Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivFirFor
Omschrijving Fiscale oudedagsreserve
Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Referentienummer 510010

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag jaarlijks een deel van de winst gereserveerd worden voor je oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Op de website van de Belastingdienst is uitgebreide informatie te vinden over het vormen van een oudedagsvoorziening en de voorwaarden die daarvoor gelden. Een toevoeging van de fiscale oudedagsreserve (FOR) is per kalenderjaar gebonden aan een maximum.

De belastingdienst meldt het volgende over het vormen van een oudedagsreserve:

Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet u voldoen aan het urencriterium. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Stel dat voor de toevoeging aan de oudedagsreserve een bedrag wordt gereserveerd van 5.000 euro betaald, dan luidt de boeking als volgt: 

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BEivKapOnd (0509010) EIgen vermogen 5.000,00  
BEivFirFor  (0510010)  Fiscale oudedagsreserve    5.000,00

Ingeval van een Vennootschaf Onder Firma (VOF) is in de regel bovenstaande rekening 'FIscale oudedagsreserve' per vennoot aanwezig. 

Het totale ondernemersvermogen blijft feitelijk ongewijzigd. De FOR kan ook nooit groter zijn dan het ondernemersvermogen en is alleen een boeking op de balans. De FOR heeft nooit invloed op het resultaat en mag dan ook nooit als kosten geboekt worden. 

 

 

Kenmerken RGS code

Sortering J.Y.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BEivFirForBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510010.1 5 J.Y.B010 C
BEivFirForFor   > Dotatie 510010.2 5 J.Y.B020 C
BEivFirForAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510010.8 5 J.Y.B030 D
BEivFirForKtl   > Kosten ten laste van reserve 510010.7 5 J.Y.B040 D
BEivFirForOve   > Overboekingen 510010.3 5 J.Y.B050 C
BEivFirForVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510010.9 5 J.Y.B060 C
BEivFirForOvm   > Overige mutaties 510010.4 5 J.Y.B070 C