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzVzaToe Toevoegingen aan voorzieningen 704191.2 K.C.S020 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivFijFijBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 507110.1 J.J.A010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagNdaTbr Te betalen rente 1208170.2 M.F.G020 C 3.2 NIEUW Wonen
WFbePolPol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510100 Z.02.J010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzUhp Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 K.C.Q C 3.2 NIEUW N.v.t.
BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 1002010.10 I.B.A100 BSchSakRbaBg10 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogNdaCwv Cumulatieve waardeverminderingen 1103107.2 G.B.R020 C 3.2 NIEUW Wonen
BSchOpaVgo Vooruitgefactureerde omzet 1210260 M.Q.Z020 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivOreVdeDiv Dividenduitkeringen 506020.2 J.L.C080 D 3.2 NIEUW N.v.t.
WRevLoaLoaKso Kosten serviceabonnement onderhoud 8015100.27 O.J.F.A270 D 3.2 NIEUW Wonen
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 Z.02.M D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzUhpOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704180.5 K.C.Q050 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzAgbOnt Gebruik van voorzieningen 704190.3 K.C.R030 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagDae Schuld aan DAEB 1208160 M.F.F BVorVogDae C 3.2 NIEUW Wonen
WBwvGwbGwbGwa Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere beleggingen 4106210.4 V.B.A040 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzZoaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704170.1 K.C.P010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeAlpAlp Aflossingspremies 8515100 Z.02.P010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 Z.02.S D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogDaeDoo Doorbelastingen 1103106.3 G.B.Q030 D 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzVzaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704191.1 K.C.S010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivFijFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 J.J.A C 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagNdaKlg Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 M.F.G010 C 3.2 NIEUW Wonen
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 Z.02.J C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzZoaOev Oprenting van voorzieningen 704170.6 K.C.P060 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeRflRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 Z.02.U010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogNdaRec Rekening courant 1103107.1 G.B.R010 D 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzVzaOev Oprenting van voorzieningen 704191.6 K.C.S060 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivOreVdeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506010.1 J.L.C010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WRevLoaLoaPvm Voorraadprijsverschillen materiaal 8015100.26 O.J.F.A260 D 3.2 NIEUW Wonen
WFbeAadAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512100 Z.02.L010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzUhpVri Vrijval van voorziening 704180.4 K.C.Q040 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogNdaOvm Overige mutaties 1103107.6 G.B.R060 D 3.2 NIEUW Wonen
WBwvGwbGwbGwt Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in terreinen en gebouwen 4106210.3 V.B.A030 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzZoa Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 K.C.P C 3.2 NIEUW N.v.t.
WAfsRvmOrz Boekresultaat Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4106120 T.E.P C 3.2 NIEUW Wonen
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 Z.02.P D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzAgbToe Toevoegingen aan voorzieningen 704190.2 K.C.R020 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogDaeCwv Cumulatieve waardeverminderingen 1103106.2 G.B.Q020 C 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzVza Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 K.C.S C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 J.J C 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB 1208170 M.F.G BVorVogNda C 3.2 NIEUW Wonen
WBwvNwbNwbGwa Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere beleggingen 4106310.4 V.C.A040 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzZoaOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704170.5 K.C.P050 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeKvaKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517100 Z.02.R010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 Z.02.U D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 G.B.R BSchSagNda D 3.2 NIEUW Wonen
BVrzOvzVzaOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704191.5 K.C.S050 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivOreVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 J.L.C C 3.2 NIEUW N.v.t.
BSchOpaNao Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 M.Q.Z017 C 3.2 NIEUW Wonen
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 Z.02.L D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzUhpOnt Gebruik van voorzieningen 704180.3 K.C.Q030 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVorVogNdaWve Waardeveranderingen 1103107.5 G.B.R050 C 3.2 NIEUW Wonen
WBwvGwbGwbGwd Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere deelnemingen 4106210.2 V.B.A020 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BEivOreVdeOvm Overige mutaties 506020.14 J.L.C230 C 3.2 NIEUW N.v.t.
WAfsAmvOrz Afschrijvingen Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4102120 T.B.P D 3.2 NIEUW Wonen
WFbeNhpNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514100 Z.02.O010 D 3.2 NIEUW N.v.t.
BVrzOvzAgbBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704190.1 K.C.R010 C 3.2 NIEUW N.v.t.
BOvhOvhVor
BVorOvhVor
Overheid 1104205 G.N.A BSchSohSoh D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BLimKruPIb
BLimKruPib
PIN betalingen kruisposten 1003020 I.C020 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WFbeDfbMae
WFbeDerMae
Mutatie amortisatie embedded leningen 8500040 Z.02.I040 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb 1104115 G.K.X BSchOvsOvd
BSchSdnDae
D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BOvhOvh
BVorOvh
Overheid 1104105 G.N D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BVasaVioCuhHer
BVasVioCuhHer
Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie 204030.3 C.A.C030 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
WVheVeIVeI
WVheVeiVei
Vrijval egalisatierekening IPR 8302010 Y.B.A C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
WKprKvgKgI
WKprKvgKgi
Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland kosten van grond- en hulpstoffen 7001020 Q.A.B D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BFvaIlnAvp
BFvaIlgAvp
Aflossingsverplichting interne lening 330030 D.L.A030 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
WVheVeI
WVheVei
Vrijval egalisatierekening IPR 8302000 Y.B C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BschCreTtf
BSchCreTtf
Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 M.D.F C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 M.A.F010
BVorOvhVor
C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BFvaIlnAil
BFvaIlgAil
Aflossing interne lening 330020 D.L.A020 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
WBedHuiOhGbw
WBedHuiOhvGbw
Overige huisvestingskosten glasbewassing 4201270.2 W.C.Z.0220 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BLasOlsOslAvp
BLasOlsAflAvp
Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 806135.5 L.U.A120 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BOvhOvhVor Overheid 1104205 G.N.A
BSchSohSoh
D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BFvaOvrAgA
BFvaOvrAga
Agio afkoop leningen/derivaten 309027 D.H.L D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BLasSohAsofBeg
BLasSohAsoBeg
Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806125.1 L.S.A110 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
BVrzOvzBeg
BVrzOvzLobBeg
Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704160.1 K.C.O010 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb 1104125 G.K.Y BSchOvsOvn
BSchSdnNda
D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
WOmzNopOll Kort was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd
Kort wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
Lang was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
8001060 O.A060 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakHvl Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010 L.E.A0 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WOmzNohOle Kort was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
Kort wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
Lang wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
8002120 O.B130 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedArvGrp Lang was : Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
Lang wordt:Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling
8420015 Z.04.B020 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchKolAok Lang was : Andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
1201030 M.A.C C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedArvAwb Lang was : Aandeel in winst (verlies) bestuurders belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Aandeel in winst (verlies) bestuurders - vrijstelling
8420040 Z.04.B060 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WWvi Lang was : Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Lang wordt:Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
41.1 U D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedAirDvn Lang was : Dotatie voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
8410020 Z.04.A040 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOle Kort was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
Kort wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
8001110 O.A110 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivWerKoe Kort was : Koersverschillenreserve
Kort wordt:Reserve omrekeningsverschillen
Lang was : Koersverschillenreserve
Lang wordt:Reserve omrekeningsverschillen
504090 J.F.I C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdg Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met nultarief of niet bij u belast
Kort wordt:1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast
8003050 O.C050 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwOlw Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
Kort wordt:2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
1205010.6 M.K.A060 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOlg Kort was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met nultarief of niet bij u belast
Kort wordt:1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast
Lang was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met nultarief of niet bij u belast
Lang wordt:1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast
8002060 O.B070 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa4 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 4
509300 J.P C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdu Kort was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
Kort wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
8003100 O.C100 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchSalTvg Kort was : Te betalen vakantiebijslag
Kort wordt:Te betalen vakantiegeld
Lang was : Te betalen vakantiebijslag overige schulden
Lang wordt:Te betalen vakantiegeld overige schulden
1204040 M.O.D C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOlg Kort was : Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast
Kort wordt:1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast
Lang was : Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast
8001050 O.A050 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOlu Kort was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
Kort wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
Lang was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
Lang wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
8002110 O.B120 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchKol Lang was : Kortlopende leningeningen
Lang wordt:Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen
1201000 M.A C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedAirAwb Lang was : Aandeel in winst (verlies) bestuurders belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Aandeel in winst (verlies) bestuurderss
8410040 Z.04.A060 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WAfsRvm Lang was : Boekresultaat op materiële vaste activa
Lang wordt:Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief
4106000 T.E C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedAirAwd Lang was : Resultaat deelnemingen (dividend) belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Resultaat deelnemingen (dividend)
8410010 Z.04.A010 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOlu Kort was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
Kort wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
Lang was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
8001100 O.A100 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivWerRvo Kort was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
Kort wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen
Lang was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
Lang wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen
504080 J.F.H C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOpd Kort was : Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Kort wordt:1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Lang was : Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
8003040 O.C040 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwOop Kort was : Omzetbelasting over privégebruik
Kort wordt:1d. Omzetbelasting over privégebruik
1205010.5 M.K.A050 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOpg Kort was : Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
Kort wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
Lang was : Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
Lang wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
8002050 O.B060 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa3Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 3
509230 J.O.B C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOda Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Kort wordt:3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
8003090 O.C090 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwVvd Kort was : Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
Kort wordt:5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
1205010.10 M.K.A100 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOpg Kort was : Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Kort wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Lang was : Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
8001040 O.A040 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOla Kort was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Kort wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Lang wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
8002100 O.B110 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasOlsOsl Lang was : Overige schulden (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom overige schulden (langlopend)
806130 L.U.A C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WPerPenOpeFlw Lang was : Overige pensioenlasten
Lang wordt:Overige pensioenlasten FLOW
4003080.2 S.C.I020 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WAfsRvi Lang was : Boekresultaat op immateriële vaste activa
Lang wordt:Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief
4105000 T.D C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedAir Lang was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
8410000 Z.04.A C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOla Kort was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Kort wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
8001090 O.A090 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivWerRed Kort was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
Kort wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
Lang was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
Lang wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
504070 J.F.G C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdo Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven
Kort wordt:1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
8003030 O.C030 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedArvVvi Lang was : Vrijval voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Vrijval voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling
8420030 Z.04.B050 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwOlo Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
Kort wordt:1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
1205010.4 M.K.A040 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedArvAwd Lang was : Resultaat deelnemingen (dividend) belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling
8420010 Z.04.B010 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOlo Kort was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven
Kort wordt:1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%
Lang was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%
8002030 O.B030 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa3 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 3
509200 J.O C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdi Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
Kort wordt:3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
8003080 O.C080 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwVoo Kort was : Voorbelasting
Kort wordt:5b. Voorbelasting
1205010.9 M.K.A090 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOlo Kort was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven
Kort wordt:1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%
Lang was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%
8001030 O.A030 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOli Kort was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
Kort wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
Lang was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
Lang wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
8002090 O.B100 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa5Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 5
509430 J.Q.B C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704170
704174
K.D C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WPerLesLiv Lang was : Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen lonen en salarissen
Lang wordt:Op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen onder lonen en salarissen
4001150 S.A.M D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRed Kort was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het ver
Kort wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
84 Z.04 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOli Kort was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
Kort wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
Lang was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
8001080 O.A080 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivWerRla Kort was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennoot
Kort wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Lang was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Lang wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
504020 J.F.B C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdl Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met verlaagd tarief
Kort wordt:1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met verlaagd tarief opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief
8003020 O.C020 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedArvDvn Lang was : Dotatie voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling
8420020 Z.04.B040 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwOlv Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
Kort wordt:1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief
1205010.3 M.K.A030 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedArv Lang was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling
8420000 Z.04.B C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOlv Kort was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met verlaagd tarief
Kort wordt:1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief
Lang was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief
8002020 O.B020 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa2Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 2
509130 J.N.B C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdb Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU
Kort wordt:3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer)
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer)
8003070 O.C070 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwOlu Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
Kort wordt:4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
1205010.8 M.K.A080 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOlv Kort was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief
Kort wordt:1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief
Lang was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief
8001020 O.A020 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOln Kort was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU
Kort wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer)
Lang was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU
Lang wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer)
8002080 O.B090 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa5 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 5
509400 J.Q C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WPerLesOnu Kort was : Ontslaguitkeringen
Kort wordt:Ontslagvergoedingen
4001140 S.A.L D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOln Kort was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU
Kort wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer)
Lang was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer)
8001070 O.A070 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BVasVio Lang was : Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Lang wordt:Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
204000 C.A D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdh Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met algemeen tarief
Kort wordt:1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met algemeen tarief opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief
8003010 O.C010 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedArvOvd Lang was : Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen
Lang wordt:Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen - vrijstelling
8420016 Z.04.B030 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwOla Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
Kort wordt:1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief
1205010.2 M.K.A020 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WWviWvb Kort was : Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
Kort wordt:Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Lang was : Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
Lang wordt:Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
4105500 U.C D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WRedAirVvi Lang was : Vrijval voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
8410030 Z.04.A050 D 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOlh Kort was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met algemeen tarief
Kort wordt:1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief
Lang was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief
8002010 O.B010 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa2 Kort was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Kort wordt:Eigen vermogen firmant 2
509100 J.N C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdv Kort was : Netto-omzet uit verleende diensten waarbij heffing is verlegd
Kort wordt:2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
Lang was : Netto-omzet uit verleende diensten waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
8003060 O.C060 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BSchBepBtwOlb Kort was : Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
Kort wordt:4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU
1205010.7 M.K.A070 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNohOll Kort was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij heffing is verlegd
Kort wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
Lang was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij heffing is verlegd
Lang wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
8002070 O.B080 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivKa4Prs Kort was : Privé-stortingen
Kort wordt:Privé-stortingen firmant 4
509330 J.P.B C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOde Kort was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
Kort wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
Lang was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Lang wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
8003110 O.C110 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNopOlh Kort was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief
Kort wordt:1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief
Lang was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Lang wordt:1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief
8001010 O.A010 C 3.1
3.2
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
De statistieken:
[ 205 ] Totaal RGS-codes
[ 104 ] Nieuwe RGS-codes
[ 101 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 16 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 79 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 58 ] Gewijzigde omschrijvingen kort
[ 60 ] Gewijzigde omschrijvingen lang
[ 1 ] Gewijzigde referentienummers
[ 0 ] Gewijzigde sortering (BW2)
[ 4 ] Gewijzigde omslagcodes
[ 0 ] Gewijzigde debet/credit
[ 0 ] Gewijzigde branches