Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVopVr2 ]

RGS code BVorVopVr2
Rekeningnummer (decimaal) 13552
Referentienummer 1103121
Omschrijving (kort) Rekening-courant overige deelname 2
Omschrijving lang Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend)
Engels Current account other participation 2
Hiƫrarchie BVor (13000) Vorderingen
BVorVop (13550) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)

Kenmerken RGS code

Sortering G.D.B
Omslagcode BSchSapSp2
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BVorVopVr2Rec   > Rekening courant 0 5 D N.v.t.
BVorVopVr2Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 0 5 C N.v.t.
BVorVopVr2Doo   > Doorbelastingen 0 5 D N.v.t.
BVorVopVr2Tvd   > Te vorderen dividend 0 5 D N.v.t.
BVorVopVr2Wve   > Waardeveranderingen 0 5 C N.v.t.
BVorVopVr2Ovm   > Overige vorderingen 0 5 D N.v.t.