Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema (RGS) omslagcodes

RGS Dashboard > RGS Omslagcodes

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen
Niveau 3, 4 en 5 tonen

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 332 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode Omschrijving D/C Branche
BProOnpGkn Onderhanden projecten 3501010 4 F.A.A BSchOppOppGkn Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
D N.v.t.
BProOnpOpo Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 3501040 4 F.A.B BSchOppOppOpo Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
C N.v.t.
BProOnpOpv Voorschotten onderhanden projecten 3501050 4 F.A.C BSchOppOppOpv Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
C N.v.t.
BProOnpGet Gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020 4 F.A.D BSchOppOppGet Gefactureerde termijnen
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
C N.v.t.
BProOnpOpi Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 3501060 4 F.A.E BSchOppOppOpi Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
C N.v.t.
BProOnpVzv Voorziening verliezen 3501030 4 F.A.F BSchOppOppVzv Voorziening verliezen
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
C N.v.t.
BProOnpWin Winstopslag onderhanden projecten 3501070 4 F.A.G BSchOppOppWin Winstopslag onderhanden projecten
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
C N.v.t.
BVorVogVr1 Rekening-courant groepsmaatschappij 1 1103100 4 G.B.A BSchSagSg1 Schuld aan groepsmaatschappij 1 D N.v.t.
BVorVogVr2 Rekening-courant groepsmaatschappij 2 1103101 4 G.B.B BSchSagSg2 Schuld aan groepsmaatschappij 2 D N.v.t.
BVorVogVr3 Rekening-courant groepsmaatschappij 3 1103102 4 G.B.C BSchSagSg3 Schuld aan groepsmaatschappij 3 D N.v.t.
BVorVogVr4 Rekening-courant groepsmaatschappij 4 1103103 4 G.B.D BSchSagSg4 Schuld aan groepsmaatschappij 4 D N.v.t.
BVorVogVr5 Rekening-courant groepsmaatschappij 5 1103104 4 G.B.E BSchSagSg5 Schuld aan groepsmaatschappij 5 D N.v.t.
BVorVogDae Rekening-courant DAEB 1103106 4 G.B.Q BSchSagDae Schuld aan DAEB D Wonen
BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 4 G.B.R BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB D Wonen
BVorVovVr1 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 1103110 4 G.C.A BSchSaoSo1 Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 D N.v.t.
BVorVovVr2 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 1103111 4 G.C.B BSchSaoSo2 Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 D N.v.t.
BVorVovVr3 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 1103112 4 G.C.C BSchSaoSo3 Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 D N.v.t.
BVorVovVr4 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 1103113 4 G.C.D BSchSaoSo4 Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 D N.v.t.
BVorVovVr5 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 1103114 4 G.C.E BSchSaoSo5 Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 D N.v.t.
BVorVopVr1 Rekening-courant overige deelname 1 1103120 4 G.D.A BSchSapSp1 Schulden aan overige deelname 1 D N.v.t.
BVorVopVr2 Rekening-courant overige deelname 2 1103121 4 G.D.B BSchSapSp2 Schulden aan overige deelname 2 D N.v.t.
BVorVopVr3 Rekening-courant overige deelname 3 1103122 4 G.D.C BSchSapSp3 Schulden aan overige deelname 3 D N.v.t.
BVorVopVr4 Rekening-courant overige deelname 4 1103123 4 G.D.D BSchSapSp4 Schulden aan overige deelname 4 D N.v.t.
BVorVopVr5 Rekening-courant overige deelname 5 1103124 4 G.D.E BSchSapSp5 Schulden aan overige deelname 5 D N.v.t.
BVorVlcLi1 Vorderingen op lid A van de coöperatie 1103310 4 G.E.A BSchSlcLi1 Schuld aan lid A van de coöperatie D N.v.t.
BVorVlcLi2 Vorderingen op lid B van de coöperatie 1103320 4 G.E.B BSchSlcLi2 Schuld aan lid B van de coöperatie D N.v.t.
BVorVlcLi3 Vorderingen op lid C van de coöperatie 1103330 4 G.E.C BSchSlcLi3 Schuld aan lid C van de coöperatie D N.v.t.
BVorVlcLi4 Vorderingen op lid D van de coöperatie 1103340 4 G.E.D BSchSlcLi4 Schuld aan lid D van de coöperatie D N.v.t.
BVorVlcLi5 Vorderingen op lid E van de coöperatie 1103350 4 G.E.E BSchSlcLi5 Schuld aan lid E van de coöperatie D N.v.t.
BVorVbkTvo Terug te vorderen Omzetbelasting 1102010 4 G.G.B BSchBepBtw Te betalen Omzetbelasting D N.v.t.
BVorVbkEob Terug te vorderen EU omzetbelasting 1102015 4 G.G.B030 BSchBepEob Te betalen EU omzetbelasting D N.v.t.
BVorVbkTvl Terug te vorderen Loonheffing 1102020 4 G.G.E BSchBepLhe Te betalen Loonheffing D N.v.t.
BVorVbkTvv Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 1102030 4 G.G.F BSchBepVpb Te betalen Vennootschapsbelasting D N.v.t.
BVorVbkTtv Terug te vorderen Dividendbelasting 1102040 4 G.G.G BSchBepOvbTdb Te betalen Dividendbelasting
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
D N.v.t.
BVorVbkTtb Terug te vorderen overige belastingen 1102060 4 G.G.I BSchBepOvbOvb Te betalen overige belastingen
Nivo RGS 5 NIET gelijk!
D N.v.t.
BVorVpkTto Terug te ontvangen pensioenpremies 1103150 4 G.J.A BSchOvsStp Te betalen pensioenpremies D N.v.t.
BVorVpkTop Te ontvangen pensioenuitkeringen 1103155 4 G.J.B BSchStzPen Te betalen pensioenuitkeringen D N.v.t.
BVorOvrRcb Rekening-courant bestuurders 1103140 4 G.K.D BSchOvsRcb Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) D N.v.t.
BVorOvrRcbRb1 Rekening-courant bestuurder 1 1103140.1 5 G.K.D010 BSchOvsRcbRb1 Rekening-courant bestuurder 1 D N.v.t.
BVorOvrRcbRb2 Rekening-courant bestuurder 2 1103140.2 5 G.K.D020 BSchOvsRcbRb2 Rekening-courant bestuurder 2 D N.v.t.
BVorOvrRcbRb3 Rekening-courant bestuurder 3 1103140.3 5 G.K.D030 BSchOvsRcbRb3 Rekening-courant bestuurder 3 D N.v.t.
BVorOvrRcbRb4 Rekening-courant bestuurder 4 1103140.4 5 G.K.D040 BSchOvsRcbRb4 Rekening-courant bestuurder 4 D N.v.t.
BVorOvrRcbRb5 Rekening-courant bestuurder 5 1103140.5 5 G.K.D050 BSchOvsRcbRb5 Rekening-courant bestuurder 5 D N.v.t.
BVorOvrRcc Rekening-courant commissarissen 1103141 4 G.K.E BSchOvsRcc Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) D N.v.t.
BVorOvrRccRc1 Rekening-courant commissaris 1 1103141.1 5 G.K.E010 BSchOvsRccRc1 Rekening-courant commissaris 1 D N.v.t.
BVorOvrRccRc2 Rekening-courant commissaris 2 1103141.2 5 G.K.E020 BSchOvsRccRc2 Rekening-courant commissaris 2 D N.v.t.
BVorOvrRccRc3 Rekening-courant commissaris 3 1103141.3 5 G.K.E030 BSchOvsRccRc3 Rekening-courant commissaris 3 D N.v.t.
BVorOvrRccRc4 Rekening-courant commissaris 4 1103141.4 5 G.K.E040 BSchOvsRccRc4 Rekening-courant commissaris 4 D N.v.t.
BVorOvrRccRc5 Rekening-courant commissaris 5 1103141.5 5 G.K.E050 BSchOvsRccRc5 Rekening-courant commissaris 5 D N.v.t.
BVorOvrRco Rekening-courant overigen 1103142 4 G.K.F BSchOvsRco Rekening-courant overigen (Kortlopend) D N.v.t.
BVorOvrRcoRo1 Rekening-courant overige 1 1103142.1 5 G.K.F010 BSchOvsRcoRo1 Rekening-courant overige 1 D N.v.t.
BVorOvrRcoRo2 Rekening-courant overige 2 1103142.2 5 G.K.F020 BSchOvsRcoRo2 Rekening-courant overige 2 D N.v.t.
BVorOvrRcoRo3 Rekening-courant overige 3 1103142.3 5 G.K.F030 BSchOvsRcoRo3 Rekening-courant overige 3 D N.v.t.
BVorOvrRcoRo4 Rekening-courant overige 4 1103142.4 5 G.K.F040 BSchOvsRcoRo4 Rekening-courant overige 4 D N.v.t.
BVorOvrRcoRo5 Rekening-courant overige 5 1103142.5 5 G.K.F050 BSchOvsRcoRo5 Rekening-courant overige 5 D N.v.t.
BVorOvrRca Rekening-courant aandeelhouders 1103143 4 G.K.G BSchOvsSaa Schulden aan aandeelhouders D N.v.t.
BVorOvrRcaRa1 Rekening-courant aandeelhouder 1 1103143.1 5 G.K.G010 BSchOvsSaaRa1 Rekening-courant aandeelhouder 1 D N.v.t.
BVorOvrRcaRa2 Rekening-courant aandeelhouder 2 1103143.2 5 G.K.G020 BSchOvsSaaRa2 Rekening-courant aandeelhouder 2 D N.v.t.
BVorOvrRcaRa3 Rekening-courant aandeelhouder 3 1103143.3 5 G.K.G030 BSchOvsSaaRa3 Rekening-courant aandeelhouder 3 D N.v.t.
BVorOvrRcaRa4 Rekening-courant aandeelhouder 4 1103143.4 5 G.K.G040 BSchOvsSaaRa4 Rekening-courant aandeelhouder 4 D N.v.t.
BVorOvrRcaRa5 Rekening-courant aandeelhouder 5 1103143.5 5 G.K.G050 BSchOvsSaaRa5 Rekening-courant aandeelhouder 5 D N.v.t.
BVorOvrOvk Overige vorderingen 1103190 4 G.K.T BSchOvsOvs Overige schulden D N.v.t.
BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb 1104115 4 G.K.X BSchSdnDae Schulden aan daeb tak D Wonen
BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb 1104125 4 G.K.Y BSchSdnNda Schulden aan niet-daeb tak D Wonen
BVorOvaVop Vooruitbetaalde personeelskosten 1104120 4 G.L.I BSchOpaNpe Nog te betalen personeelskosten D N.v.t.
BVorOvaVoh Vooruitbetaalde huisvestingskosten 1104130 4 G.L.J BSchOpaNhv Nog te betalen huisvestingskosten D N.v.t.
BVorOvaVem Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten 1104140 4 G.L.K BSchOpaNee Nog te betalen exploitatie- en machinekosten D N.v.t.
BVorOvaVov Vooruitbetaalde verkoopkosten 1104150 4 G.L.L BSchOpaNvk Nog te betalen verkoopkosten D N.v.t.
BVorOvaVak Vooruitbetaalde autokosten 1104160 4 G.L.M BSchOpaNak Nog te betalen autokosten D N.v.t.
BVorOvaVtr Vooruitbetaalde transportkosten 1104170 4 G.L.N BSchOpaNtk Nog te betalen transportkosten D N.v.t.
BVorOvaVok Vooruitbetaalde kantoorkosten 1104180 4 G.L.O BSchOpaNkk Nog te betalen kantoorkosten D N.v.t.
BVorOvaVoo Vooruitbetaalde organisatiekosten 1104190 4 G.L.P BSchOpaNok Nog te betalen organisatiekosten D N.v.t.
BVorOvaVas Vooruitbetaalde assurantiekosten 1104200 4 G.L.Q BSchOpaNas Nog te betalen assurantiekosten D N.v.t.
BVorOvaVae Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten 1104210 4 G.L.R BSchOpaNaa Nog te betalen accountants- en advieskosten D N.v.t.
BVorOvaVoa Vooruitbetaalde administratiekosten 1104220 4 G.L.S BSchOpaNad Nog te betalen administratiekosten D N.v.t.
BVorOvaVkf Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving 1104230 4 G.L.T BSchOpaNkf Nog te betalen kosten fondsenwerving D N.v.t.
BVorOvaVan Vooruitbetaalde andere kosten 1104240 4 G.L.U BSchOpaNtb Nog te betalen andere kosten D N.v.t.
BVorOvaTor Te ontvangen rente 1104040 4 G.L.V BSchOpaTbr Nog te betalen rente D N.v.t.
BVorOvaVbr Vooruitbetaalde rente 1104050 4 G.L.W BSchOpaVor Vooruitontvangen rente D N.v.t.
BVorOvaOoa Overige overlopende activa 1104060 4 G.L.X BSchOpaOop Overige overlopende passiva D N.v.t.
BVorOvaErf Vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 G.L.Y BSchOpaErf Vooruitontvangen erfpacht D N.v.t.
BVorOvaNos Nog te ontvangen servicekosten 1104085 4 G.L.Z.Z010 BSchOpaNbs Nog te betalen servicekosten D N.v.t.
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104250 4 G.L.Z.Z030 BSchOpaPen Nog te betalen pensioenkosten D N.v.t.
BVorTusTbt Tussenrekeningen betalingen 1105100 4 G.M.A BSchTusTbt Tussenrekening betalingen D N.v.t.
BVorTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen 1105110 5 G.M.A010 BSchTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen D Wonen
BVorTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen 1105120 5 G.M.A020 BSchTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen D Wonen
BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen 1105200 4 G.M.B BSchTusTsa Tussenrekening salarissen D N.v.t.
BVorTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon 1105210 5 G.M.B010 BSchTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon D Wonen
BVorTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding 1105220 5 G.M.B020 BSchTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding D Wonen
BVorTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon 1105230 5 G.M.B030 BSchTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon D Wonen
BVorTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen 1105240 5 G.M.B040 BSchTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen D Wonen
BVorTusTin Tussenrekeningen inkopen 1105300 4 G.M.C BSchTusTin Tussenrekening inkopen D N.v.t.
BVorTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1105310 5 G.M.C010 BSchTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen D Wonen
BVorTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1105320 5 G.M.C020 BSchTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen D Wonen
BVorTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen 1105330 5 G.M.C030 BSchTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen D Wonen
BVorTusTpj Tussenrekeningen projecten 1105400 4 G.M.D BSchTusTpj Tussenrekening projecten D N.v.t.
BVorTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten 1105410 5 G.M.D010 BSchTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten D Wonen
BVorTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten 1105420 5 G.M.D020 BSchTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten D Wonen
BVorTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen 1105430 5 G.M.D030 BSchTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen D Wonen
BVorTusTpr Tussenrekeningen productie 1105500 4 G.M.E BSchTusTpr Tussenrekening productie D N.v.t.
BVorTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik 1105510 5 G.M.E010 BSchTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik D Wonen
BVorTusTprTmu Tussenrekening manuren 1105520 5 G.M.E020 BSchTusTprTmu Tussenrekening manuren D Wonen
BVorTusTprTau Tussenrekening machineuren 1105530 5 G.M.E030 BSchTusTprTau Tussenrekening machineuren D Wonen
BVorTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget 1105540 5 G.M.E040 BSchTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget D Wonen
BVorTusTprTbg Tussenrekening budget 1105550 5 G.M.E050 BSchTusTprTbg Tussenrekening budget D Wonen
BVorTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening 1105600 4 G.M.F BSchTusTdv Tussenrekening dienstverlening D N.v.t.
BVorTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit 1105610 5 G.M.F010 BSchTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit D Wonen
BVorTusTdvTma Tussenrekening materialen 1105620 5 G.M.F020 BSchTusTdvTma Tussenrekening materialen D Wonen
BVorTusTdvTuu Tussenrekening uren 1105630 5 G.M.F030 BSchTusTdvTuu Tussenrekening uren D Wonen
BVorTusTdvInv Inkomende verschotten 1105640 5 G.M.F040 BSchTusTdvInv Inkomende verschotten D Wonen
BVorTusTdvVso Voorschotten onbelast 1105650 5 G.M.F050 BSchTusTdvVso Voorschotten onbelast D Wonen
BVorTusTdvVsb Voorschotten belast 1105660 5 G.M.F060 BSchTusTdvVsb Voorschotten belast D Wonen
BVorTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast 1105670 5 G.M.F070 BSchTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast D Wonen
BVorTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast 1105680 5 G.M.F080 BSchTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast D Wonen
BVorTusTvr Tussenrekening voorraden 1105700 4 G.M.G BSchTusTvr Tussenrekening voorraden D N.v.t.
BVorTusTvrTvn Tussenrekening voorraadverschillen 1105710 5 G.M.G010 BSchTusTvrTvn Tussenrekening voorraadverschillen D Wonen
BVorTusTvk Tussenrekeningen verkopen 1105800 4 G.M.H BSchTusTvk Tussenrekening verkopen D N.v.t.
BVorTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren 1105810 5 G.M.H010 BSchTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren D Wonen
BVorTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen 1105820 5 G.M.H020 BSchTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen D Wonen
BVorTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen 1105830 5 G.M.H030 BSchTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen D Wonen
BVorTusTon Tussenrekeningen ontvangsten 1105900 4 G.M.I BSchTusTon Tussenrekening ontvangsten D N.v.t.
BVorTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten 1105910 5 G.M.I010 BSchTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten D Wonen
BVorTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen 1105920 5 G.M.I020 BSchTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen D Wonen
BVorTusTov Tussenrekeningen overig 1106000 4 G.M.J BSchTusTov Vraagposten D N.v.t.
BVorTusTovTbb Tussenrekening beginbalans 1106010 5 G.M.J010 BSchTusTovTbb Tussenrekening beginbalans D Wonen
BVorTusTovTvp Tussenrekening vraagposten 1106020 5 G.M.J020 BSchTusTovTvp Tussenrekening vraagposten D Wonen
BVorTusTovTov Tussenrekening overige 1106030 5 G.M.J030 BSchTusTovTov Tussenrekening overige D Wonen
BVorTusLen Tussenrekeningen leningen 1107000 4 G.M.K BSchTusLen Tussenrekening leningen D N.v.t.
BVorTusLenLog Tussenrekening leningen OG 1107010 5 G.M.K010 BSchTusLenLog Tussenrekening leningen OG D Wonen
BVorTusLenLug Tussenrekening leningen UG 1107020 5 G.M.K020 BSchTusLenLug Tussenrekening leningen UG D Wonen
BVorTusLenKog Tussenrekening kasgeld OG 1107030 5 G.M.K030 BSchTusLenKog Tussenrekening kasgeld OG D Wonen
BVorTusLenKug Tussenrekening kasgeld UG 1107040 5 G.M.K040 BSchTusLenKug Tussenrekening kasgeld UG D Wonen
BVorTusLenSde Tussenrekening spaardeposito 1107050 5 G.M.K050 BSchTusLenSde Tussenrekening spaardeposito D Wonen
BVorTusLenDer Tussenrekening derivaten 1107060 5 G.M.K060 BSchTusLenDer Tussenrekening derivaten D Wonen
BVorTusLenCfv Tussenrekening leningen CFV 1107070 5 G.M.K070 BSchTusLenCfv Tussenrekening leningen CFV D Wonen
BVorOvhVor Overheid 1104205 4 G.N.A BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) D Wonen
BLimBanRba Bankrekening 1002010 4 I.B.A BSchSakRba Rekening-courant bij kredietinstellingen D N.v.t.
BLimBanRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 1002010.1 5 I.B.A010 BSchSakRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 D N.v.t.
BLimBanRbaBg2 Rekening-courant bank groep 2 1002010.2 5 I.B.A020 BSchSakRbaBg2 Rekening-courant bank groep 2 D N.v.t.
BLimBanRbaBg3 Rekening-courant bank groep 3 1002010.3 5 I.B.A030 BSchSakRbaBg3 Rekening-courant bank groep 3 D N.v.t.
BLimBanRbaBg4 Rekening-courant bank groep 4 1002010.4 5 I.B.A040 BSchSakRbaBg4 Rekening-courant bank groep 4 D N.v.t.
BLimBanRbaBg5 Rekening-courant bank groep 5 1002010.5 5 I.B.A050 BSchSakRbaBg5 Rekening-courant bank groep 5 D N.v.t.
BLimBanRbaBg6 Rekening-courant bank groep 6 1002010.6 5 I.B.A060 BSchSakRbaBg6 Rekening-courant bank groep 6 D N.v.t.
BLimBanRbaBg7 Rekening-courant bank groep 7 1002010.7 5 I.B.A070 BSchSakRbaBg7 Rekening-courant bank groep 7 D N.v.t.
BLimBanRbaBg8 Rekening-courant bank groep 8 1002010.8 5 I.B.A080 BSchSakRbaBg8 Rekening-courant bank groep 8 D N.v.t.
BLimBanRbaBg9 Rekening-courant bank groep 9 1002010.9 5 I.B.A090 BSchSakRbaBg9 Rekening-courant bank groep 9 D N.v.t.
BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 1002010.10 5 I.B.A100 BSchSakRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 D N.v.t.
BLimBanRbb Bankrekening B 1002011 4 I.B.A200 BSchSakRbb Rekening-courant bij kredietinstellingen - B D N.v.t.
BLimBanRbc Bankrekening C 1002012 4 I.B.A210 BSchSakRbc Rekening-courant bij kredietinstellingen - C D N.v.t.
BLimBanRbd Bankrekening D 1002013 4 I.B.A220 BSchSakRbd Rekening-courant bij kredietinstellingen - D D N.v.t.
BLimBanRbe Bankrekening E 1002014 4 I.B.A230 BSchSakRbe Rekening-courant bij kredietinstellingen - E D N.v.t.
BLimBanRbf Bankrekening F 1002015 4 I.B.A240 BSchSakRbf Rekening-courant bij kredietinstellingen - F D N.v.t.
BSchSohSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 4 M.A.F010 BVorOvhVor Overheid C Wonen
BSchSakRba Rekening-courant bij kredietinstellingen 1209030 4 M.B.A BLimBanRba Bankrekening C N.v.t.
BSchSakRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 1209030.1 5 M.B.A010 BLimBanRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 C N.v.t.
BSchSakRbaBg2 Rekening-courant bank groep 2 1209030.2 5 M.B.A020 BLimBanRbaBg2 Rekening-courant bank groep 2 C N.v.t.
BSchSakRbaBg3 Rekening-courant bank groep 3 1209030.3 5 M.B.A030 BLimBanRbaBg3 Rekening-courant bank groep 3 C N.v.t.
BSchSakRbaBg4 Rekening-courant bank groep 4 1209030.4 5 M.B.A040 BLimBanRbaBg4 Rekening-courant bank groep 4 C N.v.t.
BSchSakRbaBg5 Rekening-courant bank groep 5 1209030.5 5 M.B.A050 BLimBanRbaBg5 Rekening-courant bank groep 5 C N.v.t.
BSchSakRbaBg6 Rekening-courant bank groep 6 1209030.6 5 M.B.A060 BLimBanRbaBg6 Rekening-courant bank groep 6 C N.v.t.
BSchSakRbaBg7 Rekening-courant bank groep 7 1209030.7 5 M.B.A070 BLimBanRbaBg7 Rekening-courant bank groep 7 C N.v.t.
BSchSakRbaBg8 Rekening-courant bank groep 8 1209030.8 5 M.B.A080 BLimBanRbaBg8 Rekening-courant bank groep 8 C N.v.t.
BSchSakRbaBg9 Rekening-courant bank groep 9 1209030.9 5 M.B.A090 BLimBanRbaBg9 Rekening-courant bank groep 9 C N.v.t.
BSchSakRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 1209030.10 5 M.B.A100 BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 C N.v.t.
BSchSakRbb Rekening-courant bij kredietinstellingen - B 1209031 4 M.B.A200 BLimBanRbb Bankrekening B C N.v.t.
BSchSakRbc Rekening-courant bij kredietinstellingen - C 1209032 4 M.B.A210 BLimBanRbc Bankrekening C C N.v.t.
BSchSakRbd Rekening-courant bij kredietinstellingen - D 1209033 4 M.B.A220 BLimBanRbd Bankrekening D C N.v.t.
BSchSakRbe Rekening-courant bij kredietinstellingen - E 1209034 4 M.B.A230 BLimBanRbe Bankrekening E C N.v.t.
BSchSakRbf Rekening-courant bij kredietinstellingen - F 1209035 4 M.B.A240 BLimBanRbf Bankrekening F C N.v.t.
BSchSagSg1 Schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110 4 M.F.A BVorVogVr1 Rekening-courant groepsmaatschappij 1 C N.v.t.
BSchSagSg2 Schuld aan groepsmaatschappij 2 1208120 4 M.F.B BVorVogVr2 Rekening-courant groepsmaatschappij 2 C N.v.t.
BSchSagSg3 Schuld aan groepsmaatschappij 3 1208130 4 M.F.C BVorVogVr3 Rekening-courant groepsmaatschappij 3 C N.v.t.
BSchSagSg4 Schuld aan groepsmaatschappij 4 1208140 4 M.F.D BVorVogVr4 Rekening-courant groepsmaatschappij 4 C N.v.t.
BSchSagSg5 Schuld aan groepsmaatschappij 5 1208150 4 M.F.E BVorVogVr5 Rekening-courant groepsmaatschappij 5 C N.v.t.
BSchSagDae Schuld aan DAEB 1208160 4 M.F.F BVorVogDae Rekening-courant DAEB C Wonen
BSchSagNda Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 M.F.G BVorVogNda Rekening-courant Niet-DAEB C Wonen
BSchSaoSo1 Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210 4 M.G.A BVorVovVr1 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 C N.v.t.
BSchSaoSo2 Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220 4 M.G.B BVorVovVr2 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 C N.v.t.
BSchSaoSo3 Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230 4 M.G.C BVorVovVr3 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 C N.v.t.
BSchSaoSo4 Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240 4 M.G.D BVorVovVr4 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 C N.v.t.
BSchSaoSo5 Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250 4 M.G.E BVorVovVr5 Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 C N.v.t.
BSchSapSp1 Schulden aan overige deelname 1 1208310 4 M.H.A BVorVopVr1 Rekening-courant overige deelname 1 C N.v.t.
BSchSapSp2 Schulden aan overige deelname 2 1208320 4 M.H.B BVorVopVr2 Rekening-courant overige deelname 2 C N.v.t.
BSchSapSp3 Schulden aan overige deelname 3 1208330 4 M.H.C BVorVopVr3 Rekening-courant overige deelname 3 C N.v.t.
BSchSapSp4 Schulden aan overige deelname 4 1208340 4 M.H.D BVorVopVr4 Rekening-courant overige deelname 4 C N.v.t.
BSchSapSp5 Schulden aan overige deelname 5 1208350 4 M.H.E BVorVopVr5 Rekening-courant overige deelname 5 C N.v.t.
BSchBepBtw Te betalen Omzetbelasting 1205010 4 M.K.A BVorVbkTvo Terug te vorderen Omzetbelasting C N.v.t.
BSchBepEob Te betalen EU omzetbelasting 1205020 4 M.K.A200 BVorVbkEob Terug te vorderen EU omzetbelasting C N.v.t.
BSchBepLhe Te betalen Loonheffing 1206010 4 M.K.B BVorVbkTvl Terug te vorderen Loonheffing C N.v.t.
BSchBepVpb Te betalen Vennootschapsbelasting 1207010 4 M.K.C BVorVbkTvv Terug te vorderen Vennootschapsbelasting C N.v.t.
BSchBepOvbTdb Te betalen Dividendbelasting 1208070 5 M.K.D060 BVorVbkTtv Terug te vorderen Dividendbelasting
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
C N.v.t.
BSchBepOvbOvb Te betalen overige belastingen 1208060 5 M.K.D070 BVorVbkTtb Terug te vorderen overige belastingen
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
C N.v.t.
BSchStzPen Te betalen pensioenuitkeringen 1204090 4 M.L.A BVorVpkTop Te ontvangen pensioenuitkeringen C N.v.t.
BSchOppOppGkn Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 1209120.1 5 M.N.A010 BProOnpGkn Onderhanden projecten
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
C N.v.t.
BSchOppOppOpo Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 1209120.2 5 M.N.A020 BProOnpOpo Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
D N.v.t.
BSchOppOppOpv Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 1209120.3 5 M.N.A030 BProOnpOpv Voorschotten onderhanden projecten
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
D N.v.t.
BSchOppOppGet Gefactureerde termijnen 1209120.4 5 M.N.A040 BProOnpGet Gefactureerde termijnen onderhanden projecten
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
D N.v.t.
BSchOppOppOpi Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 1209120.5 5 M.N.A050 BProOnpOpi Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
D N.v.t.
BSchOppOppVzv Voorziening verliezen 1209120.6 5 M.N.A060 BProOnpVzv Voorziening verliezen
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
D N.v.t.
BSchOppOppWin Winstopslag onderhanden projecten 1209120.7 5 M.N.A070 BProOnpWin Winstopslag onderhanden projecten
Nivo RGS 4 NIET gelijk!
D N.v.t.
BSchOvsRcb Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 1209020 4 M.P.A BVorOvrRcb Rekening-courant bestuurders C N.v.t.
BSchOvsRcbRb1 Rekening-courant bestuurder 1 1209020.1 5 M.P.A010 BVorOvrRcbRb1 Rekening-courant bestuurder 1 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb2 Rekening-courant bestuurder 2 1209020.2 5 M.P.A020 BVorOvrRcbRb2 Rekening-courant bestuurder 2 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb3 Rekening-courant bestuurder 3 1209020.3 5 M.P.A030 BVorOvrRcbRb3 Rekening-courant bestuurder 3 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb4 Rekening-courant bestuurder 4 1209020.4 5 M.P.A040 BVorOvrRcbRb4 Rekening-courant bestuurder 4 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb5 Rekening-courant bestuurder 5 1209020.5 5 M.P.A050 BVorOvrRcbRb5 Rekening-courant bestuurder 5 C N.v.t.
BSchOvsRcc Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 1209025 4 M.P.B BVorOvrRcc Rekening-courant commissarissen C N.v.t.
BSchOvsRccRc1 Rekening-courant commissaris 1 1209025.1 5 M.P.B010 BVorOvrRccRc1 Rekening-courant commissaris 1 C N.v.t.
BSchOvsRccRc2 Rekening-courant commissaris 2 1209025.2 5 M.P.B020 BVorOvrRccRc2 Rekening-courant commissaris 2 C N.v.t.
BSchOvsRccRc3 Rekening-courant commissaris 3 1209025.3 5 M.P.B030 BVorOvrRccRc3 Rekening-courant commissaris 3 C N.v.t.
BSchOvsRccRc4 Rekening-courant commissaris 4 1209025.4 5 M.P.B040 BVorOvrRccRc4 Rekening-courant commissaris 4 C N.v.t.
BSchOvsRccRc5 Rekening-courant commissaris 5 1209025.5 5 M.P.B050 BVorOvrRccRc5 Rekening-courant commissaris 5 C N.v.t.
BSchOvsRco Rekening-courant overigen (Kortlopend) 1209045 4 M.P.C BVorOvrRco Rekening-courant overigen C N.v.t.
BSchOvsRcoRo1 Rekening-courant overige 1 1209045.1 5 M.P.C010 BVorOvrRcoRo1 Rekening-courant overige 1 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo2 Rekening-courant overige 2 1209045.2 5 M.P.C020 BVorOvrRcoRo2 Rekening-courant overige 2 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo3 Rekening-courant overige 3 1209045.3 5 M.P.C030 BVorOvrRcoRo3 Rekening-courant overige 3 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo4 Rekening-courant overige 4 1209045.4 5 M.P.C040 BVorOvrRcoRo4 Rekening-courant overige 4 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo5 Rekening-courant overige 5 1209045.5 5 M.P.C050 BVorOvrRcoRo5 Rekening-courant overige 5 C N.v.t.
BSchOvsSaa Schulden aan aandeelhouders 1209010 4 M.P.D BVorOvrRca Rekening-courant aandeelhouders C N.v.t.
BSchOvsSaaRa1 Rekening-courant aandeelhouder 1 1209010.1 5 M.P.D010 BVorOvrRcaRa1 Rekening-courant aandeelhouder 1 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa2 Rekening-courant aandeelhouder 2 1209010.2 5 M.P.D020 BVorOvrRcaRa2 Rekening-courant aandeelhouder 2 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa3 Rekening-courant aandeelhouder 3 1209010.3 5 M.P.D030 BVorOvrRcaRa3 Rekening-courant aandeelhouder 3 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa4 Rekening-courant aandeelhouder 4 1209010.4 5 M.P.D040 BVorOvrRcaRa4 Rekening-courant aandeelhouder 4 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa5 Rekening-courant aandeelhouder 5 1209010.5 5 M.P.D050 BVorOvrRcaRa5 Rekening-courant aandeelhouder 5 C N.v.t.
BSchOvsStp Te betalen pensioenpremies 1209110 4 M.P.I BVorVpkTto Terug te ontvangen pensioenpremies C N.v.t.
BSchOvsOvs Overige schulden 1209150 4 M.P.M BVorOvrOvk Overige vorderingen C N.v.t.
BSchOpaNtb Nog te betalen andere kosten 1210020 4 M.Q.B BVorOvaVan Vooruitbetaalde andere kosten C N.v.t.
BSchOpaTbr Nog te betalen rente 1210030 4 M.Q.C BVorOvaTor Te ontvangen rente C N.v.t.
BSchOpaVor Vooruitontvangen rente 1210040 4 M.Q.D BVorOvaVbr Vooruitbetaalde rente C N.v.t.
BSchOpaOop Overige overlopende passiva 1210050 4 M.Q.E BVorOvaOoa Overige overlopende activa C N.v.t.
BSchOpaNbs Nog te betalen servicekosten 1210055 4 M.Q.F BVorOvaNos Nog te ontvangen servicekosten C N.v.t.
BSchOpaNpe Nog te betalen personeelskosten 1210110 4 M.Q.M BVorOvaVop Vooruitbetaalde personeelskosten C N.v.t.
BSchOpaNhv Nog te betalen huisvestingskosten 1210120 4 M.Q.N BVorOvaVoh Vooruitbetaalde huisvestingskosten C N.v.t.
BSchOpaNee Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 1210130 4 M.Q.O BVorOvaVem Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten C N.v.t.
BSchOpaNvk Nog te betalen verkoopkosten 1210140 4 M.Q.P BVorOvaVov Vooruitbetaalde verkoopkosten C N.v.t.
BSchOpaNak Nog te betalen autokosten 1210150 4 M.Q.Q BVorOvaVak Vooruitbetaalde autokosten C N.v.t.
BSchOpaNtk Nog te betalen transportkosten 1210160 4 M.Q.R BVorOvaVtr Vooruitbetaalde transportkosten C N.v.t.
BSchOpaNkk Nog te betalen kantoorkosten 1210170 4 M.Q.S BVorOvaVok Vooruitbetaalde kantoorkosten C N.v.t.
BSchOpaNok Nog te betalen organisatiekosten 1210180 4 M.Q.T BVorOvaVoo Vooruitbetaalde organisatiekosten C N.v.t.
BSchOpaNas Nog te betalen assurantiekosten 1210190 4 M.Q.U BVorOvaVas Vooruitbetaalde assurantiekosten C N.v.t.
BSchOpaNaa Nog te betalen accountants- en advieskosten 1210200 4 M.Q.V BVorOvaVae Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten C N.v.t.
BSchOpaNad Nog te betalen administratiekosten 1210210 4 M.Q.W BVorOvaVoa Vooruitbetaalde administratiekosten C N.v.t.
BSchOpaNkf Nog te betalen kosten fondsenwerving 1210220 4 M.Q.X BVorOvaVkf Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving C N.v.t.
BSchOpaErf Vooruitontvangen erfpacht 1210230 4 M.Q.Y BVorOvaErf Vooruitbetaalde erfpacht C Wonen
BSchOpaPen Nog te betalen pensioenkosten 1210270 4 M.Q.Z030 BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa C N.v.t.
BSchTusTbt Tussenrekening betalingen 1220500 4 M.R.A BVorTusTbt Tussenrekeningen betalingen C N.v.t.
BSchTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen 1220010 5 M.R.A010 BVorTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen C Wonen
BSchTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen 1220030 5 M.R.A020 BVorTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen C Wonen
BSchTusTsa Tussenrekening salarissen 1221000 4 M.R.B BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen C N.v.t.
BSchTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon 1221010 5 M.R.B010 BVorTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon C Wonen
BSchTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding 1221020 5 M.R.B020 BVorTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding C Wonen
BSchTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon 1221030 5 M.R.B030 BVorTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon C Wonen
BSchTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen 1221040 5 M.R.B040 BVorTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen C Wonen
BSchTusTin Tussenrekening inkopen 1222000 4 M.R.C BVorTusTin Tussenrekeningen inkopen C N.v.t.
BSchTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen 1222010 5 M.R.C010 BVorTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen C Wonen
BSchTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen 1222020 5 M.R.C020 BVorTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen C Wonen
BSchTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen 1222030 5 M.R.C030 BVorTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen C Wonen
BSchTusTpj Tussenrekening projecten 1223000 4 M.R.D BVorTusTpj Tussenrekeningen projecten C N.v.t.
BSchTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten 1223010 5 M.R.D010 BVorTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten C Wonen
BSchTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten 1223020 5 M.R.D020 BVorTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten C Wonen
BSchTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen 1223030 5 M.R.D030 BVorTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen C Wonen
BSchTusTpr Tussenrekening productie 1224000 4 M.R.E BVorTusTpr Tussenrekeningen productie C N.v.t.
BSchTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik 1224010 5 M.R.E010 BVorTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik C Wonen
BSchTusTprTmu Tussenrekening manuren 1224020 5 M.R.E020 BVorTusTprTmu Tussenrekening manuren C Wonen
BSchTusTprTau Tussenrekening machineuren 1224030 5 M.R.E030 BVorTusTprTau Tussenrekening machineuren C Wonen
BSchTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget 1224040 5 M.R.E040 BVorTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget C Wonen
BSchTusTprTbg Tussenrekening budget 1224050 5 M.R.E050 BVorTusTprTbg Tussenrekening budget C Wonen
BSchTusTdv Tussenrekening dienstverlening 1225000 4 M.R.F BVorTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening C N.v.t.
BSchTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit 1225010 5 M.R.F010 BVorTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit C Wonen
BSchTusTdvTma Tussenrekening materialen 1225020 5 M.R.F020 BVorTusTdvTma Tussenrekening materialen C Wonen
BSchTusTdvTuu Tussenrekening uren 1225030 5 M.R.F030 BVorTusTdvTuu Tussenrekening uren C Wonen
BSchTusTdvInv Inkomende verschotten 1225040 5 M.R.F040 BVorTusTdvInv Inkomende verschotten C Wonen
BSchTusTdvVso Voorschotten onbelast 1225050 5 M.R.F050 BVorTusTdvVso Voorschotten onbelast C Wonen
BSchTusTdvVsb Voorschotten belast 1225060 5 M.R.F060 BVorTusTdvVsb Voorschotten belast C Wonen
BSchTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast 1225070 5 M.R.F070 BVorTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast C Wonen
BSchTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast 1225080 5 M.R.F080 BVorTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast C Wonen
BSchTusTvr Tussenrekening voorraden 1226000 4 M.R.G BVorTusTvr Tussenrekening voorraden C N.v.t.
BSchTusTvrTvn Tussenrekening voorraadverschillen 1226010 5 M.R.G010 BVorTusTvrTvn Tussenrekening voorraadverschillen C Wonen
BSchTusTvk Tussenrekening verkopen 1227000 4 M.R.H BVorTusTvk Tussenrekeningen verkopen C N.v.t.
BSchTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren 1227010 5 M.R.H010 BVorTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren C Wonen
BSchTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen 1227020 5 M.R.H020 BVorTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen C Wonen
BSchTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen 1227030 5 M.R.H030 BVorTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen C Wonen
BSchTusTon Tussenrekening ontvangsten 1228000 4 M.R.I BVorTusTon Tussenrekeningen ontvangsten C N.v.t.
BSchTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten 1228010 5 M.R.I010 BVorTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten C Wonen
BSchTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen 1228030 5 M.R.I020 BVorTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen C Wonen
BSchTusTov Vraagposten 1229000 4 M.R.J BVorTusTov Tussenrekeningen overig C N.v.t.
BSchTusTovTbb Tussenrekening beginbalans 1229010 5 M.R.J010 BVorTusTovTbb Tussenrekening beginbalans C Wonen
BSchTusTovTvp Tussenrekening vraagposten 1229020 5 M.R.J020 BVorTusTovTvp Tussenrekening vraagposten C Wonen
BSchTusTovTov Tussenrekening overige 1229030 5 M.R.J030 BVorTusTovTov Tussenrekening overige C Wonen
BSchTusLen Tussenrekening leningen 1228500 4 M.R.K BVorTusLen Tussenrekeningen leningen C N.v.t.
BSchTusLenLog Tussenrekening leningen OG 1228510 5 M.R.K010 BVorTusLenLog Tussenrekening leningen OG C Wonen
BSchTusLenLug Tussenrekening leningen UG 1228520 5 M.R.K020 BVorTusLenLug Tussenrekening leningen UG C Wonen
BSchTusLenKog Tussenrekening kasgeld OG 1228530 5 M.R.K030 BVorTusLenKog Tussenrekening kasgeld OG C Wonen
BSchTusLenKug Tussenrekening kasgeld UG 1228540 5 M.R.K040 BVorTusLenKug Tussenrekening kasgeld UG C Wonen
BSchTusLenSde Tussenrekening spaardeposito 1228550 5 M.R.K050 BVorTusLenSde Tussenrekening spaardeposito C Wonen
BSchTusLenDer Tussenrekening derivaten 1228560 5 M.R.K060 BVorTusLenDer Tussenrekening derivaten C Wonen
BSchTusLenCfv Tussenrekening leningen CFV 1228570 5 M.R.K070 BVorTusLenCfv Tussenrekening leningen CFV C Wonen
BSchSdnDae Schulden aan daeb tak 1251000 4 M.U.A BVorOvrOvd Overige vorderingen daeb C Wonen
BSchSdnNda Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 M.U.B BVorOvrOvn Overige vorderingen niet-daeb C Wonen
BSchSlcLi1 Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 4 M.V.A BVorVlcLi1 Vorderingen op lid A van de coöperatie C N.v.t.
BSchSlcLi2 Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 4 M.V.B BVorVlcLi2 Vorderingen op lid B van de coöperatie C N.v.t.
BSchSlcLi3 Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 4 M.V.C BVorVlcLi3 Vorderingen op lid C van de coöperatie C N.v.t.
BSchSlcLi4 Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 4 M.V.D BVorVlcLi4 Vorderingen op lid D van de coöperatie C N.v.t.
BSchSlcLi5 Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 4 M.V.E BVorVlcLi5 Vorderingen op lid E van de coöperatie C N.v.t.
WFbeRlmRgi Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8402030 4 Z.02.A010 WFbeRlsRgi Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland C N.v.t.
WFbeRlmRgu Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8402040 4 Z.02.A020 WFbeRlsRgu Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland C N.v.t.
WFbeRlmRmi Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8402050 4 Z.02.A030 WFbeRlsRmi Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen C N.v.t.
WFbeRlmRmu Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8402060 4 Z.02.A040 WFbeRlsRmu Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland C N.v.t.
WFbeRlmRdi Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland 8402070 4 Z.02.A050 WFbeRlsRdi Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland C N.v.t.
WFbeRlmRdu Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 8402080 4 Z.02.A060 WFbeRlsRdu Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland C N.v.t.
WFbeRlmRlm Rentebaten liquide middelen 8402110 4 Z.02.A070 WFbeOrlRkb Rentelasten en kosten bank C N.v.t.
WFbeRlmRva Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8402090 4 Z.02.A100 WFbeRlsRsa Rentelasten schulden aan aandeelhouders C N.v.t.
WFbeRlmRvf Rentebaten vorderingen op firmanten 8402095 4 Z.02.A105 WFbeRlsRsf Rentelasten schulden aan firmanten C N.v.t.
WFbeRlmRrb Rentebaten rekeningen-courant bestuurders 8402100 4 Z.02.A110 WFbeRlsRsd Rentelasten schulden aan bestuurders C N.v.t.
WFbeRlmRrc Rentebaten rekeningen-courant commissarissen 8402105 4 Z.02.A115 WFbeRlsRsc Rentelasten schulden aan commissarissen C N.v.t.
WFbeRlmRbb Rentebaten belastingen 8403010 4 Z.02.A120 WFbeOrlRlb Rentelasten belastingen C N.v.t.
WFbeRlmRil Rentebaten interne lening 8402120 4 Z.02.A125 WFbeRlsRil Rentelasten interne lening C N.v.t.
WFbeRlmAre Overige rentebaten 8403020 4 Z.02.A190 WFbeOrlOrl Overige rentelasten C N.v.t.
WFbeRlsRgi Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 8404080 4 Z.02.B080 WFbeRlmRgi Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland D N.v.t.
WFbeRlsRgu Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 8404090 4 Z.02.B090 WFbeRlmRgu Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland D N.v.t.
WFbeRlsRmi Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen 8404150 4 Z.02.B100 WFbeRlmRmi Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland D N.v.t.
WFbeRlsRmu Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 8404160 4 Z.02.B110 WFbeRlmRmu Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland D N.v.t.
WFbeRlsRdi Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 8404110 4 Z.02.B130 WFbeRlmRdi Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland D N.v.t.
WFbeRlsRdu Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 8404120 4 Z.02.B140 WFbeRlmRdu Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland D N.v.t.
WFbeRlsRsa Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 4 Z.02.B150 WFbeRlmRva Rentebaten vorderingen op aandeelhouders D N.v.t.
WFbeRlsRsf Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 Z.02.B155 WFbeRlmRvf Rentebaten vorderingen op firmanten D N.v.t.
WFbeRlsRsd Rentelasten schulden aan bestuurders 8404140 4 Z.02.B160 WFbeRlmRrb Rentebaten rekeningen-courant bestuurders D N.v.t.
WFbeRlsRsc Rentelasten schulden aan commissarissen 8404145 4 Z.02.B170 WFbeRlmRrc Rentebaten rekeningen-courant commissarissen D N.v.t.
WFbeRlsRil Rentelasten interne lening 8404190 4 Z.02.B190 WFbeRlmRil Rentebaten interne lening D Wonen
WFbeOrlRlb Rentelasten belastingen 8406030 4 Z.02.C030 WFbeRlmRbb Rentebaten belastingen D N.v.t.
WFbeOrlRkb Rentelasten en kosten bank 8406050 4 Z.02.C050 WFbeRlmRlm Rentebaten liquide middelen D N.v.t.
WFbeOrlOrl Overige rentelasten 8406090 4 Z.02.C090 WFbeRlmAre Overige rentebaten D N.v.t.