Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLasVob ]

RGS code BLasVob
Referentienummer 806059
Omschrijving (kort) Vooruit ontvangen op bestellingen
Omschrijving lang Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
Hiƫrarchie BLas (8) Langlopende schulden

Kenmerken RGS code

Sortering L.F
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Liabilities Schulden Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityExceedingOneYear Schulden met een looptijd langer dan een jaar Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)
Winstaangifte IB bd-i:LongTermDebtsOther Overige langlopende schulden
Winstaangifte IB bd-i:LongTermDebtsTotal Totaal langlopende schulden Nivo [2] Langlopende schulden (BLas)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 9 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BLasVobVob - Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen 806060 4 C N.v.t.
BLasVobVobBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806060.1 5 C N.v.t.
BLasVobVobToe   > Toename 806060.2 5 C N.v.t.
BLasVobVobBir   > Bijschrijving rente / oprenting 806060.3 5 C N.v.t.
BLasVobVobOwv   > Overige waardeveranderingen 806060.4 5 C N.v.t.
BLasVobVoc - Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen 806061 4 D N.v.t.
BLasVobVocBeg   > Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 806061.1 5 D N.v.t.
BLasVobVocAfl   > Afname in boekjaar vooruitontvangen op bestellingen 806061.2 5 D N.v.t.
BLasVobVocAvp   > Afname (overboeking naar kortlopend) vooruit ontvangen op bestellingen 806061.3 5 D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam uitgebreid was: Vooruit ontvangen op bestellingen
Wordt: Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
07-05-2021 16:06:44