Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMva ]

RGS code BMva
Referentienummer 2
Omschrijving (kort) Materiële vaste activa
Omschrijving lang Materiële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1 Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
  2. machines en installaties;
  3. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
  4. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
  5. niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.

2 Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld.

Afschrijven
Op vaste activa met beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd. 
Artikel 386 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 4). De afschrijving is onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Zie ook:

Kenmerken RGS code

Sortering B
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:TangibleFixedAssetsFiscalTotal Totaal materiële vaste activa fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 462 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BMvaTer Terreinen 201000 3 J J J J J D N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 201010 4 J J J J J D N.v.t.
BMvaTerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201010.1 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpIna   > Investeringen 201010.2 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201010.4 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpDes   > Desinvesteringen 201010.5 5 C N.v.t.
BMvaTerVvpDda   > Afstotingen 201010.6 5 C N.v.t.
BMvaTerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 201010.7 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpOve   > Overboekingen 201010.8 5 D N.v.t.
BMvaTerVvpOvm   > Overige mutaties 201010.9 5 D N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs 201015 4 D N.v.t.
BMvaTerAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201015.1 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpIna   > Investeringen 201015.2 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201015.4 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpDes   > Desinvesteringen 201015.5 5 C N.v.t.
BMvaTerAkpDda   > Afstotingen 201015.6 5 C N.v.t.
BMvaTerAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 201015.7 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpOve   > Overboekingen 201015.8 5 D N.v.t.
BMvaTerAkpOvm   > Overige mutaties 201015.9 5 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 201020 4 J J J J J C N.v.t.
BMvaTerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201020.1 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeAfs   > Afschrijvingen 201020.2 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 201020.3 5 D N.v.t.
BMvaTerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 201020.4 5 C N.v.t.
BMvaTerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 201020.5 5 D N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 201030 4 J J J D N.v.t.
BMvaTerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201030.1 5 D N.v.t.
BMvaTerCuhHer   > Herwaarderingen 201030.2 5 D N.v.t.
BMvaTerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 201030.3 5 C N.v.t.
BMvaTerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 201030.4 5 C N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 J J J J J D N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 202010 4 J J J J J D N.v.t.
BMvaBegVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202010.1 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpLie   > Investeringen 202010.4 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202010.5 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpDes   > Desinvesteringen 202010.6 5 C N.v.t.
BMvaBegVvpDda   > Afstotingen 202010.7 5 C N.v.t.
BMvaBegVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 202010.8 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpOve   > Overboekingen 202010.9 5 D N.v.t.
BMvaBegVvpOvm   > Overige mutaties 202010.10 5 D N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs 202015 4 D N.v.t.
BMvaBegAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202015.1 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpLie   > Investeringen 202015.4 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202015.5 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpDes   > Desinvesteringen 202015.6 5 C N.v.t.
BMvaBegAkpDda   > Afstotingen 202015.7 5 C N.v.t.
BMvaBegAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 202015.8 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpOve   > Overboekingen 202015.9 5 D N.v.t.
BMvaBegAkpOvm   > Overige mutaties 202015.10 5 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 202020 4 J J J J J C N.v.t.
BMvaBegCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202020.1 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeAfs   > Afschrijvingen 202020.2 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 202020.3 5 D N.v.t.
BMvaBegCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 202020.4 5 C N.v.t.
BMvaBegCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 202020.5 5 D N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen 202030 4 J J J D N.v.t.
BMvaBegCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202030.1 5 D N.v.t.
BMvaBegCuhHer   > Herwaarderingen 202030.2 5 D N.v.t.
BMvaBegCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 202030.3 5 C N.v.t.
BMvaBegCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 202030.4 5 C N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 J J J J J D N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 203010 4 J J J J J D N.v.t.
BMvaVerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203010.1 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpIna   > Investeringen 203010.2 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203010.5 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpDes   > Desinvesteringen 203010.6 5 C N.v.t.
BMvaVerVvpDda   > Afstotingen 203010.7 5 C N.v.t.
BMvaVerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 203010.8 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpOve   > Overboekingen 203010.9 5 D N.v.t.
BMvaVerVvpOvm   > Overige mutaties 203010.10 5 D N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs 203015 4 D N.v.t.
BMvaVerAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203015.1 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpIna   > Investeringen 203015.2 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203015.5 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpDes   > Desinvesteringen 203015.6 5 C N.v.t.
BMvaVerAkpDda   > Afstotingen 203015.7 5 C N.v.t.
BMvaVerAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 203015.8 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpOve   > Overboekingen 203015.9 5 D N.v.t.
BMvaVerAkpOvm   > Overige mutaties 203015.10 5 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 203020 4 J J J J J C N.v.t.
BMvaVerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203020.1 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeAfs   > Afschrijvingen 203020.2 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 203020.3 5 D N.v.t.
BMvaVerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 203020.4 5 C N.v.t.
BMvaVerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 203020.5 5 D N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 203030 4 J J J D N.v.t.
BMvaVerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203030.1 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhHer   > Herwaarderingen 203030.2 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 203030.3 5 C N.v.t.
BMvaVerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 203030.4 5 C N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 J J J J D N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 210010 4 J J J J D N.v.t.
BMvaMeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210010.1 5 D N.v.t.
BMvaMeiVvpIna   > Investeringen 210010.2 5 D N.v.t.
BMvaMeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 210010.5 5 D N.v.t.
BMvaMeiVvpDes   > Desinvesteringen 210010.6 5 C N.v.t.
BMvaMeiVvpDda   > Afstotingen 210010.7 5 C N.v.t.
BMvaMeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 210010.8 5 D N.v.t.
BMvaMeiVvpOve   > Overboekingen 210010.9 5 D N.v.t.
BMvaMeiVvpOvm   > Overige mutaties 210010.10 5 D N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs 210015 4 D N.v.t.
BMvaMeiAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210015.1 5 D N.v.t.
BMvaMeiAkpIna   > Investeringen 210015.2 5 D N.v.t.
BMvaMeiAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 210015.5 5 D N.v.t.
BMvaMeiAkpDes   > Desinvesteringen 210015.6 5 C N.v.t.
BMvaMeiAkpDda   > Afstotingen 210015.7 5 C N.v.t.
BMvaMeiAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 210015.8 5 D N.v.t.
BMvaMeiAkpOve   > Overboekingen 210015.9 5 D N.v.t.
BMvaMeiAkpOvm   > Overige mutaties 210015.10 5 D N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 210020 4 J J J J C N.v.t.
BMvaMeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210020.1 5 C N.v.t.
BMvaMeiCaeAfs   > Afschrijvingen 210020.2 5 C N.v.t.
BMvaMeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 210020.3 5 D N.v.t.
BMvaMeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 210020.4 5 C N.v.t.
BMvaMeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 210020.5 5 D N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 210030 4 J J D N.v.t.
BMvaMeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210030.1 5 D N.v.t.
BMvaMeiCuhHer   > Herwaarderingen 210030.2 5 D N.v.t.
BMvaMeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 210030.3 5 C N.v.t.
BMvaMeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 210030.4 5 C N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 J J J J J D N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 214010 4 J J J J J D N.v.t.
BMvaObeVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214010.1 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpIna   > Investeringen 214010.2 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 214010.5 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpDes   > Desinvesteringen 214010.6 5 C N.v.t.
BMvaObeVvpDda   > Afstotingen 214010.7 5 C N.v.t.
BMvaObeVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 214010.8 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpOve   > Overboekingen 214010.9 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpOvm   > Overige mutaties 214010.10 5 D N.v.t.
BMvaObeAkp - Actuele kostprijs 214015 4 D N.v.t.
BMvaObeAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214015.1 5 D N.v.t.
BMvaObeAkpIna   > Investeringen 214015.2 5 D N.v.t.
BMvaObeAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 214015.5 5 D N.v.t.
BMvaObeAkpDes   > Desinvesteringen 214015.6 5 C N.v.t.
BMvaObeAkpDda   > Afstotingen 214015.7 5 C N.v.t.
BMvaObeAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 214015.8 5 D N.v.t.
BMvaObeAkpOve   > Overboekingen 214015.9 5 D N.v.t.
BMvaObeAkpOvm   > Overige mutaties 214015.10 5 D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 214020 4 J J J J J C N.v.t.
BMvaObeCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214020.1 5 C N.v.t.
BMvaObeCaeAfs   > Afschrijvingen 214020.2 5 C N.v.t.
BMvaObeCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 214020.3 5 D N.v.t.
BMvaObeCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 214020.4 5 C N.v.t.
BMvaObeCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 214020.5 5 D N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen 214030 4 J J J D N.v.t.
BMvaObeCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214030.1 5 D N.v.t.
BMvaObeCuhHer   > Herwaarderingen 214030.2 5 D N.v.t.
BMvaObeCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 214030.3 5 C N.v.t.
BMvaObeCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 214030.4 5 C N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 J J J J D N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 215010 4 J J J J D N.v.t.
BMvaBeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215010.1 5 D N.v.t.
BMvaBeiVvpIna   > Investeringen 215010.2 5 D N.v.t.
BMvaBeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 215010.5 5 D N.v.t.
BMvaBeiVvpDes   > Desinvesteringen 215010.6 5 C N.v.t.
BMvaBeiVvpDda   > Afstotingen 215010.7 5 C N.v.t.
BMvaBeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 215010.8 5 D N.v.t.
BMvaBeiVvpOve   > Overboekingen 215010.9 5 D N.v.t.
BMvaBeiVvpOvm   > Overige mutaties 215010.10 5 D N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs 215015 4 D N.v.t.
BMvaBeiAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215015.1 5 D N.v.t.
BMvaBeiAkpIna   > Investeringen 215015.2 5 D N.v.t.
BMvaBeiAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 215015.5 5 D N.v.t.
BMvaBeiAkpDes   > Desinvesteringen 215015.6 5 C N.v.t.
BMvaBeiAkpDda   > Afstotingen 215015.7 5 C N.v.t.
BMvaBeiAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 215015.8 5 D N.v.t.
BMvaBeiAkpOve   > Overboekingen 215015.9 5 D N.v.t.
BMvaBeiAkpOvm   > Overige mutaties 215015.10 5 D N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 215020 4 J J J J C N.v.t.
BMvaBeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215020.1 5 C N.v.t.
BMvaBeiCaeAfs   > Afschrijvingen 215020.2 5 C N.v.t.
BMvaBeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 215020.3 5 D N.v.t.
BMvaBeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 215020.4 5 C N.v.t.
BMvaBeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 215020.5 5 D N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 215030 4 J J D N.v.t.
BMvaBeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215030.1 5 D N.v.t.
BMvaBeiCuhHer   > Herwaarderingen 215030.2 5 D N.v.t.
BMvaBeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 215030.3 5 C N.v.t.
BMvaBeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 215030.4 5 C N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 J J J J D N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 213010 4 J J J J D N.v.t.
BMvaTevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213010.1 5 D N.v.t.
BMvaTevVvpIna   > Investeringen 213010.2 5 D N.v.t.
BMvaTevVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 213010.5 5 D N.v.t.
BMvaTevVvpDes   > Desinvesteringen 213010.6 5 C N.v.t.
BMvaTevVvpDda   > Afstotingen 213010.7 5 C N.v.t.
BMvaTevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 213010.8 5 D N.v.t.
BMvaTevVvpOve   > Overboekingen 213010.9 5 D N.v.t.
BMvaTevVvpOvm   > Overige mutaties 213010.10 5 D N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs 213015 4 D N.v.t.
BMvaTevAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213015.1 5 D N.v.t.
BMvaTevAkpIna   > Investeringen 213015.2 5 D N.v.t.
BMvaTevAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 213015.5 5 D N.v.t.
BMvaTevAkpDes   > Desinvesteringen 213015.6 5 C N.v.t.
BMvaTevAkpDda   > Afstotingen 213015.7 5 C N.v.t.
BMvaTevAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 213015.8 5 D N.v.t.
BMvaTevAkpOve   > Overboekingen 213015.9 5 D N.v.t.
BMvaTevAkpOvm   > Overige mutaties 213015.10 5 D N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 213020 4 J J J J C N.v.t.
BMvaTevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213020.1 5 C N.v.t.
BMvaTevCaeAfs   > Afschrijvingen 213020.2 5 C N.v.t.
BMvaTevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 213020.3 5 D N.v.t.
BMvaTevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 213020.4 5 C N.v.t.
BMvaTevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 213020.5 5 D N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 213030 4 D N.v.t.
BMvaTevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213030.1 5 D N.v.t.
BMvaTevCuhHer   > Herwaarderingen 213030.2 5 D N.v.t.
BMvaTevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 213030.3 5 C N.v.t.
BMvaTevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 213030.4 5 C N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 D N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 209010 4 D N.v.t.
BMvaHuuVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209010.1 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpIna   > Investeringen 209010.2 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209010.5 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpDes   > Desinvesteringen 209010.6 5 C N.v.t.
BMvaHuuVvpDda   > Afstotingen 209010.7 5 C N.v.t.
BMvaHuuVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 209010.8 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpOve   > Overboekingen 209010.9 5 D N.v.t.
BMvaHuuVvpOvm   > Overige mutaties 209010.10 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs 209015 4 D N.v.t.
BMvaHuuAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209015.1 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpIna   > Investeringen 209015.2 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209015.5 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpDes   > Desinvesteringen 209015.6 5 C N.v.t.
BMvaHuuAkpDda   > Afstotingen 209015.7 5 C N.v.t.
BMvaHuuAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 209015.8 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpOve   > Overboekingen 209015.9 5 D N.v.t.
BMvaHuuAkpOvm   > Overige mutaties 209015.10 5 D N.v.t.
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 209020 4 C N.v.t.
BMvaHuuCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209020.1 5 C N.v.t.
BMvaHuuCaeAfs   > Afschrijvingen 209020.2 5 C N.v.t.
BMvaHuuCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 209020.3 5 D N.v.t.
BMvaHuuCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 209020.4 5 C N.v.t.
BMvaHuuCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 209020.5 5 D N.v.t.
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen 209030 4 D N.v.t.
BMvaHuuCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209030.1 5 D N.v.t.
BMvaHuuCuhHer   > Herwaarderingen 209030.2 5 D N.v.t.
BMvaHuuCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 209030.3 5 C N.v.t.
BMvaHuuCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 209030.4 5 C N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 D N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 211010 4 D N.v.t.
BMvaVliVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211010.1 5 D N.v.t.
BMvaVliVvpIna   > Investeringen 211010.2 5 D N.v.t.
BMvaVliVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 211010.5 5 D N.v.t.
BMvaVliVvpDes   > Desinvesteringen 211010.6 5 C N.v.t.
BMvaVliVvpDda   > Afstotingen 211010.7 5 C N.v.t.
BMvaVliVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 211010.8 5 D N.v.t.
BMvaVliVvpOve   > Overboekingen 211010.9 5 D N.v.t.
BMvaVliVvpOvm   > Overige mutaties 211010.10 5 D N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs 211015 4 D N.v.t.
BMvaVliAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211015.1 5 D N.v.t.
BMvaVliAkpIna   > Investeringen 211015.2 5 D N.v.t.
BMvaVliAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 211015.5 5 D N.v.t.
BMvaVliAkpDes   > Desinvesteringen 211015.6 5 C N.v.t.
BMvaVliAkpDda   > Afstotingen 211015.7 5 C N.v.t.
BMvaVliAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 211015.8 5 D N.v.t.
BMvaVliAkpOve   > Overboekingen 211015.9 5 D N.v.t.
BMvaVliAkpOvm   > Overige mutaties 211015.10 5 D N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 211020 4 C N.v.t.
BMvaVliCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211020.1 5 C N.v.t.
BMvaVliCaeAfs   > Afschrijvingen 211020.2 5 C N.v.t.
BMvaVliCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 211020.3 5 D N.v.t.
BMvaVliCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 211020.4 5 C N.v.t.
BMvaVliCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 211020.5 5 D N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen 211030 4 D N.v.t.
BMvaVliCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211030.1 5 D N.v.t.
BMvaVliCuhHer   > Herwaarderingen 211030.2 5 D N.v.t.
BMvaVliCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 211030.3 5 C N.v.t.
BMvaVliCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 211030.4 5 C N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 D N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 212010 4 D N.v.t.
BMvaSchVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212010.1 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpIna   > Investeringen 212010.2 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 212010.5 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpDes   > Desinvesteringen 212010.6 5 C N.v.t.
BMvaSchVvpDda   > Afstotingen 212010.7 5 C N.v.t.
BMvaSchVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 212010.8 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpOve   > Overboekingen 212010.9 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpOvm   > Overige mutaties 212010.10 5 D N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs 212015 4 D N.v.t.
BMvaSchAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212015.1 5 D N.v.t.
BMvaSchAkpIna   > Investeringen 212015.2 5 D N.v.t.
BMvaSchAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 212015.5 5 D N.v.t.
BMvaSchAkpDes   > Desinvesteringen 212015.6 5 C N.v.t.
BMvaSchAkpDda   > Afstotingen 212015.7 5 C N.v.t.
BMvaSchAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 212015.8 5 D N.v.t.
BMvaSchAkpOve   > Overboekingen 212015.9 5 D N.v.t.
BMvaSchAkpOvm   > Overige mutaties 212015.10 5 D N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 212020 4 C N.v.t.
BMvaSchCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212020.1 5 C N.v.t.
BMvaSchCaeAfs   > Afschrijvingen 212020.2 5 C N.v.t.
BMvaSchCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 212020.3 5 D N.v.t.
BMvaSchCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 212020.4 5 C N.v.t.
BMvaSchCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 212020.5 5 D N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen 212030 4 D N.v.t.
BMvaSchCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212030.1 5 D N.v.t.
BMvaSchCuhHer   > Herwaarderingen 212030.2 5 D N.v.t.
BMvaSchCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 212030.3 5 C N.v.t.
BMvaSchCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 212030.4 5 C N.v.t.
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3 J J J D Agrarisch
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 221010 4 J J J D Agrarisch
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221010.1 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpIna   > Investeringen 221010.2 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 221010.5 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen 221010.6 5 C Agrarisch
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen 221010.7 5 C Agrarisch
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 221010.8 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen 221010.9 5 D Agrarisch
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties 221010.10 5 D Agrarisch
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 221020 4 J J J C Agrarisch
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221020.1 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen 221020.2 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 221020.3 5 D Agrarisch
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 221020.4 5 C Agrarisch
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 221020.5 5 D Agrarisch
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen 221030 4 J J D Agrarisch
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221030.1 5 D Agrarisch
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen 221030.2 5 D Agrarisch
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 221030.3 5 C Agrarisch
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 221030.4 5 C Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3 J J J D Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 222010 4 J J J D Agrarisch
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222010.1 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpIna   > Investeringen 222010.2 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 222010.5 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen 222010.6 5 C Agrarisch
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen 222010.7 5 C Agrarisch
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 222010.8 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen 222010.9 5 D Agrarisch
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties 222010.10 5 D Agrarisch
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 222020 4 J J J C Agrarisch
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222020.1 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen 222020.2 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 222020.3 5 D Agrarisch
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 222020.4 5 C Agrarisch
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 222020.5 5 D Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen 222030 4 J J D Agrarisch
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222030.1 5 D Agrarisch
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen 222030.2 5 D Agrarisch
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 222030.3 5 C Agrarisch
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 222030.4 5 C Agrarisch
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 D N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216010 4 D N.v.t.
BMvaVbiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216010.1 5 D N.v.t.
BMvaVbiVvpIna   > Investeringen 216010.2 5 D N.v.t.
BMvaVbiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216010.5 5 D N.v.t.
BMvaVbiVvpDes   > Desinvesteringen 216010.6 5 C N.v.t.
BMvaVbiVvpDda   > Afstotingen 216010.7 5 C N.v.t.
BMvaVbiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 216010.8 5 D N.v.t.
BMvaVbiVvpOve   > Overboekingen 216010.9 5 D N.v.t.
BMvaVbiVvpOvm   > Overige mutaties 216010.10 5 D N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs 216015 4 D N.v.t.
BMvaVbiAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216015.1 5 D N.v.t.
BMvaVbiAkpIna   > Investeringen 216015.2 5 D N.v.t.
BMvaVbiAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216015.5 5 D N.v.t.
BMvaVbiAkpDes   > Desinvesteringen 216015.6 5 C N.v.t.
BMvaVbiAkpDda   > Afstotingen 216015.7 5 C N.v.t.
BMvaVbiAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 216015.8 5 D N.v.t.
BMvaVbiAkpOve   > Overboekingen 216015.9 5 D N.v.t.
BMvaVbiAkpOvm   > Overige mutaties 216015.10 5 D N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216020 4 C N.v.t.
BMvaVbiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216020.1 5 C N.v.t.
BMvaVbiCaeAfs   > Afschrijvingen 216020.2 5 C N.v.t.
BMvaVbiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 216020.3 5 D N.v.t.
BMvaVbiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 216020.4 5 C N.v.t.
BMvaVbiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 216020.5 5 D N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216030 4 D N.v.t.
BMvaVbiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216030.1 5 D N.v.t.
BMvaVbiCuhHer   > Herwaarderingen 216030.2 5 D N.v.t.
BMvaVbiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 216030.3 5 C N.v.t.
BMvaVbiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 216030.4 5 C N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 J J J J J D N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216110 4 J J J J J D N.v.t.
BMvaVmvVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216110.1 5 D N.v.t.
BMvaVmvVvpIna   > Investeringen 216110.2 5 D N.v.t.
BMvaVmvVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216110.5 5 D N.v.t.
BMvaVmvVvpDes   > Desinvesteringen 216110.6 5 C N.v.t.
BMvaVmvVvpDda   > Afstotingen 216110.7 5 C N.v.t.
BMvaVmvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 216110.8 5 D N.v.t.
BMvaVmvVvpOve   > Overboekingen 216110.9 5 D N.v.t.
BMvaVmvVvpOvm   > Overige mutaties 216110.10 5 D N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs 216115 4 D N.v.t.
BMvaVmvAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216115.1 5 D N.v.t.
BMvaVmvAkpIna   > Investeringen 216115.2 5 D N.v.t.
BMvaVmvAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216115.5 5 D N.v.t.
BMvaVmvAkpDes   > Desinvesteringen 216115.6 5 C N.v.t.
BMvaVmvAkpDda   > Afstotingen 216115.7 5 C N.v.t.
BMvaVmvAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 216115.8 5 D N.v.t.
BMvaVmvAkpOve   > Overboekingen 216115.9 5 D N.v.t.
BMvaVmvAkpOvm   > Overige mutaties 216115.10 5 D N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216120 4 C N.v.t.
BMvaVmvCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216120.1 5 C N.v.t.
BMvaVmvCaeAfs   > Afschrijvingen 216120.2 5 C N.v.t.
BMvaVmvCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 216120.3 5 D N.v.t.
BMvaVmvCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 216120.4 5 C N.v.t.
BMvaVmvCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 216120.5 5 D N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216130 4 D N.v.t.
BMvaVmvCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216130.1 5 D N.v.t.
BMvaVmvCuhHer   > Herwaarderingen 216130.2 5 D N.v.t.
BMvaVmvCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 216130.3 5 C N.v.t.
BMvaVmvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 216130.4 5 C N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 D N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 217010 4 D N.v.t.
BMvaNadVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217010.1 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpIna   > Investeringen 217010.2 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 217010.5 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpDes   > Desinvesteringen 217010.6 5 C N.v.t.
BMvaNadVvpDda   > Afstotingen 217010.7 5 C N.v.t.
BMvaNadVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 217010.8 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpOve   > Overboekingen 217010.9 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpOvm   > Overige mutaties 217010.10 5 D N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs 217015 4 D N.v.t.
BMvaNadAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217015.1 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpIna   > Investeringen 217015.2 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 217015.5 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpDes   > Desinvesteringen 217015.6 5 C N.v.t.
BMvaNadAkpDda   > Afstotingen 217015.7 5 C N.v.t.
BMvaNadAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 217015.8 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpOve   > Overboekingen 217015.9 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpOvm   > Overige mutaties 217015.10 5 D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 217020 4 C N.v.t.
BMvaNadCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217020.1 5 C N.v.t.
BMvaNadCaeAfs   > Afschrijvingen 217020.2 5 C N.v.t.
BMvaNadCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 217020.3 5 D N.v.t.
BMvaNadCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 217020.4 5 C N.v.t.
BMvaNadCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 217020.5 5 D N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen 217030 4 D N.v.t.
BMvaNadCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217030.1 5 D N.v.t.
BMvaNadCuhHer   > Herwaarderingen 217030.2 5 D N.v.t.
BMvaNadCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 217030.3 5 C N.v.t.
BMvaNadCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 217030.4 5 C N.v.t.
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3 D Wonen
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 D Wonen
BMvaOrzVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218010.1 5 D Wonen
BMvaOrzVvpIna   > Investeringen 218010.2 5 D Wonen
BMvaOrzVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218010.5 5 D Wonen
BMvaOrzVvpDes   > Desinvesteringen 218010.6 5 C Wonen
BMvaOrzVvpDda   > Afstotingen 218010.7 5 C Wonen
BMvaOrzVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 218010.8 5 D Wonen
BMvaOrzVvpOve   > Overboekingen 218010.9 5 D Wonen
BMvaOrzVvpOvm   > Overige mutaties 218010.10 5 D Wonen
BMvaOrzAkp - Actuele kostprijs 218015 4 D Wonen
BMvaOrzAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218015.1 5 D Wonen
BMvaOrzAkpIna   > Investeringen 218015.2 5 D Wonen
BMvaOrzAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218015.5 5 D Wonen
BMvaOrzAkpDes   > Desinvesteringen 218015.6 5 C Wonen
BMvaOrzAkpDda   > Afstotingen 218015.7 5 C Wonen
BMvaOrzAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 218015.8 5 D Wonen
BMvaOrzAkpOve   > Overboekingen 218015.9 5 D Wonen
BMvaOrzAkpOvm   > Overige mutaties 218015.10 5 D Wonen
BMvaOrzCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 218020 4 C Wonen
BMvaOrzCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218020.1 5 C Wonen
BMvaOrzCaeAfs   > Afschrijvingen 218020.2 5 C Wonen
BMvaOrzCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 218020.3 5 D Wonen
BMvaOrzCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 218020.4 5 C Wonen
BMvaOrzCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 218020.5 5 D Wonen
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen 218030 4 D Wonen
BMvaOrzCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218030.1 5 D Wonen
BMvaOrzCuhHer   > Herwaarderingen 218030.2 5 D Wonen
BMvaOrzCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 218030.3 5 C Wonen
BMvaOrzCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 218030.4 5 C Wonen