Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFvaDigCae ]

RGS code BFvaDigCae
Rekeningnummer (decimaal) 4013
Referentienummer 301020
Omschrijving (kort) Afschrijving deelneming groepsmaatschappijen
Omschrijving lang Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
Engels Depreciation of group companies
Hiërarchie BFva (4000) Financiële vaste activa
BFvaDig (4010) Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Kenmerken RGS code

Sortering D.A.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Totaal financiële vaste activa fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 5 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BFvaDigCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeAfs   > Afschrijvingen 0 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 0 5 D N.v.t.
BFvaDigCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 0 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 0 5 D N.v.t.