Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzOvzVvg
Referentienummer 703010
Omschrijving (kort) Voorziening voor groot onderhoud
Omschrijving lang Voorziening voor groot onderhoud
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen
Wiki uitleg RGS en Fiscale reserves, egalisatiereserve en voorzieningen

Een fiscale reserve is een reservering (voor toekomstige uitgaven) die (fiscaal) afgetrokken mag worden van de winst.
De Belastingdienst noemt als de drie belangrijkste fiscale reserves: 
1. De herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel.
2. De egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven. Wordt hieronder behandeld.
3. De fiscale oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Een voorziening is een verplichting en/of risico gericht op de toekomst, waarvan de omvang nog niet geheel bekend is c.q. in te schatten. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.D
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOvzVvgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 703010.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 703010.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgOnt   > Gebruik van voorzieningen 703010.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvgVri   > Vrijval van voorziening 703010.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVvgOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 703010.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVvgOev   > Oprenting van voorzieningen 703010.6 5 C N.v.t.