Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BLimBanRbe ]

RGS code BLimBanRbe
Referentienummer 1002014
Omschrijving (kort) Rekening-courant bank- Naam D
Omschrijving lang Rekening-courant bank - Naam D - tegoeden op bankgirorekeningen
Hiƫrarchie BLim (10) Liquide middelen
BLimBan (1002000) Tegoeden op bankgirorekeningen

Kenmerken RGS code

Sortering I.B.A230
Omslagcode BSchSakRbe
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.4

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents Liquide middelen Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents Liquide middelen Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Liquide middelen (BLim)
Winstaangifte IB bd-i:LiquidAssetsTotalFiscal Liquide middelen fiscaal Nivo [2] Liquide middelen (BLim)

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS codes standaard 03-02-2022 18:11:55