Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers ZP EZ BV SV Bran Bron
BEivCokCok Standaard was : Commanditair kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Standaard wordt:Commanditair kapitaal eigen vermogenen
509070 J.C.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivOreRvh Resultaat van het boekjaar 506020 J.L.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreUpd Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 J.L.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCor Continuïteitsreserve 506006 J.K.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSev RGS MKB was : Kapitaal stichting en vereniging
RGS MKB wordt:Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
Standaard was : Kapitaal stichting en vereniging
Standaard wordt:Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
509049 J.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivSevCoo Kapitaal participatie coöperatie 509065 J.B.C C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevSti Standaard was : Stichtingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Standaard wordt:Stichtingskapitaal eigen vermogenen
509050 J.B.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaIlgAil RGS MKB was : Aflossing interne lening
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossing interne lening
Standaard was : Aflossing interne lening
Standaard wordt:Cumulatieve aflossing interne lening
330020 D.L.A020
D.L.B
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaIlgAvp Aflossingsverplichting interne lening 330030 D.L.A030 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaIlgIlg RGS MKB was : Interne lening
RGS MKB wordt:Hoofdsom interne lening
Standaard was : Interne lening
Standaard wordt:Hoofdsom interne lening
330010 D.L.A010
D.L.A
D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaNvmCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 340020 D.M.B C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuh Cumulatieve herwaarderingen 340030 D.M.C D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvm RGS MKB was : Netto vermogenswaarde niet-Daeb
RGS MKB wordt:Verkrijgingsprijs
Standaard was : Netto vermogenswaarde niet-Daeb
Standaard wordt:Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb
340010 D.M.A D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaOvr RGS MKB was : Overige vorderingen (langlopend)
RGS MKB wordt:Overige vorderingen
309000 D.H D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHva RGS MKB was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam
Standaard was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
309025 D.H.F D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 D.H.FA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLec Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 D.H.IA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLed RGS MKB was : Ledenrekeningen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend)
Standaard was : Ledenrekeningen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend)
309039 D.H.I D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 D.H.EA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvl RGS MKB was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden
Standaard was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
309024 D.H.E D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrOvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 D.H.JA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvl RGS MKB was : Overige financiële vaste activa(langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
Standaard was : Overige financiële vaste activa(langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
309029 D.H.J D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrTsc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 D.H.GA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTsl RGS MKB was : Te vorderen subsidies (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
Standaard was : Te vorderen subsidies (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
309009 D.H.G D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVaw Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 D.H.DA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVca Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 D.H.CA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVga Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 D.H.BA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgb RGS MKB was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders
Standaard was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
309021 D.H.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgc RGS MKB was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen
Standaard was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
309023 D.H.D D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVoa Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders 309120 D.H.AA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVob RGS MKB was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders
Standaard was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
309020 D.H.A D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVoc RGS MKB was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
Standaard was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
309022 D.H.C D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrWaa RGS MKB was : Waarborgsommen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom waarborgsommen (langlopend)
Standaard was : Waarborgsommen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom waarborgsommen (langlopend)
309050 D.H.H D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrWac Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 D.H.HA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaSubSub RGS MKB was : Te vorderen BWS-subsidies
RGS MKB wordt:Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies
Standaard was : Te vorderen BWS-subsidies
Standaard wordt:Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies (langlopend)
310010 D.J.A D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B C 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkp Actuele kostprijs 105015 A.K.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaCevAkp Actuele kostprijs 106015 A.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkp Actuele kostprijs 107015 A.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooCuh Cumulatieve herwaarderingen 107030 A.D.C D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaKooAkp Actuele kostprijs 102015 A.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkp Actuele kostprijs 101015 A.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouVvp RGS MKB was : Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
RGS MKB wordt:Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
101010 A.A.A D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BIvaOivAkp Actuele kostprijs 110015 A.Z.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 A.E D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs 109015 A.E.A1 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs 109015 A.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 109020 A.E.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 109010 A.E.A D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasAcl Standaard was : Achtergestelde schulden
Standaard wordt:Achtergestelde schulden (langlopend)
801000 L.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAclAll RGS MKB was : Hoofdsom
RGS MKB wordt:Hoofdsom achtergestelde schulden
Standaard was : Hoofdsom achtergestelde schulden
Standaard wordt:Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend)
801010 L.A.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAclCla RGS MKB was : Cumulatieve aflossingenen
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden
Standaard was : Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend)
801020 L.A.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoe Standaard was : Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
Standaard wordt:Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend)
803000 L.C C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoeAol RGS MKB was : Hoofdsom
RGS MKB wordt:Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen
Standaard was : Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen
Standaard wordt:Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
803010 L.C.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoeCla RGS MKB was : Cumulatieve aflossingeningen
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Standaard was : Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
803020 L.C.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasBep Standaard was : Belastingen en premies sociale verzekeringen
Standaard wordt:Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
806039 L.L C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen 806041 L.L.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen 806041 L.L.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasBepBep RGS MKB was : Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen
Standaard was : Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
806040 L.L.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasCol Standaard was : Converteerbare leningen
Standaard wordt:Converteerbare leningen (langlopend)
802000 L.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasColCla RGS MKB was : Cumulatieve aflossingeningen
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Standaard was : Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
802020 L.B.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasColCll RGS MKB was : Hoofdsom
RGS MKB wordt:Hoofdsom converteerbare leningen
Standaard was : Hoofdsom converteerbare leningen
Standaard wordt:Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
802010 L.B.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlv Standaard was : Financiële lease verplichtingen
Standaard wordt:Financiële lease verplichtingen (langlopend)
804000 L.D C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlvCla RGS MKB was : Cumulatieve aflossingeningen
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen
Standaard was : Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend)
804020 L.D.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlvFlv RGS MKB was : Hoofdsom
RGS MKB wordt:Hoofdsom financiële lease verplichtingen
Standaard was : Hoofdsom financiële lease verplichtingen
Standaard wordt:Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend)
804010 L.D.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOls Standaard was : Overige schulden
Standaard wordt:Overige schulden (Langlopend)
806129 L.U C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOlsAfl RGS MKB was : Aflossingen
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden
Standaard was : Aflossingen
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend)
806135 L.U.A1 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BLasOlsDea Aflossingen derivaten 806141 L.U.D1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDer RGS MKB was : Derivaten
RGS MKB wordt:Hoofdsom derivaten
Standaard was : Derivaten
Standaard wordt:Hoofdsom derivaten (langlopend)
806138
806140
L.U.D C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Handm
BLasOlsIla Aflossingen intern lening 806134 L.U.B1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlg RGS MKB was : Intern lening
RGS MKB wordt:Hoofdsom intern lening
Standaard was : Interne lening
Standaard wordt:Hoodsom intern lening (Langlopend)
806133 L.U.B C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasOlsOsl RGS MKB was : Hoofdsom overige schulden (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom overige schulden
806130 L.U.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen 806138 L.U.C1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen 806138 L.U.C1 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOlsWbs RGS MKB was : Waarborgsommen
RGS MKB wordt:Hoofdsom waarborgsommen
Standaard was : Waarborgsommen
Standaard wordt:Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend)
806137 L.U.C C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOvp Standaard was : Overlopende passiva
Standaard wordt:Overlopende passiva (Langlopend)
806139
806170
L.V C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva 806172 L.V.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva 806172 L.V.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOvpOvp RGS MKB was : Overlopende passiva (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom overlopende passiva
Standaard was : Overlopende passiva (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom overlopende passiva (langlopend)
806140
806171
L.V.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 L.Q C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 L.Q C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties 807020 L.Q.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties 807020 L.Q.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParPar Hoofdsom participaties 807010 L.Q.A C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParPar Hoofdsom participaties 807010 L.Q.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSag Standaard was : Schulden aan groepsmaatschappijen
Standaard wordt:Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
806009 L.I C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSagAfl RGS MKB was : Aflossingenen
RGS MKB wordt:Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen
Standaard was : Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen
Standaard wordt:Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
806015 L.I.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSagHoo RGS MKB was : Hoofdsom
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen
Standaard was : Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen
Standaard wordt:Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
806010 L.I.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSak Standaard was : Schulden aan banken
Standaard wordt:Schulden aan banken (langlopend)
805000 L.E C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakFca RGS MKB was : Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen financieringen
Standaard was : Cumulatieve aflossingenfinancieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
805025 L.E.B1 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakFvl RGS MKB was : Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom financieringen
805020 L.E.B0 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakGoa RGS MKB was : Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend)
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Standaard was : Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopeen (langlopend)
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
805065 L.E.F1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakGol Standaard was : Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Standaard wordt:Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
805060 L.E.F0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakLvl RGS MKB was : Hoodsom leningen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoodsom leningen
805030 L.E.C0 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakOca Standaard was : Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
805045 L.E.D1 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakOvl Standaard was : Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen
Standaard wordt:Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
805040 L.E.D0 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakWsa RGS MKB was : Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend)
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
Standaard was : Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
805055 L.E.E1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakWsl RGS MKB was : Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
805050 L.E.E0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSal Standaard was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Standaard wordt:Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
806069 L.G C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071 L.G.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071 L.G.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSalSal RGS MKB was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten
Standaard was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
806070 L.G.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSao Standaard was : Schulden aan overige verbonden maatschappijen
Standaard wordt:Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
806019 L.J C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSaoAfl RGS MKB was : Aflossingenen
RGS MKB wordt:Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen
Standaard was : Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen
Standaard wordt:Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
806025 L.J.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSaoHoo RGS MKB was : Hoofdsom
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen
Standaard was : Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen
Standaard wordt:Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
806020 L.J.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSap Standaard was : Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Standaard wordt:Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
806029 L.K C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSapAfl RGS MKB was : Aflossingenen
RGS MKB wordt:Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Standaard was : Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Standaard wordt:Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
806035 L.K.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSapHoo RGS MKB was : Hoofdsom
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Standaard was : Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Standaard wordt:Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
806030 L.K.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSohAso RGS MKB was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend)
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid
806125 L.S.A1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohAws RGS MKB was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend)
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW
806155 L.S.B1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohGoa RGS MKB was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend)
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid
806165 L.S.C1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohGos Standaard was : Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid
Standaard wordt:Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend)
806160 L.S.C0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohSoh RGS MKB was : Schulden aan overheid (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden aan overheid
Standaard was : Schulden aan overheid (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom schulden aan overheid (langlopend)
806120 L.S.A C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohWsw Standaard was : Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW
Standaard wordt:Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend)
806150 L.S.B0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasStz Standaard was : Schulden ter zake van pensioenen
Standaard wordt:Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
806049 L.N C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen 806051 L.N.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen 806051 L.N.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasStzStz RGS MKB was : Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen
Standaard was : Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
806050 L.N.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSuh Standaard was : Schulden uit hoofde van belastingen
Standaard wordt:Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)
806044 L.M C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen 806046 L.M.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen 806046 L.M.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSuhSuh RGS MKB was : Schulden uit hoofde van belastingen
RGS MKB wordt:Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen
Standaard was : Schulden uit hoofde van belastingen
Standaard wordt:Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)
806045 L.M.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasTbw Standaard was : Te betalen wissels en cheques
Standaard wordt:Te betalen wissels en cheques (langlopend)
806079 L.H C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques 806081 L.H.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques 806081 L.H.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbw RGS MKB was : Te betalen wissels en cheques (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom te betalen wissels en cheques
Standaard was : Te betalen wissels en cheques (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend)
806080 L.H.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasVhz RGS MKB was : Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend)
RGS MKB wordt:Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
806109 L.T C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasVob Standaard was : Vooruit ontvangen op bestellingen
Standaard wordt:Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
806059 L.F C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasVobVob RGS MKB was : Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
RGS MKB wordt:Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen
Standaard was : Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
806060 L.F.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen 806061 L.F.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen 806061 L.F.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkp Actuele kostprijs 202015 B.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkp Actuele kostprijs 215015 B.H.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkp Actuele kostprijs 209015 B.L.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkp Actuele kostprijs 210015 B.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkp Actuele kostprijs 217015 B.W.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkp Actuele kostprijs 214015 B.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaOrzAkp Actuele kostprijs 218015 B.X.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaSchAkp Actuele kostprijs 212015 B.N.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkp Actuele kostprijs 201015 B.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkp Actuele kostprijs 213015 B.I.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkp Actuele kostprijs 216015 B.U.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkp Actuele kostprijs 203015 B.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkp Actuele kostprijs 211015 B.M.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkp Actuele kostprijs 216115 B.V.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchOpaPen Schulden pensioen onder overlopende passiva 1210270 M.Q.Z030 BVorOvaPen C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSalGra Gratificaties 1204120 M.O.L C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSalPer RGS MKB was : Personeelsfonds
RGS MKB wordt:Personeelsfonds / personeelsvereniging
Standaard was : Personeelsfonds
Standaard wordt:Personeelsfonds / personeelsvereniging
1204100 M.O.J C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 M.V C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi1 Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 M.V.A BVorVlcLi1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi2 Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 M.V.B BVorVlcLi2 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi3 Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 M.V.C BVorVlcLi3 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi4 Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 M.V.D BVorVlcLi4 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi5 Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 M.V.E BVorVlcLi5 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasCviAkp Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 C.C.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkp Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 C.D.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasSviAkp Actuele kostprijs 205015 C.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkp Actuele kostprijs 204015 C.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104100 G.L.Z.Z030 BSchOpaPen D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorOvrRca RGS MKB was : Rekening-courant overigen
RGS MKB wordt:Rekening-courant aandeelhouders
1103143 G.K.G BSchOvsSaa D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 G.E D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi1 Vorderingen op lid A van de coöperatie 1103310 G.E.A BSchSlcLi1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi2 Vorderingen op lid B van de coöperatie 1103320 G.E.B BSchSlcLi2 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi3 Vorderingen op lid C van de coöperatie 1103330 G.E.C BSchSlcLi3 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi4 Vorderingen op lid D van de coöperatie 1103340 G.E.D BSchSlcLi4 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi5 Vorderingen op lid E van de coöperatie 1103350 G.E.E BSchSlcLi5 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVrdGehHvv Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen 3002030 E.A.030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 E.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHalHvv Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten 3102030 E.B.030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHalVic Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten 3102020 E.B.020 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHalVoo Halffabrikaten, bruto 3102010 E.B.010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WAad Aandeel derden 89 Z.05
Z.07
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WAadRav Resultaat aandeel van derden 9001000 Z.05.A
Z.07.A
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WAadRavRav Resultaat aandeel van derden 9001010 Z.05.A010
Z.07.A010
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WAfsAfvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen vastgoed 4103099 T.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsAivDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101299 T.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsAmvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa 4102199 T.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsBovDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat vastgoed 4107099 T.F.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsBovDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat vastgoed 4107099 T.F.Z C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WAfsDaeDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen 4199099 T.G.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsRviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat immateriële vaste activa 4105299 T.D.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAfsRviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat immateriële vaste activa 4105299 T.D.Z C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WAfsRvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat materiële vaste activa 4106199 T.E.Z C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WAfsRvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat materiële vaste activa 4106199 T.E.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 O.U D 3.3 N.v.t. NIEUW
WAkfAkf Algemene beheerskosten 8090000 O.U.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WAkfAkfAkf Algemene beheerskosten 8090100 O.U.A.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAdlDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling administratieve lasten 4210999 W.L.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAeaAej RGS MKB was : Advokaat en juridisch advies
RGS MKB wordt:Advocaat en juridisch advies
Standaard was : Advokaat en juridisch advies accountants- en advieskosten
Standaard wordt:Advocaat en juridisch advies accountants- en advieskosten
4209070 W.K.H D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WBedAeaDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling accountants- en advieskosten 4209999 W.K.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAlkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling andere kosten 4215099 W.R.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAssDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling assurantiekosten 4208999 W.J.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedAutDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling autokosten 4204999 W.F.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216000 W.01 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedBnoBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216010 W.01.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedDvrDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213199 W.P.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedDvvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval voorzieningen 4214199 W.Q.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedEemDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling exploitatie- en machinekosten 4202999 W.D.Z.09 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedHuiDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling huisvestingskosten 4201999 W.C.Z.09 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedKanDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kantoorkosten 4206999 W.H.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedKofDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten fondsenwerving 4211099 W.N.Z C 3.3 Wonen NIEUW
WBedKseDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten stamrecht en lijfrentes 4212099 W.O.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216100 W.02 D 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedLnoLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216110 W.02.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedOrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling organisatiekosten 4207999 W.I.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedOvpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten 4012999 W.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedTraDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling transportkosten 4205999 W.G.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBedVkkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling verkoopkosten 4203999 W.E.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBwvGwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106299 V.B.A099 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBwvGwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106299 V.B.A099 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WBwvNwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106399 V.C.Z C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WBwvNwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106399 V.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WBwvObwDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4106099 V.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WFbeRlsRsa Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 Z.02.B150 WFbeRlmRva D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WKprAklPah Standaard was : Pacht/huur
Standaard wordt:Pacht/huur toegerekende kosten
4301155 Q.D165 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAklPeg Standaard was : Potten en grondkostenkosten
Standaard wordt:Potten en grondkosten toegerekende kosten
4301085 Q.D095 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAklWkn Standaard was : Water kosten kosten
Standaard wordt:Water kosten toegerekende kosten
4301115 Q.D125 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvAam Standaard was : Aankopen melkkoeien toegerekende kosten
Standaard wordt:Aankopen melkkoeien agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302160 Q.F150 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvAjo Standaard was : Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar toegerekende kosten
Standaard wordt:Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302170 Q.F160 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvAvb Standaard was : Aankopen vee toegerekende kosten
Standaard wordt:Aankopen vee agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302190 Q.F140 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvBik Standaard was : Bijproducten kosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Bijproducten kosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302130 Q.F120 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvEie Standaard was : Eiergeld toegerekende kosten
Standaard wordt:Eiergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302150 Q.F090 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvEne Standaard was : Energiekosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Energiekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302060 Q.F050 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvGez Standaard was : Gezondheidszorgkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Gezondheidszorgkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302020 Q.F020 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvKie Standaard was : K.I./Fokkerijkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:K.I./Fokkerijkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302030 Q.F030 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvKvk Standaard was : Krachtvoerkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Krachtvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302100 Q.F100 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvLep Standaard was : Leasekosten productierechten toegerekende kosten
Standaard wordt:Leasekosten productierechten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302090 Q.F080 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvLve Standaard was : Inzet- vang- en laadkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Inzet- vang- en laadkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302140 Q.F180 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvMel Standaard was : Melkgeld toegerekende kosten
Standaard wordt:Melkgeld agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302180 Q.F170 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvMes Standaard was : Mestafzetkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Mestafzetkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302080 Q.F070 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvOve Standaard was : Overige veekosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Overige veekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302070 Q.F060 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvRuw Standaard was : Ruwvoerkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Ruwvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302110 Q.F110 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvSkn Standaard was : Strooiselkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Strooiselkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302050 Q.F040 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvTee Standaard was : Teeltkosten
Standaard wordt:Teeltkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302040 Q.F035 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvVgd Standaard was : Voergeld toegerekende kosten
Standaard wordt:Voergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302120 Q.F130 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprAkvVks Standaard was : Voerkosten toegerekende kosten
Standaard wordt:Voerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
4302010 Q.F010 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprBtkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7008099 Q.K.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprGrpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200999 Q.Q.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprInaLbh Standaard was : Inkoopkosten bloembollen handel toegerekende kosten
Standaard wordt:Inkoopkosten bloembollen handel inkoopwaarde agrarisch
7101050 Q.E050 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprInaLph Standaard was : Inkoopkosten planten handel toegerekende kosten
Standaard wordt:Inkoopkosten planten handel inkoopwaarde agrarisch
7101020 Q.E020 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprInaLpk Standaard was : Inkoopkosten planten opkweek toegerekende kosten
Standaard wordt:Inkoopkosten planten opkweek inkoopwaarde agrarisch
7101010 Q.E010 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprInaLpo Standaard was : Inkoopkosten potten toegerekende kosten
Standaard wordt:Inkoopkosten potten inkoopwaarde agrarisch
7101030 Q.E030 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprInaLpt Standaard was : Inkoopkosten potgrond toegerekende kosten
Standaard wordt:Inkoopkosten potgrond inkoopwaarde agrarisch
7101040 Q.E040 D 3.1
3.3
Agrarisch GEWIJZ
Import
WKprInhDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde handelsgoederen 7005099 Q.H.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprInpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 7006099 Q.I.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKitDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7009099 Q.L.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKraDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 7004099 Q.G.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKuwDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003099 Q.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKvgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen 7001099 Q.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKvpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel 7002099 Q.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprKvpKvp Standaard was : Kosten van personeel kosten van grond- en hulpstoffen
Standaard wordt:Kosten van personeel kosten van personeel
7002010 Q.B.A D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WKprLebDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopkortingen en bonussen 7007099 Q.J.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprMuoDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling mutatie omzetvorderingen 7010099 Q.M.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201000 Q.R D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprOniOn1 Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201010 Q.R.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprPrdDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 7013099 Q.P.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprPrdDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 7013099 Q.P.Z C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WKprPrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 7012099 Q.O.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprPrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 7012099 Q.O.Z C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WKprTvl Totaal van lasten 7202000 Q.S D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlAla Andere lasten 7204000 Q.S.U D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlIgp Inkoopwaarde van geleverde producten 7202100 Q.S.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlKba Kosten van beheer en administratie 7203300 Q.S.I D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlLbd Lasten besteed aan doelstellingen 7203100 Q.S.G D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlVsg Verstrekte subsidies of giften 7202200 Q.S.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprTvlWko Wervingskosten 7203200 Q.S.H D 3.3 N.v.t. NIEUW
WKprVomDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 7011099 Q.N.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 Z.06 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 Z.06 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WLbeLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001100 Z.06.A C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WLbeLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001100 Z.06.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
WLbeLbvLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001110 Z.06.A010 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WLbeLbvLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001110 Z.06.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 Z.07
Z.09
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WMfoBel Mutatie fiscale oudedagsreserve 9104000 Z.07.A
Z.09.A
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WMfoBelMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 9104010 Z.07.A010
Z.09.A010
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WNer Nettoresultaat na belastingen 90 Z.06
Z.08
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WNerNew Nettoresultaat na belastingen 9999000 Z.06.A
Z.08.A
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WNerNewNew Netto resultaat 9999010 Z.06.A010
Z.08.A010
C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
WOmzNodNod Netto-omzet van onbelaste diensten 8003150 O.C150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOmzNodOde 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003110 O.C110 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WOmzNodOdu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU 8003100 O.C100 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WOmzNohNod Netto-omzet van onbelaste verkoop van handelsgoederen 8002150 O.B150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOmzNopNod Netto-omzet van onbelaste leveringen geproduceerde goederen 8001150 O.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOokOokBhf Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 4400120 O.O.A.D D 3.3 Wonen NIEUW
WOokOokShf Saneringsheffing 4400110 O.O.A.C D 3.3 Wonen NIEUW
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten 8207000 R.O.C
R.Z
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobEvp Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 8207010 R.O.C010
R.Z.A010
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobGrv Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 8207030 R.O.C030
R.Z.A030
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobLbh Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 8207060 R.O.C060
R.Z.A060
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobOac Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 8207050 R.O.C050
R.Z.A050
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobVvo Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 8207020 R.O.C020
R.Z.A020
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbDobWvp Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 8207040 R.O.C040
R.Z.A040
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WOvbSgb Som van de (geworven) baten 8214000 R.P C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbAnb Andere baten 8214900 R.P.X C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBao Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214700 R.P.H C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBlo Baten van loterijorganisaties 8214500 R.P.E C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBso Baten van subsidies van overheden 8214600 R.P.F C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvb Baten van bedrijfsleven 8214400 R.P.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvd Bijdragen van donateurs 8214100 R.P.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvl Bijdragen van leden 8214200 R.P.B C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvo Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214600 R.P.G C 3.3 N.v.t. NIEUW
WOvbSgbBvp Baten van particulieren 8214300 R.P.C C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerLesDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling lonen en salarissen 4001999 S.A.Z1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerLesOls Overige loon(kosten)subsidies 4001180 S.A.R C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerOluDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige lasten personeel 4004099 S.D.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerPenDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003999 S.C.Z1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WPerSolDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling sociale lasten 4002999 S.B.Z1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
WRed RGS MKB was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
RGS MKB wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Standaard was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Standaard wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
84 Z.04 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WRedArv Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling 8420000 Z.04.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
WRgrTok RGS MKB was : Toegerekende organisatiekosten
RGS MKB wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
Standaard was : Toegerekende organisatiekosten
Standaard wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
8031000 O.L.B D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WRgrTokTok RGS MKB was : Toegerekende organisatiekosten
RGS MKB wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
Standaard was : Toegerekende organisatiekosten
Standaard wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
8031100 O.L.B.A D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WRviTok RGS MKB was : Toegerekende organisatiekosten
RGS MKB wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Standaard was : Toegerekende organisatiekosten
Standaard wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
8022000 O.K.C D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WRviTokTok RGS MKB was : Toegerekende organisatiekosten
RGS MKB wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Standaard was : Toegerekende organisatiekosten
Standaard wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
8022100 O.K.C.A D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
WVkf Verkoopkosten 80.8 O.T D 3.3 N.v.t. NIEUW
WVkfVkf Verkoopkosten 8080000 O.T.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WVkfVkfVkf Verkoopkosten 8080100 O.T.A.A D 3.3 N.v.t. NIEUW
WWviWvbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105599 U.C.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WWviWviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 4103299 U.A.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WWviWvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 4104299 U.B.Z C 3.3 N.v.t. NIEUW
WWvvOwvTok Toegerekende organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling t.b.v. verhuur 8040200 O.M.A.B D 3.3 Wonen NIEUW
WWvvOwvTok Toegerekende organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling t.b.v. verhuur 8040200 O.M.A.B D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
De statistieken:
[ 323 ] Totaal RGS-codes
[ 155 ] Nieuwe RGS-codes
[ 168 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 113 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 62 ] Gewijzigde omschrijving rgs MKB
[ 102 ] Gewijzigde omschrijving standaard
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen Engels
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer