Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzOvzLob
Referentienummer 704160
Omschrijving (kort) Loopbaan begeleiding voorziening
Omschrijving lang Loopbaan begeleiding voorziening
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.O
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOvzLobBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704160.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704160.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704160.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzLobVri   > Vrijval van voorziening 704160.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzLobOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704160.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzLobOev   > Oprenting van voorzieningen 704160.6 5 C N.v.t.