Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMva ]

RGS code BMva
Omschrijving Materiële vaste activa
Referentienummer 200000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1 Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
  2. machines en installaties;
  3. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
  4. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
  5. niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.

2 Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld.

Kenmerken RGS code

Sortering B
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
BMvaTer Terreinen 201000 3 B.A D
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 201010 4 B.A.A D
BMvaTerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201010.1 5 B.A.A010 D
BMvaTerVvpIna   > Investeringen 201010.2 5 B.A.A020 D
BMvaTerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201010.4 5 B.A.A030 D
BMvaTerVvpDes   > Desinvesteringen 201010.5 5 B.A.A040 C
BMvaTerVvpDda   > Afstotingen 201010.6 5 B.A.A050 C
BMvaTerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 201010.7 5 B.A.A080 D
BMvaTerVvpOve   > Overboekingen 201010.8 5 B.A.A085 D
BMvaTerVvpOvm   > Overige mutaties 201010.9 5 B.A.A090 D
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 201020 4 B.A.B C
BMvaTerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201020.1 5 B.A.B010 C
BMvaTerCaeAfs   > Afschrijvingen 201020.2 5 B.A.B020 C
BMvaTerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 201020.3 5 B.A.B030 D
BMvaTerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 201020.4 5 B.A.B040 C
BMvaTerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 201020.5 5 B.A.B050 D
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 201030 4 B.A.C D
BMvaTerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201030.1 5 B.A.C010 D
BMvaTerCuhHer   > Herwaarderingen 201030.2 5 B.A.C020 D
BMvaTerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 201030.3 5 B.A.C030 C
BMvaTerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 201030.4 5 B.A.C040 C
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 B.B D
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 202010 4 B.B.A D
BMvaBegVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202010.1 5 B.B.A010 D
BMvaBegVvpLie   > Investeringen 202010.4 5 B.B.A020 D
BMvaBegVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202010.5 5 B.B.A030 D
BMvaBegVvpDes   > Desinvesteringen 202010.6 5 B.B.A040 C
BMvaBegVvpDda   > Afstotingen 202010.7 5 B.B.A050 C
BMvaBegVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 202010.8 5 B.B.A080 D
BMvaBegVvpOve   > Overboekingen 202010.9 5 B.B.A085 D
BMvaBegVvpOvm   > Overige mutaties 202010.10 5 B.B.A090 D
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 202020 4 B.B.B C
BMvaBegCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202020.1 5 B.B.B010 C
BMvaBegCaeAfs   > Afschrijvingen 202020.2 5 B.B.B020 C
BMvaBegCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 202020.3 5 B.B.B030 D
BMvaBegCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 202020.4 5 B.B.B040 C
BMvaBegCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 202020.5 5 B.B.B050 D
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen 202030 4 B.B.C D
BMvaBegCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202030.1 5 B.B.C010 D
BMvaBegCuhHer   > Herwaarderingen 202030.2 5 B.B.C020 D
BMvaBegCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 202030.3 5 B.B.C030 C
BMvaBegCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 202030.4 5 B.B.C040 C
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 B.C D
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 203010 4 B.C.A D
BMvaVerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203010.1 5 B.C.A010 D
BMvaVerVvpIna   > Investeringen 203010.2 5 B.C.A020 D
BMvaVerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203010.5 5 B.C.A030 D
BMvaVerVvpDes   > Desinvesteringen 203010.6 5 B.C.A040 C
BMvaVerVvpDda   > Afstotingen 203010.7 5 B.C.A050 C
BMvaVerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 203010.8 5 B.C.A080 D
BMvaVerVvpOve   > Overboekingen 203010.9 5 B.C.A085 D
BMvaVerVvpOvm   > Overige mutaties 203010.10 5 B.C.A090 D
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 203020 4 B.C.B C
BMvaVerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203020.1 5 B.C.B010 C
BMvaVerCaeAfs   > Afschrijvingen 203020.2 5 B.C.B020 C
BMvaVerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 203020.3 5 B.C.B030 D
BMvaVerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 203020.4 5 B.C.B040 C
BMvaVerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 203020.5 5 B.C.B050 D
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 203030 4 B.C.C D
BMvaVerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203030.1 5 B.C.C010 D
BMvaVerCuhHer   > Herwaarderingen 203030.2 5 B.C.C020 D
BMvaVerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 203030.3 5 B.C.C030 C
BMvaVerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 203030.4 5 B.C.C040 C
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 B.D D
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 210010 4 B.D.A D
BMvaMeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210010.1 5 B.D.A010 D
BMvaMeiVvpIna   > Investeringen 210010.2 5 B.D.A020 D
BMvaMeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 210010.5 5 B.D.A030 D
BMvaMeiVvpDes   > Desinvesteringen 210010.6 5 B.D.A040 C
BMvaMeiVvpDda   > Afstotingen 210010.7 5 B.D.A050 C
BMvaMeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 210010.8 5 B.D.A080 D
BMvaMeiVvpOve   > Overboekingen 210010.9 5 B.D.A085 D
BMvaMeiVvpOvm   > Overige mutaties 210010.10 5 B.D.A090 D
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 210020 4 B.D.B C
BMvaMeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210020.1 5 B.D.B010 C
BMvaMeiCaeAfs   > Afschrijvingen 210020.2 5 B.D.B020 C
BMvaMeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 210020.3 5 B.D.B030 D
BMvaMeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 210020.4 5 B.D.B040 C
BMvaMeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 210020.5 5 B.D.B050 D
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 210030 4 B.D.C D
BMvaMeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210030.1 5 B.D.C010 D
BMvaMeiCuhHer   > Herwaarderingen 210030.2 5 B.D.C020 D
BMvaMeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 210030.3 5 B.D.C030 C
BMvaMeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 210030.4 5 B.D.C040 C
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 B.E D
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 214010 4 B.E.A D
BMvaObeVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214010.1 5 B.E.A010 D
BMvaObeVvpIna   > Investeringen 214010.2 5 B.E.A020 D
BMvaObeVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 214010.5 5 B.E.A030 D
BMvaObeVvpDes   > Desinvesteringen 214010.6 5 B.E.A040 C
BMvaObeVvpDda   > Afstotingen 214010.7 5 B.E.A050 C
BMvaObeVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 214010.8 5 B.E.A080 D
BMvaObeVvpOve   > Overboekingen 214010.9 5 B.E.A085 D
BMvaObeVvpOvm   > Overige mutaties 214010.10 5 B.E.A090 D
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 214020 4 B.E.B C
BMvaObeCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214020.1 5 B.E.B010 C
BMvaObeCaeAfs   > Afschrijvingen 214020.2 5 B.E.B020 C
BMvaObeCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 214020.3 5 B.E.B030 D
BMvaObeCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 214020.4 5 B.E.B040 C
BMvaObeCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 214020.5 5 B.E.B050 D
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen 214030 4 B.E.C D
BMvaObeCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214030.1 5 B.E.C010 D
BMvaObeCuhHer   > Herwaarderingen 214030.2 5 B.E.C020 D
BMvaObeCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 214030.3 5 B.E.C030 C
BMvaObeCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 214030.4 5 B.E.C040 C
BMvaBei Inventaris 215000 3 B.H D
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 215010 4 B.H.A D
BMvaBeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215010.1 5 B.H.A010 D
BMvaBeiVvpIna   > Investeringen 215010.2 5 B.H.A020 D
BMvaBeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 215010.5 5 B.H.A030 D
BMvaBeiVvpDes   > Desinvesteringen 215010.6 5 B.H.A040 C
BMvaBeiVvpDda   > Afstotingen 215010.7 5 B.H.A050 C
BMvaBeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 215010.8 5 B.H.A080 D
BMvaBeiVvpOve   > Overboekingen 215010.9 5 B.H.A085 D
BMvaBeiVvpOvm   > Overige mutaties 215010.10 5 B.H.A090 D
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 215020 4 B.H.B C
BMvaBeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215020.1 5 B.H.B010 C
BMvaBeiCaeAfs   > Afschrijvingen 215020.2 5 B.H.B020 C
BMvaBeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 215020.3 5 B.H.B030 D
BMvaBeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 215020.4 5 B.H.B040 C
BMvaBeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 215020.5 5 B.H.B050 D
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 215030 4 B.H.C D
BMvaBeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215030.1 5 B.H.C010 D
BMvaBeiCuhHer   > Herwaarderingen 215030.2 5 B.H.C020 D
BMvaBeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 215030.3 5 B.H.C030 C
BMvaBeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 215030.4 5 B.H.C040 C
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 B.I D
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 213010 4 B.I.A D
BMvaTevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213010.1 5 B.I.A010 D
BMvaTevVvpIna   > Investeringen 213010.2 5 B.I.A020 D
BMvaTevVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 213010.5 5 B.I.A030 D
BMvaTevVvpDes   > Desinvesteringen 213010.6 5 B.I.A040 C
BMvaTevVvpDda   > Afstotingen 213010.7 5 B.I.A050 C
BMvaTevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 213010.8 5 B.I.A080 D
BMvaTevVvpOve   > Overboekingen 213010.9 5 B.I.A085 D
BMvaTevVvpOvm   > Overige mutaties 213010.10 5 B.I.A090 D
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 213020 4 B.I.B C
BMvaTevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213020.1 5 B.I.B010 C
BMvaTevCaeAfs   > Afschrijvingen 213020.2 5 B.I.B020 C
BMvaTevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 213020.3 5 B.I.B030 D
BMvaTevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 213020.4 5 B.I.B040 C
BMvaTevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 213020.5 5 B.I.B050 D
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 213030 4 B.I.C D
BMvaTevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213030.1 5 B.I.C010 D
BMvaTevCuhHer   > Herwaarderingen 213030.2 5 B.I.C020 D
BMvaTevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 213030.3 5 B.I.C030 C
BMvaTevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 213030.4 5 B.I.C040 C
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 B.L D
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 209010 4 B.L.A D
BMvaHuuVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209010.1 5 B.L.A010 D
BMvaHuuVvpIna   > Investeringen 209010.2 5 B.L.A020 D
BMvaHuuVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209010.5 5 B.L.A030 D
BMvaHuuVvpDes   > Desinvesteringen 209010.6 5 B.L.A040 C
BMvaHuuVvpDda   > Afstotingen 209010.7 5 B.L.A050 C
BMvaHuuVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 209010.8 5 B.L.A080 D
BMvaHuuVvpOve   > Overboekingen 209010.9 5 B.L.A085 D
BMvaHuuVvpOvm   > Overige mutaties 209010.10 5 B.L.A090 D
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 209020 4 B.L.B C
BMvaHuuCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209020.1 5 B.L.B010 C
BMvaHuuCaeAfs   > Afschrijvingen 209020.2 5 B.L.B020 C
BMvaHuuCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 209020.3 5 B.L.B030 D
BMvaHuuCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 209020.4 5 B.L.B040 C
BMvaHuuCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 209020.5 5 B.L.B050 D
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen 209030 4 B.L.C D
BMvaHuuCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209030.1 5 B.L.C010 D
BMvaHuuCuhHer   > Herwaarderingen 209030.2 5 B.L.C020 D
BMvaHuuCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 209030.3 5 B.L.C030 C
BMvaHuuCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 209030.4 5 B.L.C040 C
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 B.M D
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 211010 4 B.M.A D
BMvaVliVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211010.1 5 B.M.A010 D
BMvaVliVvpIna   > Investeringen 211010.2 5 B.M.A020 D
BMvaVliVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 211010.5 5 B.M.A030 D
BMvaVliVvpDes   > Desinvesteringen 211010.6 5 B.M.A040 C
BMvaVliVvpDda   > Afstotingen 211010.7 5 B.M.A050 C
BMvaVliVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 211010.8 5 B.M.A080 D
BMvaVliVvpOve   > Overboekingen 211010.9 5 B.M.A085 D
BMvaVliVvpOvm   > Overige mutaties 211010.10 5 B.M.A090 D
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 211020 4 B.M.B C
BMvaVliCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211020.1 5 B.M.B010 C
BMvaVliCaeAfs   > Afschrijvingen 211020.2 5 B.M.B020 C
BMvaVliCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 211020.3 5 B.M.B030 D
BMvaVliCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 211020.4 5 B.M.B040 C
BMvaVliCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 211020.5 5 B.M.B050 D
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen 211030 4 B.M.C D
BMvaVliCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211030.1 5 B.M.C010 D
BMvaVliCuhHer   > Herwaarderingen 211030.2 5 B.M.C020 D
BMvaVliCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 211030.3 5 B.M.C030 C
BMvaVliCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 211030.4 5 B.M.C040 C
BMvaSch Schepen 212000 3 B.N D
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 212010 4 B.N.A D
BMvaSchVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212010.1 5 B.N.A010 D
BMvaSchVvpIna   > Investeringen 212010.2 5 B.N.A020 D
BMvaSchVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 212010.5 5 B.N.A030 D
BMvaSchVvpDes   > Desinvesteringen 212010.6 5 B.N.A040 C
BMvaSchVvpDda   > Afstotingen 212010.7 5 B.N.A050 C
BMvaSchVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 212010.8 5 B.N.A080 D
BMvaSchVvpOve   > Overboekingen 212010.9 5 B.N.A085 D
BMvaSchVvpOvm   > Overige mutaties 212010.10 5 B.N.A090 D
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 212020 4 B.N.B C
BMvaSchCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212020.1 5 B.N.B010 C
BMvaSchCaeAfs   > Afschrijvingen 212020.2 5 B.N.B020 C
BMvaSchCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 212020.3 5 B.N.B030 D
BMvaSchCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 212020.4 5 B.N.B040 C
BMvaSchCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 212020.5 5 B.N.B050 D
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen 212030 4 B.N.C D
BMvaSchCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212030.1 5 B.N.C010 D
BMvaSchCuhHer   > Herwaarderingen 212030.2 5 B.N.C020 D
BMvaSchCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 212030.3 5 B.N.C030 C
BMvaSchCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 212030.4 5 B.N.C040 C
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3 B.Q D
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 221010 4 B.Q.A D
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221010.1 5 B.Q.A010 D
BMvaMepVvpIna   > Investeringen 221010.2 5 B.Q.A020 D
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 221010.5 5 B.Q.A030 D
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen 221010.6 5 B.Q.A040 C
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen 221010.7 5 B.Q.A050 C
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 221010.8 5 B.Q.A080 D
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen 221010.9 5 B.Q.A085 D
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties 221010.10 5 B.Q.A090 D
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 221020 4 B.Q.B C
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221020.1 5 B.Q.B010 C
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen 221020.2 5 B.Q.B020 C
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 221020.3 5 B.Q.B030 D
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 221020.4 5 B.Q.B040 C
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 221020.5 5 B.Q.B050 D
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen 221030 4 B.Q.C D
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221030.1 5 B.Q.C010 D
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen 221030.2 5 B.Q.C020 D
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 221030.3 5 B.Q.C030 C
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 221030.4 5 B.Q.C040 C
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3 B.S D
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 222010 4 B.S.A D
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222010.1 5 B.S.A010 D
BMvaGebVvpIna   > Investeringen 222010.2 5 B.S.A020 D
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 222010.5 5 B.S.A030 D
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen 222010.6 5 B.S.A040 C
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen 222010.7 5 B.S.A050 C
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 222010.8 5 B.S.A080 D
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen 222010.9 5 B.S.A085 D
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties 222010.10 5 B.S.A090 D
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 222020 4 B.S.B C
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222020.1 5 B.S.B010 C
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen 222020.2 5 B.S.B020 C
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 222020.3 5 B.S.B030 D
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 222020.4 5 B.S.B040 C
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 222020.5 5 B.S.B050 D
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen 222030 4 B.S.C D
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222030.1 5 B.S.C010 D
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen 222030.2 5 B.S.C020 D
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 222030.3 5 B.S.C030 C
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 222030.4 5 B.S.C040 C
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 B.U D
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216010 4 B.U.A D
BMvaVbiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216010.1 5 B.U.A010 D
BMvaVbiVvpIna   > Investeringen 216010.2 5 B.U.A020 D
BMvaVbiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216010.5 5 B.U.A030 D
BMvaVbiVvpDes   > Desinvesteringen 216010.6 5 B.U.A040 C
BMvaVbiVvpDda   > Afstotingen 216010.7 5 B.U.A050 C
BMvaVbiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 216010.8 5 B.U.A080 D
BMvaVbiVvpOve   > Overboekingen 216010.9 5 B.U.A085 D
BMvaVbiVvpOvm   > Overige mutaties 216010.10 5 B.U.A090 D
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216020 4 B.U.B C
BMvaVbiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216020.1 5 B.U.B010 C
BMvaVbiCaeAfs   > Afschrijvingen 216020.2 5 B.U.B020 C
BMvaVbiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 216020.3 5 B.U.B030 D
BMvaVbiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 216020.4 5 B.U.B040 C
BMvaVbiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 216020.5 5 B.U.B050 D
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216030 4 B.U.C D
BMvaVbiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216030.1 5 B.U.C010 D
BMvaVbiCuhHer   > Herwaarderingen 216030.2 5 B.U.C020 D
BMvaVbiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 216030.3 5 B.U.C030 C
BMvaVbiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 216030.4 5 B.U.C040 C
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 B.V D
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216110 4 B.V.A D
BMvaVmvVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216110.1 5 B.V.A010 D
BMvaVmvVvpIna   > Investeringen 216110.2 5 B.V.A020 D
BMvaVmvVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216110.5 5 B.V.A030 D
BMvaVmvVvpDes   > Desinvesteringen 216110.6 5 B.V.A040 C
BMvaVmvVvpDda   > Afstotingen 216110.7 5 B.V.A050 C
BMvaVmvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 216110.8 5 B.V.A080 D
BMvaVmvVvpOve   > Overboekingen 216110.9 5 B.V.A085 D
BMvaVmvVvpOvm   > Overige mutaties 216110.10 5 B.V.A090 D
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216120 4 B.V.B C
BMvaVmvCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216120.1 5 B.V.B010 C
BMvaVmvCaeAfs   > Afschrijvingen 216120.2 5 B.V.B020 C
BMvaVmvCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 216120.3 5 B.V.B030 D
BMvaVmvCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 216120.4 5 B.V.B040 C
BMvaVmvCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 216120.5 5 B.V.B050 D
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216130 4 B.V.C D
BMvaVmvCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216130.1 5 B.V.C010 D
BMvaVmvCuhHer   > Herwaarderingen 216130.2 5 B.V.C020 D
BMvaVmvCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 216130.3 5 B.V.C030 C
BMvaVmvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 216130.4 5 B.V.C040 C
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 B.W D
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 217010 4 B.W.A D
BMvaNadVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217010.1 5 B.W.A010 D
BMvaNadVvpIna   > Investeringen 217010.2 5 B.W.A020 D
BMvaNadVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 217010.5 5 B.W.A030 D
BMvaNadVvpDes   > Desinvesteringen 217010.6 5 B.W.A040 C
BMvaNadVvpDda   > Afstotingen 217010.7 5 B.W.A050 C
BMvaNadVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 217010.8 5 B.W.A080 D
BMvaNadVvpOve   > Overboekingen 217010.9 5 B.W.A085 D
BMvaNadVvpOvm   > Overige mutaties 217010.10 5 B.W.A090 D
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 217020 4 B.W.B C
BMvaNadCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217020.1 5 B.W.B010 C
BMvaNadCaeAfs   > Afschrijvingen 217020.2 5 B.W.B020 C
BMvaNadCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 217020.3 5 B.W.B030 D
BMvaNadCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 217020.4 5 B.W.B040 C
BMvaNadCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 217020.5 5 B.W.B050 D
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen 217030 4 B.W.C D
BMvaNadCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217030.1 5 B.W.C010 D
BMvaNadCuhHer   > Herwaarderingen 217030.2 5 B.W.C020 D
BMvaNadCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 217030.3 5 B.W.C030 C
BMvaNadCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 217030.4 5 B.W.C040 C
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3 B.X D
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 B.X.A D
BMvaOrzVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218010.1 5 B.X.A010 D
BMvaOrzVvpIna   > Investeringen 218010.2 5 B.X.A020 D
BMvaOrzVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218010.5 5 B.X.A030 D
BMvaOrzVvpDes   > Desinvesteringen 218010.6 5 B.X.A040 C
BMvaOrzVvpDda   > Afstotingen 218010.7 5 B.X.A050 C
BMvaOrzVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 218010.8 5 B.X.A080 D
BMvaOrzVvpOve   > Overboekingen 218010.9 5 B.X.A085 D
BMvaOrzVvpOvm   > Overige mutaties 218010.10 5 B.X.A090 D
BMvaOrzCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 218020 4 B.X.B C
BMvaOrzCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218020.1 5 B.X.B010 C
BMvaOrzCaeAfs   > Afschrijvingen 218020.2 5 B.X.B020 C
BMvaOrzCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 218020.3 5 B.X.B030 D
BMvaOrzCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 218020.4 5 B.X.B040 C
BMvaOrzCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 218020.5 5 B.X.B050 D
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen 218030 4 B.X.C D
BMvaOrzCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218030.1 5 B.X.C010 D
BMvaOrzCuhHer   > Herwaarderingen 218030.2 5 B.X.C020 D
BMvaOrzCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 218030.3 5 B.X.C030 C
BMvaOrzCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 218030.4 5 B.X.C040 C

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 2. Wordt: 200000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 19:50:07