Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzVvbVlb
Rekeningnummer (decimaal) 7305
Referentienummer 702010
Omschrijving (kort) Voorziening latente belastingverplichtingen
Omschrijving lang Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen
Hiƫrarchie BVrz (7000) Voorzieningen
BVrzVvb (7300) Voorziening voor belastingen
Wiki uitleg RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)

Belastinglatenties treden op bij tijdelijke waarderingsverschillen tussen de bedrijfseconomische (commerciële)- en fiscale waardering. En belastinglatenties treden op in het geval van voorwaartse verliescompensatie. Op termijn verdwijnen de verschillen weer.

Als een Vennootschap een jaarrekening opstelt op basis van fiscale grondslagen is geen sprake van belastinglatenties. Belastinglatenties zijn ook niet van toepassing voor een eenmanszaak of vof, waarbij sprake is van fiscale grondslagen.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering K.B.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening micro publicatie KVK Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening klein publicatie KVK Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Voorzieningen Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Overige voorzieningen fiscaal Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen
Winstaangifte IB Overige voorziening einde boekjaar Via BVrz (7000) Voorzieningen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzVvbVlbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOnt   > Gebruik van voorzieningen 0 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbVri   > Vrijval van voorziening 0 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOev   > Oprenting van voorzieningen 0 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOvm   > Overige mutaties voorziening latente belastingverplichtingen 0 5 C N.v.t.