Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOvzVzaOev ]

RGS code BVrzOvzVzaOev
Referentienummer 704191.6
Omschrijving Oprenting van voorzieningen
Hiƫrarchie BVrz (700000) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen
BVrzOvzVza (704191) Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.S060
Omslagcode
D/C C
Niveau 5
Status Actief
Sinds RGS versie 3.2

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar Nivo [4] Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid (BVrzOvzVza)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal Nivo [4] Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid (BVrzOvzVza)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) 28-12-2019 16:21:21