Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzVvbVvb
Referentienummer 702020
Omschrijving (kort) Voorziening voor belastingen
Omschrijving lang Voorziening voor belastingen voorziening voor belastingen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzVvb (702000) Voorziening voor belastingen

Kenmerken RGS code

Sortering K.B.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzVvbVvbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 702020.1 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 702020.2 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOnt   > Gebruik van voorzieningen 702020.3 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbVri   > Vrijval van voorziening 702020.4 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 702020.5 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOev   > Oprenting van voorzieningen 702020.6 5 C N.v.t.