Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 11 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405000 3 D N.v.t.
WWfaBwvFva  > Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405004 4 D N.v.t.
WWfaBwvWse  > Bijzondere waardestijgingen van effecten 8405080 4 C N.v.t.
WWfaBwvOef  > Bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405050 4 D N.v.t.
WWfaBwvTwf  > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405100 4 C N.v.t.
WWfaBwvTwe  > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten 8405110 4 C N.v.t.
WWfaBwvOvp  > Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille VOV 8405120 4 C Wonen
WWfaBwvTok  > Toegerekende organisatiekosten VOV 8405130 4 D Wonen
WWfaBwvLsc  > Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille VOV 8405131 4 D Wonen
WWfaBwvVvk  > Verkoopkosten VOV 8405132 4 D Wonen
WWfaBwvVbm  > Verkoopbevorderende maatregelen VOV 8405133 4 D Wonen