Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzOih
Referentienummer 704174
Omschrijving (kort) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Omschrijving lang Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Hiƫrarchie BVrz (7000) Voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.D
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening micro publicatie KVK Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening klein publicatie KVK Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Overige voorzieningen fiscaal Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Overige voorziening einde boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 0 4 C Wonen
BVrzOihOrtBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtTre   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtTev   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtOnt   > Onttrekking van voorzieningen 0 5 D Wonen
BVrzOihOrtVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D Wonen
BVrzOihOrtOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C Wonen
BVrzOihOrtOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) RGS Referentienr was: 704170. Wordt: 704174.
Wijziging in versie: 3.2
29-12-2019 11:50:21