Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzVvbVlb
Referentienummer 702010
Omschrijving (kort) Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Omschrijving lang Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzVvb (702000) Voorziening voor belastingen
Wiki uitleg RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)

Belastinglatenties treden op bij tijdelijke waarderingsverschillen tussen de bedrijfseconomische (commerciële)- en fiscale waardering. En belastinglatenties treden op in het geval van voorwaartse verliescompensatie. Op termijn verdwijnen de verschillen weer.

Als een Vennootschap een jaarrekening opstelt op basis van fiscale grondslagen is geen sprake van belastinglatenties. Belastinglatenties zijn ook niet van toepassing voor een eenmanszaak of vof, waarbij sprake is van fiscale grondslagen.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Deze rekening komt ook aan de orde in de Wiki RGS en voorzieningen en egalisatiereserve in de boekhouding.

Kenmerken RGS code

Sortering K.B.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzVvbVlbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 702010.1 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 702010.2 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOnt   > Gebruik van voorzieningen 702010.3 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbVri   > Vrijval van voorziening 702010.4 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 702010.5 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOev   > Oprenting van voorzieningen 702010.6 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOvm   > Overige mutaties voorziening latente belastingverplichtingen 702010.7 5 C N.v.t.