Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaVerCuh ]

RGS code BMvaVerCuh
Referentienummer 203030
Omschrijving (kort) Cumulatieve herwaarderingen
Omschrijving lang Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen
Hiërarchie BMva (2) Materiële vaste activa
BMvaVer (203000) Verbouwingen
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Herwaardering is alleen van toepassing als een BV op commerciële grondslagen rapporteert. In de meeste gevallen zal een BV in de categorie micro en klein rapporteren op fiscale grondslagen en is herwaardering NIET van toepassing.

Een voorbeeld van een herwaarderingsreserve is opgenomen bij de Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding.

Toelichting c.q. uitleg [BMvaVer]

Vennootschappen en groot onderhoud, zie Wiki RGS en de verwerking van kosten van Groot onderhoud van Materiele vaste activa.

Kenmerken RGS code

Sortering B.C.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipmentAccumulatedRevaluations Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipmentAccumulatedRevaluations Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:BuildingsAndLandFiscal Gebouwen en terreinen fiscaal Nivo [3] Verbouwingen (BMvaVer)
Winstaangifte IB bd-i:BuildingsOwnUseFiscal Gebouwen in eigen gebruik fiscaal Nivo [3] Verbouwingen (BMvaVer)
Winstaangifte IB bd-i:TangibleFixedAssetsFiscalTotal Totaal materiële vaste activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BMvaVerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203030.1 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhHer   > Herwaarderingen 203030.2 5 D N.v.t.
BMvaVerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 203030.3 5 C N.v.t.
BMvaVerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 203030.4 5 C N.v.t.