Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLimBanDep
Rekeningnummer (decimaal) 10230
Referentienummer 1002030
Omschrijving (kort) Depositorekening
Omschrijving lang Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen
Engels Deposit account
Hiƫrarchie BLim (10000) Liquide middelen
BLimBan (10200) Tegoeden op bankgirorekeningen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bij een depositorekening zet je een bepaald bedrag tegen een bepaalde rente voor een bepaalde tijd vast bij de bank.
Een risico voor een ondernemer is dat deze dan niet tussentijds, zonder een boete te betalen, over het op een depositorekening gestorte bedrag kan beschikken.

Als je als ondernemer gedurende een bepaalde tijd, zoals een aantal maanden, niet over een bepaald bedrag hoeft te beschikken kan het zinvol zijn, zeker als de rente (weer) op een goed niveau is, dat bedrag vanaf je gewone bankrekening te storten op een depositorekening. 

Rente die wordt ontvangen op de depositorekening kan geboekt worden op de rekening "Rentebaten depositorekeningen".

Stel dat over een bepaalde periode 100 euro aan rente wordt ontvangen via de depositorekening,
Deze boeking luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanDep (10230) Depositorekening 100,00  
WFbeRlmOdr (84121) Rentebaten depositorekeningen   100,00

 

Kenmerken RGS code

Sortering I.B.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening klein publicatie KVK Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Liquide middelen Via BLim (10000) Liquide middelen
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Spaarrekening(en) Directe koppeling
Winstaangifte IB Liquide middelen fiscaal Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BLim (10000) Liquide middelen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BLim (10000) Liquide middelen