Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaBeiCae ]

RGS code BMvaBeiCae
Referentienummer 215020
Omschrijving (kort) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Omschrijving lang Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris
Hiërarchie BMva (2) Materiële vaste activa
BMvaBei (215000) Inventaris
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering B.H.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal Nivo [3] Inventaris (BMvaBei)
Winstaangifte IB bd-i:TangibleFixedAssetsFiscalTotal Totaal materiële vaste activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 5 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BMvaBeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215020.1 5 C N.v.t.
BMvaBeiCaeAfs   > Afschrijvingen 215020.2 5 C N.v.t.
BMvaBeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 215020.3 5 D N.v.t.
BMvaBeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 215020.4 5 C N.v.t.
BMvaBeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 215020.5 5 D N.v.t.