Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzOih
Referentienummer 704174
Omschrijving (kort) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Omschrijving lang Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.D
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704175 4 C Wonen
BVrzOihOrtBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704175.1 5 C Wonen
BVrzOihOrtTre   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat 704175.2 5 C Wonen
BVrzOihOrtTev   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen 704175.3 5 C Wonen
BVrzOihOrtOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704175.4 5 D Wonen
BVrzOihOrtVri   > Vrijval van voorziening 704175.5 5 D Wonen
BVrzOihOrtOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704175.6 5 C Wonen
BVrzOihOrtOev   > Oprenting van voorzieningen 704175.7 5 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) RGS Referentienr was: 704170. Wordt: 704174.
Wijziging in versie: 3.2
29-12-2019 11:50:21