Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOvzVucToe ]

RGS code BVrzOvzVucToe
Referentienummer 704040.2
Omschrijving Toevoegingen aan voorzieningen
Hiƫrarchie BVrz (700000) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen
BVrzOvzVuc (704040) Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.C020
Omslagcode
D/C C
Niveau 5
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAllocation Dotatie overige voorziening
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar Nivo [4] Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen (BVrzOvzVuc)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal Nivo [4] Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen (BVrzOvzVuc)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)