Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaNad ]

RGS code BMvaNad
Referentienummer 217000
Omschrijving (kort) Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
Omschrijving lang Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
Hiërarchie BMva (2) Materiële vaste activa

Kenmerken RGS code

Sortering B.W
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:TangibleFixedAssetsFiscalTotal Totaal materiële vaste activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 29 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 217010 4 D N.v.t.
BMvaNadVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217010.1 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpIna   > Investeringen 217010.2 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 217010.5 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpDes   > Desinvesteringen 217010.6 5 C N.v.t.
BMvaNadVvpDda   > Afstotingen 217010.7 5 C N.v.t.
BMvaNadVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 217010.8 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpOve   > Overboekingen 217010.9 5 D N.v.t.
BMvaNadVvpOvm   > Overige mutaties 217010.10 5 D N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs 217015 4 D N.v.t.
BMvaNadAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217015.1 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpIna   > Investeringen 217015.2 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 217015.5 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpDes   > Desinvesteringen 217015.6 5 C N.v.t.
BMvaNadAkpDda   > Afstotingen 217015.7 5 C N.v.t.
BMvaNadAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 217015.8 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpOve   > Overboekingen 217015.9 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpOvm   > Overige mutaties 217015.10 5 D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 217020 4 C N.v.t.
BMvaNadCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217020.1 5 C N.v.t.
BMvaNadCaeAfs   > Afschrijvingen 217020.2 5 C N.v.t.
BMvaNadCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 217020.3 5 D N.v.t.
BMvaNadCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 217020.4 5 C N.v.t.
BMvaNadCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 217020.5 5 D N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen 217030 4 D N.v.t.
BMvaNadCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217030.1 5 D N.v.t.
BMvaNadCuhHer   > Herwaarderingen 217030.2 5 D N.v.t.
BMvaNadCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 217030.3 5 C N.v.t.
BMvaNadCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 217030.4 5 C N.v.t.