Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaSchVvp ]

RGS code BMvaSchVvp
Referentienummer 212010
Omschrijving (kort) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Omschrijving lang Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen
Hiërarchie BMva (2) Materiële vaste activa
BMvaSch (212000) Schepen

Kenmerken RGS code

Sortering B.N.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal Nivo [3] Schepen (BMvaSch)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherPurchaseCostsFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:TangibleFixedAssetsFiscalTotal Totaal materiële vaste activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BMvaSchVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212010.1 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpIna   > Investeringen 212010.2 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 212010.5 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpDes   > Desinvesteringen 212010.6 5 C N.v.t.
BMvaSchVvpDda   > Afstotingen 212010.7 5 C N.v.t.
BMvaSchVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 212010.8 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpOve   > Overboekingen 212010.9 5 D N.v.t.
BMvaSchVvpOvm   > Overige mutaties 212010.10 5 D N.v.t.