Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLasSakLvl
Omschrijving Hoodsom leningen
Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Referentienummer 805030
Wiki uitleg RGS en Financiering met zakelijke en onderhandse lening boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Zakelijke lening; via een financieringsmaatschappij, al dan niet een bank;
- Onderhandse lening. bijvoorbeeld via familie of bekenden, zonder tussenkomst van de bank.
Beide vallen onder vreemd vermogen met een looptijd langer dan 1 jaar.
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering L.E.C0
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BLasSakLvlBeg   > Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.1 5 L.E.C010 C
BLasSakLvlToe   > Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.3 5 L.E.C030 C
BLasSakLvlOvs   > Bij overname verkregen schulden 805030.10 5 L.E.C031 C
BLasSakLvlAvs   > Bij afstoting vervreemde schulden 805030.11 5 L.E.C032 D
BLasSakLvlBir   > Bijschrijving rente / oprenting 805030.8 5 L.E.C033 C
BLasSakLvlOmv   > Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.6 5 L.E.C060 C
BLasSakLvlOvm   > Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030.7 5 L.E.C070 C
BLasSakLvlOwv   > Overige waardeveranderingen 805030.12 5 L.E.C080 C
BLasSakLvlMvl   > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 805030.13 5 L.E.C090 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Hoodsom leningen (langlopend)
Wordt: Hoodsom leningen
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
07-05-2021 16:06:44