Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOvzVwpToe ]

RGS code BVrzOvzVwpToe
Referentienummer 704050.2
Omschrijving Toevoegingen aan voorzieningen
Hiƫrarchie BVrz (700000) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen
BVrzOvzVwp (704050) Voorziening voor verwijderingsverplichtingen

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.E020
Omslagcode
D/C C
Niveau 5
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAllocation Dotatie overige voorziening
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar Nivo [4] Voorziening voor verwijderingsverplichtingen (BVrzOvzVwp)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal Nivo [4] Voorziening voor verwijderingsverplichtingen (BVrzOvzVwp)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)