Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BSchTusTov
Omschrijving Tussenrekeningen overig
Referentienummer 1229000

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Deze rekening is op niveau 5 onderverdeeld naar "Tussenrekening beginbalans", "Tussenrekening vraagposten" en "Tussenrekening overige".
Omdat er op RGS niveau 4 (rekeningen) geen aparte rekening is voor vraagposten beschouwen we deze rekening als "Vraagposten" voor in elk geval de doelgroep ZZP en MKB.

Daarmee heeft deze rekening onder Schulden dezelfde functie als de RGS-code "Tussenrekeningen overig" onder Vorderingen.
(dit laatste is noodzakelijk vanwege de wijze waarop omslagcodes zijn geïmplementeerd in RGS).

Kenmerken RGS code

Sortering M.R.J
Omslagcode BVorTusTov
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *