Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivFirHer
Omschrijving Herinvesteringsreserve fiscaal
Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Referentienummer 510020
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS. Met afschrijvingen en herwaardering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (met name goodwill) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bij de verkoop van activa kan een boekwinst ontstaan. 
Fiscaal mag onder bepaalde voorwaarden deze winst gereserveerd worden voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel.
De boekwinst wordt dan geboekt op deze RGS code. In de hiervoor genoemde "Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen" is een voorbeeld van een dergelijke boeking opgenomen.

Kenmerken RGS code

Sortering J.Y.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BEivFirHerBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510020.1 5 J.Y.A010 C
BEivFirHerDot   > Dotatie 510020.2 5 J.Y.A020 C
BEivFirHerAaw   > Afname ten gunste van het resultaat 510020.3 5 J.Y.A030 D
BEivFirHerKtl   > Kosten ten laste van reserve 510020.7 5 J.Y.A040 D
BEivFirHerOve   > Overboekingen 510020.4 5 J.Y.A050 C
BEivFirHerVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510020.5 5 J.Y.A060 C
BEivFirHerOvm   > Overige mutaties 510020.6 5 J.Y.A070 C