Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BSchOpaOop
Referentienummer 1210050
Omschrijving (kort) Overige overlopende passiva
Omschrijving lang Overige overlopende passiva overlopende passiva
Hiƫrarchie BSch (12) Kortlopende schulden
BSchOpa (1210000) Overlopende passiva
Wiki uitleg RGS en Transitorische posten oftewel overlopende activa en passiva

Transitorische posten zijn boekingen die betrekking hebben op een andere (boekings)periode. Het principe hierachter is het werken met zuivere rekeningen, waarbij op elk gewenst moment inzicht is in de winst- en verliesrekening en dus het financiële resultaat van een onderneming. We hebben het dan over de boekhoudterm "permanence", hetgeen wil zeggen dat kosten en opbrengsten geboekt worden in de periodes waarop ze betrekking hebben. Bijvoorbeeld in januari vooruitbetaalde huur boeken die betrekking heeft op de maanden januari, februari en maart. Of een verkoopfactuur boeken in december, waarbij de opbrengst betrekking heeft op werkzaamheden die pas in januari (van dus het volgend kalenderjaar) plaatsvinden. Die opbrengst moet dan ook pas in januari tot uitdrukking komen in de winst- en verliesrekening. Bij transitorische posten wordt ook wel gesproken van overlopende posten, onderverdeeld in overlopende activa en overlopende passiva.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering M.Q.E
Omslagcode BVorOvaOoa
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Liabilities Schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsOther Overige kortlopende schulden Nivo [3] Overlopende passiva (BSchOpa)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsTotal Totaal kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Overige overlopende activa
Wordt: Overige overlopende passiva
Naam uitgebreid was: Overige overlopende activa overlopende passiva
Wordt: Overige overlopende passiva overlopende passiva
Wijziging in versie: 3.4
Toelichting mutatie: Mutaties in de omschrijving
03-02-2022 18:22:38