Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BIvaGooCuh ]

RGS code BIvaGooCuh
Referentienummer 107030
Omschrijving (kort) Cumulatieve herwaarderingen
Omschrijving lang Cumulatieve herwaarderingen goodwill
Hiërarchie BIva (1) Immateriële vaste activa
BIvaGoo (107000) Goodwill
Wiki uitleg RGS en Herwaardering van activa

Herwaardering houdt in dat de waarde van bepaalde activa wordt aangepast als deze waarde afwijkt van de op dat moment geldende boekwaarde. De waarde wordt dan bepaald door de gehanteerde waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de actuele kostprijs.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering A.D.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IntangibleAssetsAccumulatedRevaluations Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de immateriële vaste activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa Nivo [3] Goodwill (BIvaGoo)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:IntangibleAssetsAccumulatedRevaluations Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de immateriële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa Nivo [3] Goodwill (BIvaGoo)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [3] Goodwill (BIvaGoo)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [3] Goodwill (BIvaGoo)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Winstaangifte IB bd-i:GoodwillFiscal Goodwill fiscaal Nivo [3] Goodwill (BIvaGoo)
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsTotalFiscal Totaal immateriële vaste activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 5 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107030.1 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen 107030.2 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 107030.3 5 C N.v.t.
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 D N.v.t.
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 107030.4 5 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
07-05-2021 16:06:44