Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorOvaVbr ]

RGS code BVorOvaVbr
Rekeningnummer (decimaal) 14170
Referentienummer 1104050
Omschrijving (kort) Vooruitbetaalde rente
Omschrijving lang Vooruitbetaalde rente overlopende activa
Hiƫrarchie BVor (13000) Vorderingen
BVorOva (14000) Overlopende activa
Wiki uitleg RGS en Transitorische posten oftewel overlopende activa en passiva

Transitorische posten zijn boekingen die betrekking hebben op een andere (boekings)periode. Het principe hierachter is het werken met zuivere rekeningen, waarbij op elk gewenst moment inzicht is in de winst- en verliesrekening en dus het financiële resultaat van een onderneming. We hebben het dan over de boekhoudterm "permanence", hetgeen wil zeggen dat kosten en opbrengsten geboekt worden in de periodes waarop ze betrekking hebben. Bijvoorbeeld in januari vooruitbetaalde huur boeken die betrekking heeft op de maanden januari, februari en maart. Bij transitorische posten wordt ook wel gesproken van overlopende posten, onderverdeeld in overlopende activa en overlopende passiva.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BVorOva]

Overlopende activa zijn onderverdeeld in:

  1. Voruitbetaalde bedragen voor kosten die ten laste van volgende perioden komen.
    Zoals vooruitbetaalde contributies en assurantiepremies.
  2. Nog te ontvangen bedragen voor voor baten die ten gunste van vorige perioden komen.
    Zoals nog te factureren bedragen voor al geleverde producten of diensten. 

Kenmerken RGS code

Sortering G.L.W
Omslagcode BSchOpaVor
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overig Via BVorOva (14000) Overlopende activa
Winstaangifte IB Overige vorderingen fiscaal Via BVorOva (14000) Overlopende activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Overlopende activa Via BVorOva (14000) Overlopende activa