Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaObeVvp ]

RGS code BMvaObeVvp
Referentienummer 214010
Omschrijving (kort) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Omschrijving lang Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen
Hiërarchie BMva (2) Materiële vaste activa
BMvaObe (214000) Andere vaste bedrijfsmiddelen
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BMvaObe]

Een voorbeeld van andere vaste bedrijfsmiddelen is de (eenmalige) aanschaf van software waarover afgeschreven gaat worden.

Vennootschappen en groot onderhoud, zie Wiki RGS en de verwerking van kosten van Groot onderhoud van Materiele vaste activa.

Kenmerken RGS code

Sortering B.E.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal Nivo [3] Andere vaste bedrijfsmiddelen (BMvaObe)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherPurchaseCostsFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:TangibleFixedAssetsFiscalTotal Totaal materiële vaste activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BMvaObeVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214010.1 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpIna   > Investeringen 214010.2 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 214010.5 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpDes   > Desinvesteringen 214010.6 5 C N.v.t.
BMvaObeVvpDda   > Afstotingen 214010.7 5 C N.v.t.
BMvaObeVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 214010.8 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpOve   > Overboekingen 214010.9 5 D N.v.t.
BMvaObeVvpOvm   > Overige mutaties 214010.10 5 D N.v.t.