Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEivOre ]

RGS code BEivOre
Referentienummer 506009
Omschrijving (kort) Onverdeelde winst
Omschrijving lang Onverdeelde winst
Hiërarchie BEiv (5) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Kenmerken RGS code

Sortering J.L
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:EquityGroup Groepsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:EquityCapitalBusinessAssetsTotalFiscal Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 45 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst 506010 4 J J C N.v.t.
BEivOreOvwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506010.1 5 C N.v.t.
BEivOreOvwSlw   > Stelselwijziging (correctie beginbalans) 506010.26 5 C N.v.t.
BEivOreOvwDiv   > Dividenduitkeringen 506010.2 5 D N.v.t.
BEivOreOvwOve   > Overboekingen 506010.3 5 C N.v.t.
BEivOreOvwAll   > Allocatie van het resultaat 506010.4 5 C N.v.t.
BEivOreOvwHer   > Herwaarderingen 506010.25 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRms   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506010.5 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmt   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506010.9 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506010.6 5 D N.v.t.
BEivOreOvwRmv   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506010.7 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506010.8 5 D N.v.t.
BEivOreOvwRmg   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill 506010.10 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmo   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 506010.11 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRma   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 506010.12 5 D N.v.t.
BEivOreOvwRmd   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506010.13 5 C N.v.t.
BEivOreOvwOvm   > Overige mutaties 506010.14 5 C N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 506020 4 J J J J C N.v.t.
BEivOreRvhBeg   > Beginbalans resultaat van het boekjaar 506020.1 5 C N.v.t.
BEivOreRvhDiv   > Dividenduitkeringen 506020.2 5 D N.v.t.
BEivOreRvhOve   > Overboekingen 506020.3 5 C N.v.t.
BEivOreRvhAll   > Allocatie van het resultaat 506020.4 5 C N.v.t.
BEivOreRvhHer   > Herwaarderingen 506020.25 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRms   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506020.5 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmt   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506020.9 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506020.6 5 D N.v.t.
BEivOreRvhRmv   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506020.7 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506020.8 5 D N.v.t.
BEivOreRvhRmg   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill 506020.10 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmo   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 506020.11 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRma   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 506020.12 5 D N.v.t.
BEivOreRvhRmd   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506020.13 5 C N.v.t.
BEivOreRvhOvm   > Overige mutaties 506020.14 5 C N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 C N.v.t.
BEivOreVdeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506030.1 5 C N.v.t.
BEivOreVdeDiv   > Dividenduitkeringen 506030.2 5 D N.v.t.
BEivOreVdeOve   > Overboekingen 506030.3 5 C N.v.t.
BEivOreVdeAll   > Allocatie van het resultaat 506030.4 5 C N.v.t.
BEivOreVdeOvm   > Overige mutaties 506030.14 5 C N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 4 C N.v.t.
BEivOreUpdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506040.1 5 C N.v.t.
BEivOreUpdDiv   > Dividenduitkeringen 506040.2 5 D N.v.t.
BEivOreUpdOve   > Overboekingen 506040.3 5 C N.v.t.
BEivOreUpdAll   > Allocatie van het resultaat 506040.4 5 C N.v.t.
BEivOreUpdOvm   > Overige mutaties 506040.14 5 C N.v.t.