ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd


RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Omslagcode D/C Versie Bron
BVorVogDae Rekening-courant DAEB 1103106 G.B.Q BSchSagDae D 3.2 NIEUW
BVorVogDaeRec Rekening courant 1103106.1 G.B.Q010 D 3.2 NIEUW
BVorVogDaeCwv Cumulatieve waardeverminderingen 1103106.2 G.B.Q020 C 3.2 NIEUW
BVorVogDaeDoo Doorbelastingen 1103106.3 G.B.Q030 D 3.2 NIEUW
BVorVogDaeTvd Te vorderen dividend 1103106.4 G.B.Q040 D 3.2 NIEUW
BVorVogDaeWve Waardeveranderingen 1103106.5 G.B.Q050 C 3.2 NIEUW
BVorVogDaeOvm Overige mutaties 1103106.6 G.B.Q060 D 3.2 NIEUW
BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 G.B.R BSchSagNda D 3.2 NIEUW
BVorVogNdaRec Rekening courant 1103107.1 G.B.R010 D 3.2 NIEUW
BVorVogNdaCwv Cumulatieve waardeverminderingen 1103107.2 G.B.R020 C 3.2 NIEUW
BVorVogNdaDoo Doorbelastingen 1103107.3 G.B.R030 D 3.2 NIEUW
BVorVogNdaTvd Te vorderen dividend 1103107.4 G.B.R040 D 3.2 NIEUW
BVorVogNdaWve Waardeveranderingen 1103107.5 G.B.R050 C 3.2 NIEUW
BVorVogNdaOvm Overige mutaties 1103107.6 G.B.R060 D 3.2 NIEUW
BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 1002010.10 I.B.A100 BSchSakRbaBg10 D 3.2 NIEUW
BLimBanSpa (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 I.B.G D 3.2 NIEUW
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 J.J C 3.2 NIEUW
BEivFijFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 J.J.A C 3.2 NIEUW
BEivFijFijBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 507110.1 J.J.A010 C 3.2 NIEUW
BEivFijFijOve Overboekingen 507110.7 J.J.A060 C 3.2 NIEUW
BEivFijFijOvm Overige mutaties statutaire reserve 507110.4 J.J.A090 C 3.2 NIEUW
BEivOreVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 J.L.C C 3.2 NIEUW
BEivOreVdeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506010.1 J.L.C010 C 3.2 NIEUW
BEivOreVdeDiv Dividenduitkeringen 506020.2 J.L.C080 D 3.2 NIEUW
BEivOreVdeOve Overboekingen 506020.3 J.L.C090 C 3.2 NIEUW
BEivOreVdeAll Allocatie van het resultaat 506020.4 J.L.C100 C 3.2 NIEUW
BEivOreVdeOvm Overige mutaties 506020.14 J.L.C230 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzZoa Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 K.C.P C 3.2 NIEUW
BVrzOvzZoaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704170.1 K.C.P010 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzZoaToe Toevoegingen aan voorzieningen 704170.2 K.C.P020 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzZoaOnt Gebruik van voorzieningen 704170.3 K.C.P030 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzZoaVri Vrijval van voorziening 704170.4 K.C.P040 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzZoaOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704170.5 K.C.P050 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzZoaOev Oprenting van voorzieningen 704170.6 K.C.P060 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzUhp Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 K.C.Q C 3.2 NIEUW
BVrzOvzUhpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704180.1 K.C.Q010 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzUhpToe Toevoegingen aan voorzieningen 704180.2 K.C.Q020 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzUhpOnt Gebruik van voorzieningen 704180.3 K.C.Q030 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzUhpVri Vrijval van voorziening 704180.4 K.C.Q040 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzUhpOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704180.5 K.C.Q050 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzUhpOev Oprenting van voorzieningen 704180.6 K.C.Q060 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzAgb Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 K.C.R C 3.2 NIEUW
BVrzOvzAgbBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704190.1 K.C.R010 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzAgbToe Toevoegingen aan voorzieningen 704190.2 K.C.R020 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzAgbOnt Gebruik van voorzieningen 704190.3 K.C.R030 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzAgbVri Vrijval van voorziening 704190.4 K.C.R040 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzAgbOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704190.5 K.C.R050 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzAgbOev Oprenting van voorzieningen 704190.6 K.C.R060 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzVza Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 K.C.S C 3.2 NIEUW
BVrzOvzVzaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704191.1 K.C.S010 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzVzaToe Toevoegingen aan voorzieningen 704191.2 K.C.S020 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzVzaOnt Gebruik van voorzieningen 704191.3 K.C.S030 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzVzaVri Vrijval van voorziening 704191.4 K.C.S040 D 3.2 NIEUW
BVrzOvzVzaOmv Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704191.5 K.C.S050 C 3.2 NIEUW
BVrzOvzVzaOev Oprenting van voorzieningen 704191.6 K.C.S060 C 3.2 NIEUW
BSchSagDae Schuld aan DAEB 1208160 M.F.F BVorVogDae C 3.2 NIEUW
BSchSagDaeKlg Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 1208160.1 M.F.F010 C 3.2 NIEUW
BSchSagDaeTbr Te betalen rente 1208160.2 M.F.F020 C 3.2 NIEUW
BSchSagDaeRbg Rekening-courant bij DAEB 1208160.3 M.F.F030 C 3.2 NIEUW
BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB 1208170 M.F.G BVorVogNda C 3.2 NIEUW
BSchSagNdaKlg Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 1208170.1 M.F.G010 C 3.2 NIEUW
BSchSagNdaTbr Te betalen rente 1208170.2 M.F.G020 C 3.2 NIEUW
BSchSagNdaRbg Rekening-courant bij Niet-DAEB 1208170.3 M.F.G030 C 3.2 NIEUW
BSchOpaKsv Kosten S&V verrekenbaar 1210256 M.Q.Z016 C 3.2 NIEUW
BSchOpaNao Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 M.Q.Z017 C 3.2 NIEUW
BSchOpaVgo Vooruitgefactureerde omzet 1210260 M.Q.Z020 C 3.2 NIEUW
BSchDhaVde Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 M.S.B C 3.2 NIEUW
WRevLoaLoaPvm Voorraadprijsverschillen materiaal 8015100.26 O.J.F.A260 D 3.2 NIEUW
WRevLoaLoaKso Kosten serviceabonnement onderhoud 8015100.27 O.J.F.A270 D 3.2 NIEUW
WRevLoaLoaOso Opbrengsten serviceabonnement onderhoud 8015100.28 O.J.F.A280 C 3.2 NIEUW
WAfsAivBou Afschrijvingen bouwclaims 4101200 T.A.G D 3.2 NIEUW
WAfsAmvOrz Afschrijvingen Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4102120 T.B.P D 3.2 NIEUW
WAfsRviBou Boekresultaat bouwclaims boekresultaat op immateriële vaste activa 4105200 T.D.G C 3.2 NIEUW
WAfsRvmOrz Boekresultaat Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4106120 T.E.P C 3.2 NIEUW
WBwvGwbGwbGwg Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in groepsmaatschappijen 4106210.1 V.B.A010 C 3.2 NIEUW
WBwvGwbGwbGwd Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere deelnemingen 4106210.2 V.B.A020 C 3.2 NIEUW
WBwvGwbGwbGwt Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in terreinen en gebouwen 4106210.3 V.B.A030 C 3.2 NIEUW
WBwvGwbGwbGwa Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere beleggingen 4106210.4 V.B.A040 C 3.2 NIEUW
WBwvNwbNwbGwg Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in groepsmaatschappijen 4106310.1 V.C.A010 C 3.2 NIEUW
WBwvNwbNwbGwd Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere deelnemingen 4106310.2 V.C.A020 C 3.2 NIEUW
WBwvNwbNwbGwt Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in terreinen en gebouwen 4106310.3 V.C.A030 C 3.2 NIEUW
WBwvNwbNwbGwa Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in andere beleggingen 4106310.4 V.C.A040 C 3.2 NIEUW
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 Z.02.J C 3.2 NIEUW
WFbePolPol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510100 Z.02.J010 C 3.2 NIEUW
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 Z.02.K C 3.2 NIEUW
WFbePhpPhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511100 Z.02.K010 C 3.2 NIEUW
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 Z.02.L D 3.2 NIEUW
WFbeAadAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512100 Z.02.L010 D 3.2 NIEUW
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 Z.02.M D 3.2 NIEUW
WFbeNolNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513100 Z.02.M010 D 3.2 NIEUW
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 Z.02.O D 3.2 NIEUW
WFbeNhpNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514100 Z.02.O010 D 3.2 NIEUW
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 Z.02.P D 3.2 NIEUW
WFbeAlpAlp Aflossingspremies 8515100 Z.02.P010 D 3.2 NIEUW
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 Z.02.Q D 3.2 NIEUW
WFbeEmkEmk Emissiekosten 8516100 Z.02.Q010 D 3.2 NIEUW
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 Z.02.R D 3.2 NIEUW
WFbeKvaKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517100 Z.02.R010 D 3.2 NIEUW
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 Z.02.S D 3.2 NIEUW
WFbeBkfBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 Z.02.S010 D 3.2 NIEUW
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 Z.02.T D 3.2 NIEUW
WFbeVlrVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519100 Z.02.T010 D 3.2 NIEUW
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 Z.02.U D 3.2 NIEUW
WFbeRflRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 Z.02.U010 D 3.2 NIEUW

Herwaarderingen commercieel vastgoed in exploitatie C.A.C030 D
GEWIJZIGD
Handmatig

Agio afkoop leningen/derivaten D.H.L D
GEWIJZIGD
Handmatig

Aflossing interne lening D.L.A020 C
GEWIJZIGD
Handmatig

Aflossingsverplichting interne lening D.L.A030 C
GEWIJZIGD
Handmatig
BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb G.K.X
D
GEWIJZIGD
Handmatig
BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb G.K.Y
D
GEWIJZIGD
Handmatig

Overheid G.N D
GEWIJZIGD
Handmatig
BOvhOvhVor Overheid G.N.A
D
GEWIJZIGD
Handmatig

Overheid G.N.A BSchSohSoh D
GEWIJZIGD
Handmatig

PIN betalingen kruisposten I.C020 D
GEWIJZIGD
Handmatig

Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) K.C.O010 C
GEWIJZIGD
Handmatig

Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) L.S.A110 D
GEWIJZIGD
Handmatig

Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) L.U.A120 D
GEWIJZIGD
Handmatig
BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) M.A.F010
C
GEWIJZIGD
Handmatig

Tussenrekening te fiatteren facturen M.D.F C
GEWIJZIGD
Handmatig

Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland kosten van grond- en hulpstoffen Q.A.B D
GEWIJZIGD
Handmatig

Overige huisvestingskosten glasbewassing W.C.Z.0220 D
GEWIJZIGD
Handmatig

Vrijval egalisatierekening IPR Y.B C
GEWIJZIGD
Handmatig

Vrijval egalisatierekening IPR Y.B.A C
GEWIJZIGD
Handmatig
WFbeOrlRlb Rentelasten belastingen
Status was: Actief Wordt: VERVALLEN
Z.02.C030 WFbeRlmRbb D
GEWIJZIGD
Handmatig

Mutatie amortisatie embedded leningen Z.02.I040 D
GEWIJZIGD
Handmatig
BVasVio Lang was :
Lang wordt:
C.A D
GEWIJZIGD
Import
BEivWerRla Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
J.F.B C
GEWIJZIGD
Import
BEivWerRed Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
J.F.G C
GEWIJZIGD
Import
BEivWerRvo Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
J.F.H C
GEWIJZIGD
Import
BEivWerKoe Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
J.F.I C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa2 Kort was :
Kort wordt:
J.N C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa2Prs Kort was :
Kort wordt:
J.N.B C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa3 Kort was :
Kort wordt:
J.O C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa3Prs Kort was :
Kort wordt:
J.O.B C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa4 Kort was :
Kort wordt:
J.P C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa4Prs Kort was :
Kort wordt:
J.P.B C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa5 Kort was :
Kort wordt:
J.Q C
GEWIJZIGD
Import
BEivKa5Prs Kort was :
Kort wordt:
J.Q.B C
GEWIJZIGD
Import
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704170
704174
K.D C
GEWIJZIGD
Import
BLasSakHvl Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) L.E.A0 C
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
BLasOlsOsl Lang was :
Lang wordt:
L.U.A C
GEWIJZIGD
Import
BSchKol Lang was :
Lang wordt:
M.A C
GEWIJZIGD
Import
BSchKolAok Lang was :
Lang wordt:
M.A.C C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwOla Kort was :
Kort wordt:
M.K.A020 C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwOlv Kort was :
Kort wordt:
M.K.A030 C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwOlo Kort was :
Kort wordt:
M.K.A040 C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwOop Kort was :
Kort wordt:
M.K.A050 C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwOlw Kort was :
Kort wordt:
M.K.A060 C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwOlb Kort was :
Kort wordt:
M.K.A070 C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwOlu Kort was :
Kort wordt:
M.K.A080 C
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwVoo Kort was :
Kort wordt:
M.K.A090 D
GEWIJZIGD
Import
BSchBepBtwVvd Kort was :
Kort wordt:
M.K.A100 D
GEWIJZIGD
Import
BSchSalTvg Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
M.O.D C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOlh Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A010 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOlv Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A020 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOlo Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A030 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOpg Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A040 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOlg Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A050 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOll Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A060 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOln Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A070 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOli Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A080 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOla Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A090 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOlu Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A100 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNopOle Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.A110 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOlh Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B010 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOlv Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B020 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOlo Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B030 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOpg Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B060 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOlg Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B070 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOll Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B080 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOln Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B090 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOli Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B100 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOla Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B110 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOlu Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B120 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNohOle Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.B130 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdh Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C010 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdl Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C020 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdo Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C030 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOpd Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C040 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdg Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C050 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdv Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C060 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdb Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C070 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdi Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C080 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOda Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C090 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOdu Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C100 C
GEWIJZIGD
Import
WOmzNodOde Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
O.C110 C
GEWIJZIGD
Import
WPerLesOnu Kort was :
Kort wordt:
S.A.L D
GEWIJZIGD
Import
WPerLesLiv Lang was :
Lang wordt:
S.A.M D
GEWIJZIGD
Import
WPerPenOpeFlw Lang was :
Lang wordt:
S.C.I020 D
GEWIJZIGD
Import
WAfsRvi Lang was :
Lang wordt:
T.D C
GEWIJZIGD
Import
WAfsRvm Lang was :
Lang wordt:
T.E C
GEWIJZIGD
Import
WWvi Lang was :
Lang wordt:
U D
GEWIJZIGD
Import
WWviWvb Kort was :
Kort wordt:
Lang was :
Lang wordt:
U.C D
GEWIJZIGD
Import
WRed Kort was :
Kort wordt:
Z.04 C
GEWIJZIGD
Import
WRedAir Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies Z.04.A C
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
WRedAirAwd Resultaat deelnemingen (dividend) belastingen over de winst of het verlies Z.04.A010 C
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
WRedAirDvn Dotatie voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies Z.04.A040 C
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
WRedAirVvi Vrijval voorziening in verband met deelnemingen belastingen over de winst of het verlies Z.04.A050 D
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
WRedAirAwb Aandeel in winst (verlies) bestuurders belastingen over de winst of het verlies Z.04.A060 C
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
WRedArv Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies Z.04.B C
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
WRedArvAwd Lang was :
Lang wordt:
Z.04.B010 C
GEWIJZIGD
Import
WRedArvGrp Lang was :
Lang wordt:
Z.04.B020 C
GEWIJZIGD
Import
WRedArvOvd Lang was :
Lang wordt:
Z.04.B030 C
GEWIJZIGD
Import
WRedArvDvn Lang was :
Lang wordt:
Z.04.B040 C
GEWIJZIGD
Import
WRedArvVvi Lang was :
Lang wordt:
Z.04.B050 D
GEWIJZIGD
Import
WRedArvAwb Lang was :
Lang wordt:
Z.04.B060 C
GEWIJZIGD
Import
De statistieken:
[ 206 ] Totaal RGS-codes
[ 104 ] Nieuwe RGS-codes
[ 102 ] Mutaties
[ 1 ] Vervallen RGS-codes
[ 16 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 73 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 58 ] Gewijzigde omschrijvingen kort
[ 54 ] Gewijzigde omschrijvingen lang
[ 1 ] Gewijzigde referentienummers
[ 0 ] Gewijzigde sortering (BW2)
[ 4 ] Gewijzigde omslagcodes
[ 0 ] Gewijzigde debet/credit