Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLasStzStc ]

RGS code BLasStzStc
Referentienummer 806051
Omschrijving (kort) Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen
Omschrijving lang Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Hiƫrarchie BLas (8) Langlopende schulden
BLasStz (806049) Schulden ter zake van pensioenen

Toelichting c.q. uitleg [BLasStz]

Bij langlopende schulden uit hoofde van pensioenen kan gedacht worden aan een betalingsregeling met een pensioenfonds voor wat betreft een achterstand met het betalen van pensioenpremies voor medewerkers..

Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

Als het gaat om een langlopende betalingsregeling (langer dan 1 jaar)  kan de schuld, rente en aflossingen geboekt worden op de volgende RGS-codes:

  • BLasStzStz (806050) Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen;
    BLasStzStc (806051) Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen;
    WFbeOrlRpe (8406010) Rentelasten pensioenverplichtingen.

Kenmerken RGS code

Sortering L.N.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.3

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Liabilities Schulden Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityExceedingOneYear Schulden met een looptijd langer dan een jaar Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Winstaangifte IB bd-i:LongTermDebtsOther Overige langlopende schulden Nivo [3] Schulden ter zake van pensioenen (BLasStz)
Winstaangifte IB bd-i:LongTermDebtsTotal Totaal langlopende schulden Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BLasStzStcBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen schulden pensioenen 806051.1 5 D N.v.t.
BLasStzStcAfl   > Afname in boekjaar ter zake van pensioenen 806051.2 5 D N.v.t.
BLasStzStcAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) ter zake van pensioenen 806051.3 5 D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code 07-05-2021 14:23:08
Gewijzigd (import RGS) Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel 07-05-2021 16:06:44