Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers ZP EZ BV SV Bran Bron
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 J.J C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivFijFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 J.J.A C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivKa2 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 2
509100 J.N C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa2Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 2
509130 J.N.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa3 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 3
509200 J.O C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa3Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 3
509230 J.O.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa4 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 4
509300 J.P C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa4Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 4
509330 J.P.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa5 RGS MKB was : Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
RGS MKB wordt:Eigen vermogen firmant 5
509400 J.Q C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa5Prs RGS MKB was : Privé-stortingen
RGS MKB wordt:Privé-stortingen firmant 5
509430 J.Q.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivOreVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassifice 506030 J.L.C C 3.2 N.v.t. NIEUW
BEivWerKoe RGS MKB was : Koersverschillenreserve
RGS MKB wordt:Reserve omrekeningsverschillen
Standaard was : Koersverschillenreserve
Standaard wordt:Reserve omrekeningsverschillen
504090 J.F.I C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerRed RGS MKB was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
RGS MKB wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
Standaard was : Wettelijke reserve voor resultaat deelneming waarvan uitkering niet kan worden afgedwongen
Standaard wordt:Wettelijke reserve deelnemingen
504070 J.F.G C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerRla RGS MKB was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennoot
RGS MKB wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Standaard was : Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
Standaard wordt:Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
504020 J.F.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivWerRvo RGS MKB was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
RGS MKB wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen
Standaard was : Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
Standaard wordt:Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen
504080 J.F.H C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaIlnAil
BFvaIlgAil
Aflossing interne lening 330020 D.L.A020 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BFvaIlnAvp
BFvaIlgAvp
Aflossingsverplichting interne lening 330030 D.L.A030 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BFvaOvrAgA
BFvaOvrAga
Agio afkoop leningen/derivaten 309027 D.H.L D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BLasOlsOsl Standaard was : Overige schulden (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom overige schulden (langlopend)
806130 L.U.A C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakHvl Hoofdsom hypotheken 805010 L.E.A0 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLimBanSpa (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 I.B.G D 3.2 N.v.t. NIEUW
BLimKruPIb
BLimKruPib
PIN betalingen 1003020 I.C020 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BOvhOvhVor Overheid 1104205 G.N.A
BSchSohSoh
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BschCreTtf
BSchCreTtf
Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 M.D.F C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BSchDhaVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 M.S.B C 3.2 N.v.t. NIEUW
BSchKol Standaard was : Kortlopende leningeningen
Standaard wordt:Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen
1201000 M.A C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchKolAok Standaard was : Andere obligaties en onderhandse leningen
Standaard wordt:Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
1201030 M.A.C C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchOpaKsv Kosten S&V verrekenbaar 1210256 M.Q.Z016 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchOpaNao Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 M.Q.Z017 C 3.2 Wonen NIEUW
BSchOpaVgo Vooruitgefactureerde omzet 1210260 M.Q.Z020 C 3.2 N.v.t. NIEUW
BSchSagDae Schuld aan DAEB 1208160 M.F.F BVorVogDae C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB 1208170 M.F.G BVorVogNda C 3.2 Wonen NIEUW
BSchSalTvg RGS MKB was : Te betalen vakantiebijslag
RGS MKB wordt:Te betalen vakantiegeld
Standaard was : Te betalen vakantiebijslag overige schulden
Standaard wordt:Te betalen vakantiegeld overige schulden
1204040 M.O.D C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 M.A.F010
BVorOvhVor
C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVasVio Standaard was : Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
Standaard wordt:Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
204000 C.A D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
BOvhOvh
BVorOvh
Overheid 1104105 G.N D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BOvhOvhVor
BVorOvhVor
Overheid 1104205 G.N.A BSchSohSoh D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb 1104115 G.K.X BSchOvsOvd
BSchSdnDae
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb 1104125 G.K.Y BSchOvsOvn
BSchSdnNda
D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
BVorVogDae Rekening-courant DAEB 1103106 G.B.Q BSchSagDae D 3.2 Wonen NIEUW
BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 G.B.R BSchSagNda D 3.2 Wonen NIEUW
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704170
704174
K.D C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Import
BVrzOvzAgb Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 K.C.R C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzUhp Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 K.C.Q C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzVza Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 K.C.S C 3.2 N.v.t. NIEUW
BVrzOvzZoa Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 K.C.P C 3.2 N.v.t. NIEUW
WAfsAivBou Afschrijvingen bouwclaims 4101200 T.A.G D 3.2 Wonen NIEUW
WAfsAmvOrz Afschrijvingen Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4102120 T.B.P D 3.2 Wonen NIEUW
WAfsRvi Standaard was : Boekresultaat op immateriële vaste activa
Standaard wordt:Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief
4105000 T.D C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WAfsRviBou Boekresultaat bouwclaims 4105200 T.D.G C 3.2 Wonen NIEUW
WAfsRvm Standaard was : Boekresultaat op materiële vaste activa
Standaard wordt:Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief
4106000 T.E C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WAfsRvmOrz Boekresultaat Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4106120 T.E.P C 3.2 Wonen NIEUW
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 Z.02.L D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeAadAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512100 Z.02.L010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 Z.02.P D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeAlpAlp Aflossingspremies 8515100 Z.02.P010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 Z.02.S D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeBkfBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 Z.02.S010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeDfbMae
WFbeDerMae
Mutatie amortisatie embedded leningen 8500040 Z.02.I040 D 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 Z.02.Q D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeEmkEmk Emissiekosten 8516100 Z.02.Q010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 Z.02.R D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeKvaKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517100 Z.02.R010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 Z.02.O D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeNhpNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514100 Z.02.O010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkend 8513000 Z.02.M D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeNolNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkend 8513100 Z.02.M010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 Z.02.K C 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbePhpPhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511100 Z.02.K010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkend 8510000 Z.02.J C 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbePolPol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkend 8510100 Z.02.J010 C 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 Z.02.U D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeRflRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 Z.02.U010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunn 8519000 Z.02.T D 3.2 N.v.t. NIEUW
WFbeVlrVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunn 8519100 Z.02.T010 D 3.2 N.v.t. NIEUW
WKprKvgKgI
WKprKvgKgi
Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland 7001020 Q.A.B D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WOmzNodOda RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
RGS MKB wordt:3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
8003090 O.C090 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdb RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU
RGS MKB wordt:3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer)
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer)
8003070 O.C070 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOde RGS MKB was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
RGS MKB wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
Standaard was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
8003110 O.C110 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdg RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met nultarief of niet bij u belast
RGS MKB wordt:1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast
8003050 O.C050 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdh RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met algemeen tarief
RGS MKB wordt:1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met algemeen tarief opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief
8003010 O.C010 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdi RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
RGS MKB wordt:3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
8003080 O.C080 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdl RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met verlaagd tarief
RGS MKB wordt:1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met verlaagd tarief opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief
8003020 O.C020 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdo RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven
RGS MKB wordt:1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0%
8003030 O.C030 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdu RGS MKB was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
RGS MKB wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
8003100 O.C100 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOdv RGS MKB was : Netto-omzet uit verleende diensten waarbij heffing is verlegd
RGS MKB wordt:2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
Standaard was : Netto-omzet uit verleende diensten waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
8003060 O.C060 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodOpd RGS MKB was : Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
RGS MKB wordt:1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Standaard was : Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten opbrengsten uit het verlenen van diensten
Standaard wordt:1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
8003040 O.C040 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOla RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
RGS MKB wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Standaard wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
8002100 O.B110 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOle RGS MKB was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
RGS MKB wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
Standaard wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
8002120 O.B130 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOlg RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met nultarief of niet bij u belast
RGS MKB wordt:1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met nultarief of niet bij u belast
Standaard wordt:1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast
8002060 O.B070 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOlh RGS MKB was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met algemeen tarief
RGS MKB wordt:1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief
Standaard was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief
8002010 O.B010 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOli RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
RGS MKB wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
Standaard wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
8002090 O.B100 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOll RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij heffing is verlegd
RGS MKB wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij heffing is verlegd
Standaard wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
8002070 O.B080 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOln RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU
RGS MKB wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer)
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU
Standaard wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer)
8002080 O.B090 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOlo RGS MKB was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven
RGS MKB wordt:1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%
Standaard was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%
8002030 O.B030 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOlu RGS MKB was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
RGS MKB wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
Standaard was : Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
Standaard wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
8002110 O.B120 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOlv RGS MKB was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met verlaagd tarief
RGS MKB wordt:1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief
Standaard was : Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief
8002020 O.B020 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNohOpg RGS MKB was : Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
RGS MKB wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
Standaard was : Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
Standaard wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
8002050 O.B060 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOla RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
RGS MKB wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
8001090 O.A090 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOle RGS MKB was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
RGS MKB wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
Standaard was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
8001110 O.A110 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOlg RGS MKB was : Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast
RGS MKB wordt:1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast
Standaard was : Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast
8001050 O.A050 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOlh RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief
RGS MKB wordt:1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief
8001010 O.A010 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOli RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
RGS MKB wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
8001080 O.A080 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOll RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd
RGS MKB wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij heffing is verlegd opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
8001060 O.A060 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOln RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU
RGS MKB wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer)
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer)
8001070 O.A070 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOlo RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven
RGS MKB wordt:1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%
8001030 O.A030 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOlu RGS MKB was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
RGS MKB wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
Standaard was : Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
8001100 O.A100 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOlv RGS MKB was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief
RGS MKB wordt:1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief
Standaard was : Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief
8001020 O.A020 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNopOpg RGS MKB was : Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
RGS MKB wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
Standaard was : Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen
Standaard wordt:1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
8001040 O.A040 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WPerLesLiv Standaard was : Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen lonen en salarissen
Standaard wordt:Op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen onder lonen en salarissen
4001150 S.A.M D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WPerLesOnu RGS MKB was : Ontslaguitkeringen
RGS MKB wordt:Ontslagvergoedingen
4001140 S.A.L D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRed RGS MKB was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het ver
RGS MKB wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
84 Z.04 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedAir Standaard was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
8410000 Z.04.A C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedAirAwb Standaard was : Aandeel in winst (verlies) bestuurders belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Aandeel in winst (verlies) bestuurderss
8410040 Z.04.A060 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Import
WRedAirAwd Standaard was : Resultaat deelnemingen (dividend) belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Resultaat deelnemingen (dividend)
8410010 Z.04.A010 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedAirDvn Standaard was : Dotatie voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
8410020 Z.04.A040 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedAirVvi Standaard was : Vrijval voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
8410030 Z.04.A050 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedArv Standaard was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling
8420000 Z.04.B C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedArvAwb Standaard was : Aandeel in winst (verlies) bestuurders belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Aandeel in winst (verlies) bestuurders - vrijstelling
8420040 Z.04.B060 C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Import
WRedArvAwd Standaard was : Resultaat deelnemingen (dividend) belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling
8420010 Z.04.B010 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedArvDvn Standaard was : Dotatie voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling
8420020 Z.04.B040 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedArvGrp Standaard was : Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
Standaard wordt:Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling
8420015 Z.04.B020 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedArvOvd Standaard was : Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen
Standaard wordt:Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen - vrijstelling
8420016 Z.04.B030 C 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WRedArvVvi Standaard was : Vrijval voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Vrijval voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling
8420030 Z.04.B050 D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WVheVeI
WVheVei
Vrijval egalisatierekening IPR 8302000 Y.B C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
WVheVeIVeI
WVheVeiVei
Vrijval egalisatierekening IPR 8302010 Y.B.A C 3.1
3.2
Wonen GEWIJZ
Handm
WWvi Standaard was : Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Standaard wordt:Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
41.1 U D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
WWviWvb RGS MKB was : Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
RGS MKB wordt:Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
Standaard was : Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
Standaard wordt:Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
4105500 U.C D 3.1
3.2
N.v.t. GEWIJZ
Import
De statistieken:
[ 128 ] Totaal RGS-codes
[ 42 ] Nieuwe RGS-codes
[ 86 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 11 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 69 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 49 ] Gewijzigde omschrijving rgs MKB
[ 59 ] Gewijzigde omschrijving standaard
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen Engels
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer