Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzOvzUhp
Referentienummer 704180
Omschrijving (kort) Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen
Omschrijving lang Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.Q
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.2

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOvzUhpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704180.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704180.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpOnt   > Gebruik van voorzieningen 704180.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzUhpVri   > Vrijval van voorziening 704180.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzUhpOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704180.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzUhpOev   > Oprenting van voorzieningen 704180.6 5 C N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) 28-12-2019 16:21:21