Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVopVr2 ]

RGS code BVorVopVr2
Referentienummer 1103121
Omschrijving (kort) Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend)
Omschrijving lang Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend)
Hiƫrarchie BVor (11) Vorderingen
BVorVop (1103119) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)

Kenmerken RGS code

Sortering G.D.B
Omslagcode BSchSapSp2
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) (BVorVop)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) (BVorVop)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesOtherFiscal Overige vorderingen fiscaal Nivo [3] Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) (BVorVop)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesTotalFiscal Totaal vorderingen fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVorVopVr2Rec   > Rekening courant 1103121.1 5 D N.v.t.
BVorVopVr2Cwv   > Cumulatieve waardeverminderingen 1103121.2 5 C N.v.t.
BVorVopVr2Doo   > Doorbelastingen 1103121.3 5 D N.v.t.
BVorVopVr2Tvd   > Te vorderen dividend 1103121.4 5 D N.v.t.
BVorVopVr2Wve   > Waardeveranderingen 1103121.5 5 C N.v.t.
BVorVopVr2Ovm   > Overige vorderingen 1103121.6 5 D N.v.t.